23:57 Thứ Ba, 22/10/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo – tập huấn Khoa học và Công nghệ năm 2018
10 Tháng Mười 2018 15:23:00 GMT+7
Nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng chinh sách, chế độ, cơ chế quản lý ngành; Thực hiện các nhiệm vụ đã được ghi trong các nghị quyết của Đảng, Chiến lược, quy hoạch và những vấn đề cấp bách của ngành; Nghiên cứu, khám phá, phát hiện những vấn đề mới gắn với đào tạo về VH,TT, DL, trong 3 ngày từ 10 – 13/10 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo – tập huấn Khoa học và Công nghệ năm 2018.

TS. Từ Mạnh Lương và TS. Lê Đức Chương chủ trì Hội thảo (Ảnh: TH)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Từ Mạnh Lương – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường Bộ VHTTDL đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những cơ quan đơn vị, các Viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng đã có nhiều đóng góp cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2008 – 2018, đồng thời ghi nhận, tôn vinh các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên và các cán bộ trong toàn ngành trong nỗ lực cống hiến vì sự nghiệp khoa học và công nghệ trong thời gian qua.

Đứng trước thời cơ và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mọi ngành, mọi lĩnh vực trong cả nước đã và đang và sẽ kiên trì thực hiện quan điểm của Đảng về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực, tận dụng các lợi thế, mặt khác giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong bối cảnh đó, mỗi ngành, lĩnh vực đều có cách tiếp cận riêng của mình nhưng đều phải dựa vào nhân tố khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ.

Toàn cảnh Hội thảo tập huấn Khoa học công nghệ (Ảnh: TH)

Chính vì vậy, các chuyên đề được trình bày tại Hội thảo đều được chắt lọc và lựa chọn kỹ lưỡng nhất, tập trung vào những vấn đề trọng yếu nhất mà các lĩnh vực đang quan tâm:

Thứ nhất: Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến 2021 phải tiếp tục tập trung hướng nghiên cứu góp phần thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết số 33 –NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 và Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thứ hai: Đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu trong xây dựng chính sách, hoạt động sự nghiệp của ngành và công tác đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch.

Thứ ba: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4.0 vào các lĩnh vực của ngành nhất là lĩnh vực du lịch, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, bảo tồn di sản và thể thao thành tích cao.

Thứ tư: Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia cho các lĩnh vực thuộc Bộ, ưu tiên lĩnh vực du lịch và TDTT.

Thứ năm: Nâng cao chất lượng các đề xuất nhiệm vụ khoa học và tăng cường ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào hoạt động     quản lý, phát triển sự nghiệp của ngành. Coi đây là tiêu chuẩn cơ bản để xem xét, quyết định việc triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày với sự tham dự của khoảng 150 các chuyên gia Bộ Khoa học và Công nghệ; Tổng cục tiêu chuẩn đo lường; Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam; Đại diện lãnh đạo đơn vị, cán bộ phụ trách khoa học của Tổng cục, Cục, Vụ, các Viện nghiên cứu, trường học và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; Kế toán trưởng của các Viện nghiên cứu; các nhà khoa học, cán bộ trực tiếp tham gia làm chủ nhiệm các nhiệm vụ  nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp Bộ, các cán bộ tham gia công tác nghiên cứu khoa học; các cán bộ tham gia dự án TCVN, QCVN; nhà khoa học, nhà quản lý, các cán bộ.

Có thể nói, các công trình nghiên cứu trong những năm qua đã đưa ra một bức tranh tương đối toàn diện về thực trạng công tác quản lý nhà nước và hoạt động phát triển sự nghiệp; làm rõ những vấn đề lý luận và tổng kết thực tiễn về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Và những tham luận, những góp ý quý báu của các chuyên gia, các nhà khoa học tại Hội thảo lần này đã đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất các giải pháp phát triển cho từng ngành, từng lĩnh vực trong thời gian tới.

An An

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Hội thảo xây dựng thương hiệu cá nhân cho VĐV đỉnh cao
        Bullet  NCS Trần Thị Tú bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  Công bố tiêu chuẩn mới về chức danh giáo sư, phó giáo sư
        Bullet  NCS Lê Vương Anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
        Bullet  NCS Đỗ Xuân Duyệt bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện
        Bullet  NCS Đỗ Thế Hồng bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện
        Bullet  NCS Đỗ Thị Tươi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
        Bullet  NCS Trần Văn Thạch bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
        Bullet  Hội thảo đề án, tuyển chọn đào tạo tài năng trong lĩnh vực Thể thao thành tích cao đến năm 2030 và tầm nhìn 2035
        Bullet  NCS Nguyễn Trọng Hổ bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ Giáo dục học
 

opera fix