15:20 Thứ Hai, 16/09/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
NCS Đỗ Thị Tươi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
31 Tháng Tám 2018 19:26:00 GMT+7
Sáng nay 31/8/2018, tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã diễn ra buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đỗ Thị Tươi, với tên đề tài: “Nghiên cứu biện pháp nâng cao hứng thú trong giờ học Giáo dục thể chất cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội”, chuyên ngành giáo dục thể chất, mã số 62140103.

Tham gia chấm luận án cho NCS Đỗ Thị Tươi gồm 7 thành viên: GS.TS Nguyễn Đại Dương - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Ngô Trang Hưng - Uỷ viên thư ký; GS.TS. Lê Nguyệt Nga - Phản biện 1; PGS.TS Nguyễn Kim Xuân - Phản biện 2; TS. Lê Anh Thơ - Phản biện 3; TS. Ngũ Duy Anh - Uỷ viên; TS. Trần Kim Cương - Uỷ viên.

NCS Đỗ Thị Tươi tại buổi bảo vệ luận án (Ảnh: HH)

Tại Hội đồng, đánh giá về tầm quan trọng của việc cần thiết phải nghiên cứu biện pháp nhằm nâng cao hứng thú trong giờ học Giáo dục thể chất cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội, NCS Đỗ Thị Tươi nêu rõ: “GDTC là một trong những mục tiêu giáo dục toàn diện của Đảng và Nhà nước ta, nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân nói chung và trong các trường đại học nói riêng, nó có vai trò rất quan trọng trong việc rèn luyện SV về thể lực để nâng cao sức khỏe với mục tiêu “Khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tuy nhiên, trong thực tế môn học GDTC ở không ít các trường đại học bị coi là môn học phụ. Do đó, sự quan tâm và đầu tư của các nhà trường đối với môn học này chưa thật đầy đủ, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ giảng dạy, tập luyện vẫn còn nhiều thiếu thốn, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chưa thật đúng mức”.

NCS đặc biệt nhấn mạnh: Ngay cả ở Hà Nội một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học, giáo dục đồng thời là trung tâm đào tạo đại học lớn nhất của nước ta, trong những năm gần đây do tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan, các trường đại học cũng chưa chú trọng tới môn học GDTC.

Vì vậy, đổi mới giảng dạy và học tập môn GDTC nhằm nâng cao sức khỏe và thể lực, khơi dậy và phát triển HTHT cho SV trong giờ học môn này là một trong những vấn đề cấp thiết của giáo dục ở nước ta hiện nay. Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc cần thiết phải nghiên cứu các biện pháp nhằm nâng cao hứng thú trong giờ học GDTC cho sinh viên các trường Đại học ở Hà Nội, NCS Đỗ Thị Tươi đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu biện pháp nâng cao hứng thú trong giờ học GDTC cho SV các trường Đại học ở Hà Nội”

Sau 4 năm tiến hành nghiên cứu (từ 2013 - 2017) công trình nghiên cứu của NCS Đỗ Thị Tươi đã hoàn thành. Luận án được trình bày trong 127 trang đánh máy khổ A4, chưa kể các phần mục lục và tài liệu tham khảo, bao gồm  phần mở đầu và 03 chương, kết luận và kiến nghị. Luận án đã sử dụng 30 bảng, 07 biểu đồ và 116 tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Luận án sử dụng 7 phương pháp nghiên cứu. Địa điểm nghiên cứu được tiến hành tại: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Thủy Lợi, Học viên Báo chí - Tuyên truyền.

Trên cơ sở xác định các yếu tố ảnh hưởng tới HT trong giờ học GDTC từ đó đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao HTHT trong giờ GDTC, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và GDTC nói riêng cho SV các trường Đại học ở Hà Nội.

Toàn cảnh buổi bảo vệ luận án (Ảnh: HH)

Với những kết quả đã hoàn thành, luận án nhận được sự đánh giá cao của các phản biện và khách mời tham dự. Đa phần ghi nhận đây là một công trình nghiên cứu khoa học đảm bảo độ tin cậy và ý nghĩa thực tiễn cao. Luận án đã tiến hành tổ chức thực nghiệm áp dụng các biện pháp nâng cao HT trong giờ học GDTC cho SV các trường đại học ở Hà Nội trên thực tế và đánh giá hiệu quả trên 5 tiêu chí đã được lựa chọn. Thông qua thực nghiệm sư phạm trên đối tượng nghiên cứu đã khẳng định được hiệu quả của các biện pháp đã lựa chọn nhằm nâng cao HT trong giờ học GDTC của SV các trường đại học ở Hà Nội, thể hiện qua các chỉ số đo được sau thực nghiệm đều tăng lên so với trước thực nghiệm và đã minh chứng được giả thuyết khoa học được đề ra.

Những kết quả mới đã đạt được của luận án: Luận án đã đánh giá thực trạng hứng thú trong giờ học GDTC của SV các trường đại học ở Hà Nội cho thấy: Luận án đã chọn được 5 tiêu chí dùng để đánh giá HT trong giờ học GDTC cho SV các trường đại học ở Hà Nội: Tiêu chí 1: SV phải nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của môn học đối với nghề nghiệp chuyên môn và thực tiễn cuộc sống; Tiêu chí 2: SV phải say sưa với giờ học, buổi học; Tiêu chí 3: SV cần chú ý khi GV giảng giải, thị phạm động tác và ham muốn tập luyện khi GV công bố nội dung buổi học; Tiêu chí 4: SV  phải tập trung chú ý trong giờ học; Tiêu chí 5: SV phải đạt kết quả học tập môn học cao.

Luận án cũng chỉ ra: Sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay thiếu HT trong giờ học GDTC cả về thái độ xúc cảm, tình cảm cũng như cả về hành vi mà nguyên nhân bắt nguồn chính là từ sự thiếu nhận thức đối với môn học của SV, năng lực sư phạm của GV và những điều kiện khách quan của phía nhà trường; Trị số trung bình chung của các thành tố nhận thức, xúc cảm-tình cảm, hành vi trong HT ở giờ học GDTC của SV các trường ở Hà Nội chỉ đạt mức trung bình 

Căn cứ vào thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng đến HT trong giờ học  GDTC của SV các trường Đại học ở Hà Nội, luận án đã lựa chọn 8 biện pháp nâng cao HT trong giờ học GDTC cho SV, cụ thể là: Biện pháp1: Tăng cường giáo dục ý nghĩa mục đích môn học cho SV; Biện pháp 2: GV tạo ra không khí thi đua trong lớp học; Biện pháp 3: Phải biết sử dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp và linh hoạt; Biện pháp 4: GV đưa ra chỉ tiêu phấn đấu cho từng nội dung và toàn lớp học; Biện pháp 5: Nhà trường phải tạo điều kiện tốt về sân bãi dụng cụ để học tập; Biện pháp 6: Thành lập câu lạc bộ TDTT cho SV; Biện pháp 7: Tổ chức nhiều hoạt động thi đấu TDTT trong và ngoài trường; Biện pháp 8: Trang bị luật chơi các môn TDTT cho SV.

Từ những kết quả nghiên cứu đã đạt được của Luận án, có thể thấy rằng đề tài Luận án Tiến sĩ của NCS. Đỗ Thị Tươi tuy còn có những khiếm khuyết. Nhưng kết quả nghiên cứu đạt được của Luận án mang tính cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn. Các thiếu sót của Luận án sẽ chỉnh sửa, bổ sung. Nội dung và hình thức của Luận án đã đảm bảo theo đúng yêu cầu của một Luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành GDTC.

Kết quả luận án đã được các thành viên hội đồng thông qua với 100% số phiếu tán thành và đề nghị trường Đại học TDTT Bắc Ninh cấp bằng tiến sĩ cho NCS Đỗ Thị Tươi sau khi đã chỉnh sửa luận án theo kết luận của hội đồng.

Hữu Hiển

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  NCS Trần Văn Thạch bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
        Bullet  Hội thảo đề án, tuyển chọn đào tạo tài năng trong lĩnh vực Thể thao thành tích cao đến năm 2030 và tầm nhìn 2035
        Bullet  NCS Nguyễn Trọng Hổ bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ Giáo dục học
        Bullet  NCS Nguyễn Văn Thạch bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường
        Bullet  Hội thảo khoa học “Xây dựng sản phẩm chủ lực của Bộ VHTTDL trong xu hướng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”
        Bullet  Tuyển chọn tài năng lĩnh vực TDTT và mô hình đào tạo thể thao thành tích cao một số quốc gia trên thế giới
        Bullet  Cái nhìn cơ bản về thể thao giải trí, thể thao mạo hiểm và thể thao biển
        Bullet  Nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ: “Đổi mới, nâng cao vai trò tự chủ của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia trong thời kỳ hội nhập quốc tế”
        Bullet  Hiện trạng và giải pháp sắp xếp công việc cho VĐV thể thao thành tích cao Việt Nam sau khi nghỉ thi đấu
        Bullet  NCS Vũ Mạnh Cường bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ
 

opera fix