09:28 Thứ Tư, 23/10/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
NCS Trần Văn Thạch bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
23 Tháng Giêng 2018 18:10:00 GMT+7
Sáng nay 23/01/2018, tại trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã diễn ra buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trần Văn Thạch với tên đề tài: “Xây dựng nội dung chương trình phát triển thể lực cho sinh viên chuyên ngành Judo Khoa Sư phạm thể dục - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh”, chuyên ngành Giáo dục thể chất, mã số 62140103.

Tới dự buổi bảo vệ luận án của NCS Trần Văn Thạch có: TS. Ngô Ích Quân - Cán bộ hướng dẫn 1; GS.TS Nguyễn Đại Dương - Cán bộ hướng dẫn 2 cùng đông đảo các nhà khoa học, gia đình và bạn bè của NCS Trần Văn Thạch.

Tham gia chấm Luận án cho NCS Trần Văn Thạch gồm 7 thành viên: PGS.TS Nguyễn Kim Xuân - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Đặng Văn Dũng - Uỷ viên thư ký; GS.TS Lưu Quang Hiệp - Phản biện 1; PGS.TS Lâm Quang Thành - Phản biện 2; PGS.TS Nguyễn Đương Bắc - Uỷ viên; TS. Nguyễn Tấn Dũng - Uỷ viên; PGS.TS Phạm Ngọc Viễn - Uỷ viên.

NCS Trần Văn Thạch tự tin trình bày luận án trước Hội đồng (Ảnh: HH)

Nhận thấy việc nghiên cứu tìm ra các nội dung chương trình phát triển thể lực là vấn đề cần thiết và cấp bách đặc biệt đối với sinh viên chuyên ngành Judo Khoa Sư phạm thể dục - trường Đại học TDTT Bắc Ninh, NCS Trần Văn Thạch đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Xây dựng nội dung chương trình phát triển thể lực cho sinh viên chuyên ngành Judo Khoa Sư phạm thể dục - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh”.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, luận án lựa chọn nội dung tập luyện phù hợp với chương trình môn học nhằm phát triển thể lực cho sinh viên chuyên ngành Judo Khoa Sư phạm thể dục - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Để giải quyết mục đích nghiên cứu trên, NCS đã xác định cần giải quyết 3 nhiệm vụ cụ thể sau:

Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu xác định hệ thống test và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực cho sinh viên chuyên ngành Judo Khoa Sư phạm thể dục - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu thực trạng thể lực của sinh viên chuyên ngành Judo khoa Sư phạm thể dục - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Nhiệm vụ 3: Lựa chọn và ứng dụng nội dung trong chương trình phát triển thể lực cho sinh viên chuyên ngành Judo Khoa Sư phạm thể dục - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Trong quá trình nghiên cứu, NCS đã tiến hành tìm hiểu và làm rõ các hệ thống lý luận liên quan về: Đặc điểm của môn học, đặc điểm về công tác giảng dạy và huấn luyện thể lực, tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến thể lực và phát triển thể lực của sinh viên. Các cơ sở lý luận về xây dựng nội dung chương trình phát triển thể lực cho sinh viên chuyên ngành Judo Khoa Sư phạm thể dục - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Sau 7 năm tiến hành nghiên cứu (từ 2011 - 2018) công trình nghiên cứu của NCS Trần Văn Thạch đã hoàn thành. Luận án được trình bày trong 120 trang đánh máy khổ A4, chưa kể các phần mục lục và tài liệu tham khảo, bao gồm  phần mở đầu và 03 chương, kết luận và kiến nghị. Luận án đã sử dụng 47 biểu bảng, 12 biểu đồ và 88 tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Luận án sử dụng 6 phương pháp nghiên cứu. Địa điểm nghiên cứu được tiến hành tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh và Thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.

Với những kết quả đã hoàn thành, luận án nhận được sự đánh giá cao của các phản biện và khách mời tham dự. Đa phần ghi nhận đây là một công trình nghiên cứu khoa học đảm bảo độ tin cậy và ý nghĩa thực tiễn cao. Luận án đã lựa chọn được 76 bài tập bổ sung vào chương trình giảng dạy. Qua kiểm nghiệm trong thực tiễn đã khẳng định được tính hiệu quả trong việc phát triển thể lực cho sinh viên nam chuyên ngành Judo khoa Sư phạm thể dục trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh, thể hiện qua nhịp độ tăng trưởng (khóa Đại học 49), nhịp tăng trưởng trung bình sau học kỳ thực nghiệm có sự tăng tương đối rõ. Và đã áp dụng vào chương trình giảng dạy ở 07 học kỳ cho sinh viên chuyên ngành Judo khoa SPTD.

NCS Trần Văn Thạch nhận được sự đánh giá cao của các thành viên trong Hội đồng (Ảnh: HH)

Những đóng góp mới của Luận án: Luận án đã lựa chọn được 12 test đặc trưng thuộc 4 nhóm yếu tố thành phần thể lực, đảm bảo độ tin cậy và tính thông báo, đồng thời xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực của sinh viên nam chuyên ngành Judo khoa Sư phạm thể dục - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (trong đó 07 test thể lực chung và 05 test thể lực chuyên môn).

Luận án đã đánh giá được thực trạng chương trình giảng dạy cũ còn nhiều tồn tại như: Yêu cầu khi ra trường phần thực hành còn thiếu đẳng cấp 2, phần phát triển thể lực chưa rõ ràng và không có tiêu chuẩn đánh giá cụ thể; Trình độ thể lực của sinh viên nam chuyên ngành Judo khoa Sư phạm thể dục - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh có sự tăng dần và đồng đều hơn theo các khóa học. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế so với tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực mới xây dựng, tỷ lệ loại khá và tốt chưa cao phần nhiều vẫn ở mức trung bình ở cả 4 năm học (chiếm tỷ lệ từ 47.06% đến 58.33%).

Dựa trên thực trạng chương trình cũ còn nhiều hạn chế, đề tài đã phân phối lại nội dung thể lực và bổ sung vào chương trình giảng dạy, cụ thể được phân phối như sau:

+ Năm học thứ nhất phát triển ưu tiên thể lực chung chiếm 80%, thể lực chuyên môn chiếm 20%;

+ Năm học thứ hai phát triển ưu tiên thể lực chung chiếm 60%, thể lực chuyên môn chiếm 40%;

+ Năm học thứ ba phát triển ưu tiên thể lực chung chiếm 40%, thể lực chuyên môn chiếm 60%;

+ Năm học thứ tư phát triển ưu tiên thể lực chung chiếm 20%, thể lực chuyên môn chiếm 80%.

Mặc dù được đánh giá cao tuy nhiên đề tài còn những thiếu xót, cần bổ xung sửa chữa. như: Phần đặt vấn đề cần viết rõ và cụ thể hơn về tính cấp thiết của của vấn đề nghiên cứu. Phần tổng quan cần bổ xung làm rõ cơ sở pháp lý, lý luận thực tiễn và các công trình nghiên cứu có liên quan. Phần bàn luận cần sâu sắc, khoa học hơn. Sửa chữa lỗi chính tả, in ấn, thuật ngữ chuyên môn, văn phong khoa học. Rà soát lại những trích dẫn, tài liệu tham khảo.

Kết quả, luận án đã được 7/7 thành viên hội đồng thông qua với 100% số phiếu tán thành của thành viên Hội đồng.

Hữu Hiển

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  NCS Nguyễn Thu Hường bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp trường
        Bullet  Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn làm việc với đoàn cán bộ Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự
        Bullet  NCS Lê Vương Anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  NCS Đỗ Thị Tươi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  Hội thảo Khoa học quốc tế chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường Đại học TDTT Đà Nẵng (13/12/1977 – 13/12/2017)
        Bullet  Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức thành công Hội nghị Khoa học quốc tế
        Bullet  Trường Đại học TDTT Bắc Ninh: Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ cho các NCS, Học viên cao học khóa 24
        Bullet  Tọa đàm Khoa học dinh dưỡng bổ sung phục vụ các VĐV tập luyện và thi đấu thể thao nhiều giờ liên tục
        Bullet  Hội thảo “Quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và các hiệp ước về Internet của WIPO
        Bullet  NCS Nguyễn Văn Thạch bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Cơ sở
 

opera fix