01:46 Chủ Nhật, 20/10/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
Sự ra đời Hội Khoa học TDTT Việt Nam là một bước đệm lớn cho ngành phát triển trong tương lai
19 Tháng Tư 2017 18:24:00 GMT+7
Trong những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) thể dục thể thao (TDTT) ở Việt Nam đã có những đóng góp nhất định đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực TDTT. Tuy nhiên, hoạt động KH&CN chưa trở thành động lực phát triển ngành TDTT. Do đó, trong những năm qua đứng trước tình hình mới Ban vận động Hội Khoa học TDTT Việt Nam đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân tham gia làm hội viên của Hội và đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết cho sự ra đời của Hội Khoa học TDTT Việt Nam.

BCH Hội khoa học Thể dục Thể thao nhiệm kỳ I (Ảnh: Lam Anh )
Hội Khoa học TDTT Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động Hội. Hội khoa học TDTT Việt Nam được thành lập dựa trên yêu cầu, đòi hỏi đối với ngành thể thao nước nhà.

Khoa học công nghệ là giải pháp giải quyết rất nhiều vấn đề thực tiễn, đồng thời hoạt động khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng đối với TDTT trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động các lĩnh vực như: TDTT cho mọi người; thể thao thành tích cao; y sinh họcTDTT; quản lý TDTT…

Ngày 19 tháng 11 năm 2013, Bộ truởng Bộ văn hóa, Thể thao và du lịch ban hành quyết định số 4227/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN ngành VHTTDL giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030. Quyết định đã nêu rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KH&CN của ngành. Một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đó là “ Xây dựng một chính sách cụ thể mang tính đặc thù để tạo động lực cho các cá nhân hoạt động KH&CN, trọng dụng và tôn vinh các nhà khoa học đầu ngành, có trình độ và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu KH&CN… Cần phải tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong hoạt động tư vấn , phản biện và giám định xã hội…”

Dưới góc độ khoa học công nghệ, cần tăng cường và nâng cao việc áp dụng thành tựu KH&CN đối với hoạt động TDTT. Đó cũng chính là những giải pháp mà Đại hội thành lập Hội Khoa học TDTT cần làm…

Thứ nhất, trang thiết bị KH&CN TDTT cần được chú trọng đầu tư. Có thể nói trong những năm qua Thể thao Việt Nam đã gặt hái được  nhiều thành tích đáng kể và điều đó có được một phần là nhờ việc áp dụng KH&CN trong công tác huấn luyện. Tiểu biểu có thể kết đến việc ứng dụng xử lý hình ảnh công nghệ 3D vào huấn luyện các môn thi đấu đối kháng; ứng dụng KH&CN trong trong khâu tổ chức các môn thể thao thành tích cao…

Thứ hai, hoạt động huy động nguồn lực cho phát triển KH&CN trong TDTT chưa thực sự được quan tâm, bao gồm cả nguồn lực về vật chất và con người. Các cơ chế cho công tác đào tạo ứng dụng khoa học công nghệ chưa thật sự hợp, lý máy móc công nghệ chưa cao, chưa tinh xảo;  lực lượng nghiên cứu sử dụng trang thiết bị KHCN còn yếu và mỏng. Vì vây, song song với việc bổ sung trang thiết bị và ngân sách cần phải có đào tạo nguồn nhân lực sử dụng khoa học công nghệ thật chính xác và hiệu quả.

Thứ ba, cần nêu cao tinh thần đoàn kết, kết hợp sức mạnh của toàn ngành trong việc ứng dụng KHCN. Có nghĩa là cần nêu cao hơn nữa vai trò quản lý nhà nước đối với các Liên đoàn, Hiệp hội trong công tác đào tạo, huấn luyện, phê duyệt kế hoạch, ngân sách và thậm chí cả nguồn lực con người. Có như vậy việc ứng dụng KHCN từ khâu quản lý, tổ chức, cho tới đào tạo- huấn luyện và thi đấu mới đạt được kết quả toàn diện.

Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TDTT là điểm sáng cho thể thao Việt Nam. Những năm trước đây hợp tác quốc tế về KHCN TDTT chưa được tập trung đẩy mạnh, chưa có sự liên kết giữ các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ hội nhập quốc tế nên thể thao Việt Nam gặp không ít khó khăn và chưa thực sự vươn mình ra thế giới. Áp dụng KHCN TDTT là yêu cầu cấp bách và cần thiết trong thời kỳ hội nhập, nhằm không ngừng học hỏi những tiến bộ kỹ thuật và tiếp cận những thành tựu tiên tiến về KHCN của nhân loại  giúp cải thiện đáng kể thành tích của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế.

Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng hơn 1.000 hội, trong đó có hơn 300 hội khoa học. Điều đó nói lên tầm quan trọng của các tổ chức xã hội- nghề nghiệp và khẳng định tầm quan trọng của quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của các hội. Hội Khoa học TDTT ra đời đã dựa trên yêu cầu khách quan và chủ quan của ngành TDTT. GS.TS Lê Qúy Phượng, Chủ tịch Hội Khoa học TDTT Việt Nam khóa I nhiệm kỳ 2017-2021 khẳng định “ Hội Khoa học TDTT vừa là tổ chức xã hội- nghề nghiệp vừa là tổ chức phản biện xã hội, đóng góp ý kiến, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng. Việc ra đời Hội  sẽ góp phần đưa các lĩnh vực thể thao này vào hoạt động có hiệu quả và có tiếng nói hơn”.

Anh Thơ

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Viện Khoa học TDTT: Khai giảng lớp NCS khóa 23
        Bullet  NCS Nguyễn Thu Hường bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Mai Thị Bích Ngọc bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Nguyễn Ngọc Khôi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Bùi Xuân Hoàng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Viện
        Bullet  NCS Lê Đông Dương bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Phùng Xuân Dũng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Nguyễn Thị Quyên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp trường
        Bullet  NCS Nguyễn Tiến Lâm bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Nguyễn Hải Bằng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
 

opera fix