10:46 Thứ Sáu, 18/10/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
NCS Nguyễn Văn Thạch bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường
27 Tháng Bảy 2018 20:46:00 GMT+7
Sáng nay 27/7/2018, tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã diễn ra buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Văn Thạch với tên đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ thuật tay cho sinh viên chuyên ngành Cầu lông Khoa Sư phạm Thể dục Trường Đại học TDTT Bắc Ninh”, chuyên ngành Giáo dục học, mã số 9140101.

Tới dự buổi bảo vệ Luận án của NCS Nguyễn Văn Thạch có: PGS.TS Lê Đức Chương - Cán bộ hướng dẫn 1; PGS.TS Bùi Quang Hải - Cán bộ hướng dẫn 2, PPGS.TS Phạm Đình Bẩm - Nguyên Phó Hiệu trưởng; TS. Trương Anh Tuấn - Nguyễn phó Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cùng các nhà khoa học, gia đình và bạn bè của NCS Nguyễn Văn Thạch.

Tham gia chấm Luận án cho NCS Nguyễn Văn Thạch gồm 7 thành viên: GS.TS Nguyễn Đại Dương - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Văn Phúc - Uỷ viên thư ký; GS.TS Lưu Quang Hiệp - Phản biện 1; TS. Lê Hồng Sơn - Phản biện 2; PGS.TS Phạm Ngọc Viễn - Phản biện 3; TS. Ngũ Duy Anh - Uỷ viên; TS. Nguyễn Kim Lan - Uỷ viên.

NCS Nguyễn Văn Thạch tự tin trình bày luận án trước Hội đồng (Ảnh: HH)

Đánh giá về tầm quan trọng của việc cần thiết phải lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ thuật tay cho sinh viên chuyên ngành Cầu lông, NCS Nguyễn Văn Thạch nêu rõ: Trong những năm gần đây, đã có nhiều đề tài của sinh viên, học viên cao học hoặc được một số tác giải biên soạn và biên dịch từ tài liệu nước ngoài liên quan đến vấn đề này. Những công trình trên đã góp phần quan trọng cho việc phát triển và hoàn thiện kỹ chiến thuật và thể lực cho vận động viên. Tuy nhiên, những nghiên cứu trên còn chưa đi sâu và phát huy hết được hiệu quả của bài tập. Đặc biệt vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu một cách cụ thể đối với nhóm kỹ thuật tay của môn Cầu lông.  

NCS nhận thấy: Việc nghiên cứu lựa chọn các bài tập để tập luyện cho nhóm kỹ thuật của tay cho sinh viên chuyên ngành Cầu lông ngành GDTC Trường Đại học TDTT Bắc Ninh là vấn đề cần thiết và cấp bách. Xuất phát từ những lý do trên, NCS tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ thuật tay cho sinh viên chuyên ngành Cầu lông Khoa Sư phạm Thể dục trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh”.

Qua kết quả quan sát và kiểm tra trong thực tiễn NCS nhận thấy: Các bài tập sử dụng trong giảng dạy kỹ thuật tay cho SV chuyên ngành Cầu lông  ngành GDTC trường Đại học TDTT Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay chưa đáp ứng được mục tiêu của chương trình môn học và đặc biệt trong thi đấu. NCS cho rằng: Trình độ kỹ thuật còn thấp và không đồng đều xuất phát từ thực tiễn đổi mới công tác thi tuyển đầu vào cũng như ảnh hưởng của hệ thống các bài tập đang được ứng dụng chưa phù hợp với trình độ đối tượng đào tạo.

NCS Nguyễn Văn Thạch đã đưa ra giải thuyết: “Nếu đề tài lựa chọn và xây dựng được các bài tập giảng dạy kỹ thuật tay một cách khoa học, phù hợp với điều kiện và trình độ chuyên môn của sinh viên chuyên ngành Cầu lông ngành GDTC thì hiệu quả công tác đào tạo CNCL sẽ được nâng lên”.

Sau 4 năm tiến hành nghiên cứu (Từ 2013 - 2017) công trình nghiên cứu của NCS Nguyễn Văn Thạch đã hoàn thành. Luận án được trình bày trong 155 trang đánh máy khổ A4, chưa kể các phần mục lục và tài liệu tham khảo, bao gồm  phần mở đầu và 03 chương, kết luận và kiến nghị. Luận án đã sử dụng 36 bảng, 4 biểu đồ, 3 sơ đồ và 122 tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Đề tài sử dụng 6 phương pháp nghiên cứu. Địa điểm nghiên cứu được tiến hành tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Toàn cảnh buổi bảo vệ luận án (Ảnh: HH)

Với những kết quả đã hoàn thành, luận án nhận được sự đánh giá cao của các phản biện và khách mời tham dự. Đa phần ghi nhận đây là một công trình nghiên cứu khoa học đảm bảo độ tin cậy và ý nghĩa thực tiễn cao. Đề tài bước đầu cho thấy hiệu quả của việc lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ thuật tay cho sinh viên chuyên ngành Cầu lông Khoa Sư phạm Thể dục Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Từ những kết quả nghiên cứu, luận án đã đánh giá được thực trạng công tác giảng dạy kỹ thuật tay đối với sinh viên chuyên ngành Cầu lông ngành GDTC Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Luận án đã chỉ rõ: Sự giảm, tăng, rồi lại giảm về thời gian giảng dạy môn chuyên ngành cho sinh viên do sự thay đổi trong kế hoạch đào tạo của nhà trường làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả giảng dạy các môn thể thao chuyên ngành nói chung và môn Cầu lông nói riêng. Đồng thời, qua so sánh chương trình giảng dạy môn chuyên ngành Cầu lông với các trường chuyên về TDTT có thể thấy rằng: Các trường đều có chung quan điểm là đối với đối tượng sinh viên ngành GDTC cần phải được chú trọng và tăng cường giảng dạy kỹ thuật nhằm giúp sinh viên có thể thực hiện tất cả các kỹ thuật đã được trang bị một cách hoàn thiện và chính xác nhất để đảm bảo sau khi tốt nghiệp ra trường tất cả sinh viên đều có thể giảng dạy lại được môn thể thao này cho các đối tượng khác;

Số lượng bài tập sử dụng để giảng dạy còn hạn chế, tính toàn diện và đồng đều trong quá trình sử dụng các bài tập còn chưa thống nhất trong giáo viên bộ môn làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác đào tạo trong bộ môn nói riêng và nhà trường nói chung;

Việc sử dụng các bài tập chuyên môn hiện nay mà giáo viên Bộ môn đang áp dụng chưa có tác dụng tích cực trong việc nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ thuật tay cho sinh viên chuyên ngành Cầu lông ngành GDTC.

Luận án đã lựa chọn được 17 test chuyên môn để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các bài tập đã lựa chọn cho đối tượng nghiên cứu. Các test này đều đảm bảo độ tin cậy và tính thông báo cũng như tính khả thi trên đối tượng nghiên cứu. Đồng thời, kết quả nghiên cứu của luận án đã lựa chọn được 118 bài tập kỹ thuật chuyên môn thuộc các nhóm: Nhóm các bài tập mô phỏng động tác kỹ thuật (14 bài tập); Nhóm các bài tập kỹ thuật đơn lẻ (34 bài tập); Nhóm các bài tập phối hợp kỹ thuật (70 bài tập). Bên cạnh đó, luận án đã xây dựng được kế hoạch thực nghiệm cho đối tượng nghiên cứu. Qua thực nghiệm sư phạm với thời gian là 4 học kỳ, luận án đã xác định được hiệu quả rõ rệt của các bài tập kỹ thuật tay đã lựa chọn trong việc nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ thuật tay cho đối tượng nghiên cứu.

Từ những kết quả nghiên cứu đã đạt được của luận án, có thể thấy rằng luận án của NCS.Nguyễn Văn Thạch tuy còn có những khiếm khuyết. Nhưng kết quả nghiên cứu đạt được của luận án mang tính cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn cao. Các thiếu sót của luận án sẽ chỉnh sửa, bổ sung. Nội dung và hình thức của luận án đã đảm bảo theo đúng yêu cầu của một luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành GDTC.

Với 7/7 thành viên hội đồng thông qua (đạt 100%) số phiếu tán thành của thành viên Hội đồng. Hội đồng nghiên cứu khoa học đã chính thức thông qua đề tài của NCS Nguyễn Văn Thạch và đề nghị Trường Đại học TDTT Bắc Ninh công nhận học vị Tiến sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành Giáo dục học, Mã số 9140101 cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thạch sau khi đã chỉnh sửa.

Hữu Hiển

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Hội thảo khoa học “Xây dựng sản phẩm chủ lực của Bộ VHTTDL trong xu hướng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”
        Bullet  Tuyển chọn tài năng lĩnh vực TDTT và mô hình đào tạo thể thao thành tích cao một số quốc gia trên thế giới
        Bullet  Cái nhìn cơ bản về thể thao giải trí, thể thao mạo hiểm và thể thao biển
        Bullet  Nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ: “Đổi mới, nâng cao vai trò tự chủ của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia trong thời kỳ hội nhập quốc tế”
        Bullet  Hiện trạng và giải pháp sắp xếp công việc cho VĐV thể thao thành tích cao Việt Nam sau khi nghỉ thi đấu
        Bullet  NCS Vũ Mạnh Cường bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ
        Bullet  Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM trao bằng đại học khóa 9 và cao đẳng khóa 40
        Bullet  NCS Lê Anh Đức bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ
        Bullet  NCS Nguyễn Thị Thu Hiền bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ
        Bullet  NCS Trịnh Ngọc Trung bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ
 

opera fix