09:53 Thứ Tư, 23/10/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
NCS Nguyễn Thu Hường bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
29 Tháng Ba 2017 18:20:00 GMT+7
Chiều nay 29/3/2017, tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã diễn ra buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thu Hường với tên đề tài: “Xác định nhu cầu và tiêu dùng Thể dục Thể thao khu dân cư Thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh” chuyên ngành Giáo dục thể chất, mã số 62140103.

NCS Nguyễn Thu Hường với đề tài “Xác định nhu cầu và tiêu dùng Thể dục Thể thao khu dân cư
Thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh”
(Ảnh: HH)

Tham gia chấm luận án cho NCS Nguyễn Thu Hường  gồm 7 thành viên: PGS.TS Phạm Đình Bẩm - Chủ tịch Hội đồng; TS Ngô Trang Hưng - Uỷ viên thư ký; GS.TS Lưu Quang Hiệp - Phản biện 1; PGS.TS Lâm Quang Thành - Phản biện 2; TS Trần Kim Cương - Uỷ viên; TS Nguyễn Đương Bắc - Uỷ viên; TS Nguyễn Thị Xuân Phương - Uỷ viên.

Xác định nhu cầu và tiêu dùng TDTT để lựa chọn các giải pháp phát triển TDTT quần chúng, TDTT trường học nhằm thực hiện quy hoạch TDTT đến năm 2020 trong khu dân cư đô thị tỉnh Bắc Ninh là cần thiết. Xuất phát từ mục đích trên, NCS Nguyễn Thu Hường đã tiến hành NC đề tài: “Xác định nhu cầu và tiêu dùng Thể dục Thể thao khu dân cư Thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh”. Với các nhiệm vụ cụ thể:

Nhiệm vụ 1: Xác định nhu cầu TDTT khu dân cư thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh;

Nhiệm vụ 2: Xác định tiêu dùng TDTT khu dân cư thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh;

Nhiệm vụ 3: Đề xuất giải pháp cân bằng nhu cầu và tiêu dùng góp phần phát triển thể dục thể thao khu dân cư thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.

Sau 4 năm tiến hành nghiên cứu (từ 2012 - 2017) công trình nghiên cứu của NCS Nguyễn Thu Hường đã hoàn thành. Luận án được trình bày trong 122 trang đánh máy khổ A4, chưa kể các phần mục lục và tài liệu tham khảo, bao gồm  phần mở đầu và 03 chương, kết luận và kiến nghị. Luận án đã sử dụng 38 biểu bảng, 3 biểu đồ và 108 tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Luận án sử dụng 8 phương pháp nghiên cứu. Địa điểm nghiên cứu được tiến hành tại: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.

Toàn cảnh buổi bảo vệ luận án (Ảnh: HH)

Với những kết quả đã hoàn thành, luận án nhận được sự đánh giá cao của các phản biện và khách mời tham dự. Đa phần ghi nhận đây là một công trình nghiên cứu khoa học đảm bảo độ tin cậy và ý nghĩa thực tiễn cao. Luận án bước đầu đã lựa chọn được 04 tiêu chí xác định tiêu dùng TDTT khu dân cư thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh. Ứng dụng các tiêu chí lựa chọn, luận án bước đầu đã xác định được tiêu dùng TDTT khu dân cư thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh là ở mức cao. Đồng thời thực trạng tiêu dùng TDTT này cũng tương đồng với nhu cầu, song chưa được khai thác hết tiềm năng do sự hạn chế về số lượng cơ sở thể thao cung cấp các dịch vụ TDTT miễn phí và phải trả phí.

Những đóng góp mới của luận án: Luận án đã lựa chọn được 03 tiêu chí xác định nhu cầu TDTT khu dân cư thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh, đồng thời ứng dụng các tiêu chí lựa chọn, luận án đã xác định nhu cầu TDTT khu dân cư thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh là rất lớn, thể hiện ở sự mong muốn được tập luyện TDTT, ở những nội dung ưa thích và sự sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ TDTT… Cụ thể: Đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT cần tính đến các đối tượng người lao động nhập cư, đồng thời khẳng định, số lượng cơ sở thể thao kinh doanh dịch vụ TDTT rất hạn chế và chưa tương xứng với mức độ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Từ Sơn.

Luận án đã đề xuất được 04 giải pháp, 19 nhiệm vụ chính, 53 biện pháp và 06 chỉ số đo chung nhằm cân bằng nhu cầu và tiêu dùng góp phần phát triển TDTT ở thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh. Cụ thể như sau:

Giải pháp 1: Kiến tạo một hệ thống mới đê tăng nhu cầu và tiêu dùng trong giáo dục thể chất và thể thao cho nhân dân thị xã Từ Sơn (4 nhiệm vụ chính, 5 biện pháp);

Giải pháp 2: Phát triển và thực hiện các biện pháp để thúc đẩy tiêu dùng giáo dục thể chất và thể thao như một lối sống lành mạnh đáp ứng nhu cầu của con người (4 nhiệm vụ chính, 3 biện pháp);

Giải pháp 3: Hiện đại hóa tiêu dùng trong hệ thống giáo dục thể chất cho các độ tuổi, nhóm dân số và cơ sở giáo dục khác nhau (4 nhiệm vụ chính, 32 biện pháp);

Giải pháp 4: Phát triển nhu cầu cơ sở hạ tầng của các lĩnh vực văn hoá TDTT, nâng cao sự hỗ trợ tài chính cho các hoạt động thể thao góp phần tăng tiêu dùng TDTT (7 nhiệm vụ chính, 13 biện pháp).

Mặc dù được đánh giá cao tuy nhiên đề tài còn những thiếu sót, cần bổ sung sửa chữa. như: Phần đặt vấn đề cần viết rõ và cụ thể hơn về tính cấp thiết của của vấn đề nghiên cứu. Phần tổng quan cần bổ xung làm rõ cơ sở pháp lý, lý luận thực tiễn và các công trình nghiên cứu có liên quan. Phần bàn luận cần sâu sắc, khoa học hơn. Sửa chữa lỗi chính tả, in ấn, thuật ngữ chuyên môn, văn phong khoa học. Rà soát lại những trích dẫn, tài liệu tham khảo.

Kết quả, luận án đã được 7/7 thành viên hội đồng thông qua với 100% số phiếu tán thành của thành viên Hội đồng.

Hữu Hiển

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  NCS Mai Thị Bích Ngọc bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Nguyễn Ngọc Khôi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Bùi Xuân Hoàng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Viện
        Bullet  NCS Lê Đông Dương bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Phùng Xuân Dũng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Nguyễn Thị Quyên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp trường
        Bullet  NCS Nguyễn Tiến Lâm bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Nguyễn Hải Bằng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Đỗ Ngọc Cương bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp trường
        Bullet  Báo cáo kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Bộ: "Ứng dụng mô hình truyền thông về phòng chống Doping trong hoạt động thể thao ở Việt Nam"
 

opera fix