06:03 Thứ Ba, 22/10/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
NCS Lê Đông Dương bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
18 Tháng Giêng 2017 00:29:00 GMT+7
Sáng nay 18/01/2017, tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã diễn ra buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Lê Đông Dương với tên đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh các trường tiểu học tỉnh Thanh Hóa”, chuyên ngành Giáo dục Thể chất, mã số 62140103.

Tham gia chấm Luận án cho NCS Lê Đông Dương gồm 7 thành viên: PGS.TS Vũ Chung Thủy - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Đặng Văn Dũng - Uỷ viên thư ký; GS.TS Nguyễn Xuân Sinh - Phản biện 1; PGS.TS Đồng Văn Triệu - Phản biện 2; TS Nguyễn Đương Bắc - Uỷ viên; TS Nguyễn Tấn Dũng - Uỷ viên; PGS.TS Đinh Quang Ngọc - Uỷ viên.

NCS Lê Đông Dương với đề tài “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất
cho học sinh các trường tiểu học tỉnh Thanh Hóa"
(Ảnh: Hữu Hiển)

Đứng trước hội đồng bảo vệ luận án, NCS Lê Đông Dương đã trình bày tính về cấp thiết của việc cần thiết phải nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh các trường tiểu học. Trong đó nêu rõ: “GDTC trong nhà trường có một vị trí to lớn trong việc giáo dục con người phát triển toàn diện, là một nhân tố rất quan trọng trong xã hội. Phát triển thể chất và tâm lý của học sinh tiểu học (giai đoạn trước tuổi dậy thì) ở lứa tuổi 6 đến 11 tuổi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Diễn biến phát triển thể chất ở lứa tuổi này diễn ra rất mạnh và chịu nhiều sự tác động của yếu tố tự nhiên và xã hội, trong đó có GDTC. Lĩnh vực GDTC trường học đã được nhiều nước trên thế giới quan tâm nghiên cứu một cách có hệ thống và đưa ra những chuẩn mực khoa học. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay GDTC học đường nói chung và đặc biệt là GDTC trong các trường tiểu học nói riêng vẫn còn nhiều bất cập. Trong khi đó các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực này rất ít và thiếu tính hệ thống, chưa tương xứng với tầm quan trọng của GDTC đối với học sinh tiểu học. Trong đó, việc nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật và các giải pháp nâng cao hiệu quả GDTC cho học sinh tiểu học tỉnh Thanh Hóa chưa được chú trọng”. Xuất phát từ những lý do trên, NCS Lê Đông Dương đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất cho học sinh các Trường tiểu học Tỉnh Thanh Hóa”.

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở thực trạng công tác GDTC ở các trường tiểu học, đề tài đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDTC cho HSTH tỉnh Thanh Hóa phù hợp với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay và có tính đến tương lai, tiếp thu được những kinh nghiệm tiên tiến sẵn có của thế giới, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác GDTC trong các trường tiểu học ở Việt Nam.

Trong quá trình nghiên cứu, NCS đã xác định 02 nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể cần giải quyết là:

Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu thực trạng công tác GDTC ở các trường Tiểu học Tỉnh Thanh Hóa.

Nhiệm vụ 2: Lựa chọn các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng GDTC cho học sinh các trường tiểu học Tỉnh Thanh Hóa.

Sau 5 năm tiến hành nghiên cứu (từ 2011 - 2016) công trình nghiên cứu của NCS Lê Đông Dương đã hoàn thành. Luận án được trình bày trong 152 trang đánh máy khổ A4, chưa kể các phần mục lục và tài liệu tham khảo, bao gồm  phần mở đầu và 03 chương, kết luận và kiến nghị. Luận án đã sử dụng 36 biểu bảng, 28 biểu đồ và 117 tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Đề tài sử dụng 7 phương pháp nghiên cứu. Địa điểm nghiên cứu được tiến hành tại: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và các trường tiểu học tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi bảo vệ luận án (Ảnh: Hữu Hiển)

Với những kết quả đã hoàn thành, đề tài nhận được sự đánh giá cao của các phản biện và khách mời tham dự. Đa phần ghi nhận đây là một công trình nghiên cứu khoa học đảm bảo độ tin cậy và ý nghĩa thực tiễn cao. Đề tài bước đầu ứng dụng các nhóm giải pháp đã lựa chọn trong thực tế và đánh giá hiệu quả, kết quả, các nhóm giải pháp lựa chọn của luận án đã bước đầu có hiệu quả trong việc phát triển hình thái của HSTH tỉnh Thanh Hóa, có tác dụng tốt trong việc phát triển chức năng cơ thể của học sinh và đặc biệt trong việc phát triển thể lực học sinh, nâng cao kết quả học tập môn thể dục và phát triển phong trào TDTT ngoại khóa tại các trường tiểu học thuộc nhóm thực nghiệm.

Luận án đã đưa ra được kết quả nghiên cứu thực trạng công tác GDTC trong các trường Tiểu học ở các vùng, miền tỉnh Thanh Hóa. Qua đó có thể thấy: Số trường thực hiện đầy đủ các nội dung trong chương trình GDTC của bộ GD&ĐT qui định chiếm tỷ lệ từ 90,09% đến 100%. Một số ít trường còn lại chưa thực hiện được đầy đủ các nội dung qui định theo chương trình; Trình độ đào tạo của đội ngũ giáo viên GDTC bậc Tiểu học tỉnh Thanh Hóa còn thấp; trình độ đại học trong các trường ở vùng đồng bằng là 8,53%; thành phố là 14,28%, còn hầu hết các giáo viên môn GDTC ở các vùng, miền còn lại mới chỉ có trình độ chủ yếu là cao đẳng hoặc trung cấp; Thực trạng CSVC sân bãi dụng cụ phục vụ công tác giảng dạy môn GDTC ở các trường Tiểu học ở các vùng, miền tỉnh Thanh Hoá còn nhiều hạn chế cả về chất lượng và số lượng; Các phương pháp giảng dạy cơ bản đã được sử dụng rộng rãi trong các trường Tiểu học; tuy nhiên, các phương pháp trò chơi và thi đấu mang đặc thù TDTT lại được sử dụng ít. Lượng vận động trong các giờ học phổ biến ở cường độ trung bình và thấp.

Những đóng góp mới của luận án: Luận án đã đánh giá được thực trạng công tác GDTC trong các trường Tiểu học ở các vùng, miền tỉnh Thanh Hóa; Lựa chọn được 12 giải pháp thuộc 03 nhóm nhằm nâng cao hiệu quả GDTC cho học sinh các trường tiểu học thành phố Thanh Hóa. Cụ thể gồm: Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng giờ học GDTC nội khóa (4 giải pháp); Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động TDTT ngoại khóa (5 giải pháp); Nhóm giải tăng cường hiệu quả các yếu tố cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên (3 giải pháp); Đề tài bước đầu ứng dụng các nhóm giải pháp đã lựa chọn trong thực tế và đánh giá hiệu quả công tác giảng dạy. Có thể nói, NCS Lê Đông Dương đã lựa chọn một đề tài hết sức có ý nghĩa trong thực tiễn.

Từ những kết quả nghiên cứu, có thể thấy rằng Luận án của NCS. Lê Đông Dương  tuy còn có những khiếm khuyết. Nhưng kết quả nghiên cứu đạt được của Luận án mang tính cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn. Các thiếu sót của Luận án sẽ chỉnh sửa, bổ sung. Nội dung và hình thức của Luận án đã đảm bảo theo đúng yêu cầu của một Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục chuyên ngành GDTC.

Kết quả, Luận án đã được 7/7 thành viên hội đồng thông qua với 100% số phiếu tán thành của thành viên Hội đồng.

Hữu Hiển

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  NCS Phùng Xuân Dũng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Nguyễn Thị Quyên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp trường
        Bullet  NCS Nguyễn Tiến Lâm bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Nguyễn Hải Bằng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Đỗ Ngọc Cương bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp trường
        Bullet  Báo cáo kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Bộ: "Ứng dụng mô hình truyền thông về phòng chống Doping trong hoạt động thể thao ở Việt Nam"
        Bullet  Viện KH TDTT tổ chức nghiệm thu: Nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp viện năm 2016
        Bullet  Hội thảo khoa học: Sự nghiệp TDTT dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh
        Bullet  Hội thảo: “Xây dựng tiêu chí bảo vệ môi trường trong hoạt động TDTT tại các khu dân cư, nơi công cộng”
        Bullet  NCS Võ Văn Quyết bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Khoa học
 

opera fix