19:48 Thứ Tư, 23/10/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
NCS Hà Mười Anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
28 Tháng Mười Hai 2018 11:05:00 GMT+7
Sáng nay 28/12/2018, tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã diễn ra buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Hà Mười Anh, với tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công trong môn võ thuật công an cho sinh viên Học viện cảnh sát nhân dân”, chuyên ngành Giáo dục học mã số 9140101.

Tới dự buổi bảo vệ luận án của NCS Hà Mười Anh có: GS.TS Nguyễn Đại Dương - Cán bộ hướng dẫn 1; PGS.TS Đinh Quang Ngọc - Cán bộ hướng dẫn 2; PGS.TS Đỗ Hữu Trường - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các nhà khoa học, gia đình và bạn bè NCS Hà Mười Anh.

Tham gia chấm luận án cho NCS Hà Mười Anh gồm 7 thành viên: PGS.TS Nguyễn Văn Phúc - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Ngô Trang Hưng - Uỷ viên thư ký; GS.TS Nguyễn Xuân Sinh - Phản biện 1; PGS.TS Nguyễn Kim Xuân - Phản biện 2; TS. Cao Hoàng Anh - Uỷ viên; TS. Ngô Ích Quân - Uỷ viên; PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn - Uỷ viên.

NCS Hà Mười Anh tại buổi bảo vệ luận án (Ảnh: HH)

Đứng trước Hội đồng, trình bày về tầm quan trọng của việc cần thiết phải nghiên cứu, ứng dụng các bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công trong môn võ thuật công an cho sinh viên Học viện cảnh sát nhân dân, NCS Hà Mười Anh nhấn mạnh: Việc lựa chọn các bài tập chuyên môn phù hợp ứng dụng vào thực tiễn công tác giảng dạy và huấn luyện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng kỹ thuật tấn công trong môn võ thuật, giúp cho sinh viên nâng cao thành tích học tập môn võ thuật công an và nâng cao được trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Đồng thời góp phần bổ sung hoàn thiện nội dung chương trình huấn luyện, giảng dạy kỹ thuật của Học viện Cảnh sát Nhân dân. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng sẽ là tài liệu chuyên môn có giá trị trong giảng dạy và huấn luyện võ công an tại Học viện CSND nói riêng và ngành Công an nói chung.

Để có thể thực hiện được mục đích nghiên cứu trên, NCS xác định cần thiết phải giải quyết 2 nhiệm vụ cụ thể sau:

Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng công tác giảng dạy và huấn luyện kỹ thuật tấn công môn Võ thuật Công an tại Học viện Cảnh sát nhân dân;

Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu lựa chọn và đánh giá hiệu quả các bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công môn Võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Sau hơn 4 năm tiến hành nghiên cứu, Luận án của NCS Hà Mười Anh đã được hoàn thành. Luận án được trình bày trong 106 trang đánh máy khổ A4, chưa kể các phần mục lục và tài liệu tham khảo; Bao gồm: Phần mở đầu, 03 chương, kết luận và kiến nghị. Luận án đã sử dụng 28 biểu bảng, 7 biểu đồ và 50 tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Đề tài sử dụng 6 phương pháp nghiên cứu. Địa điểm nghiên cứu được tiến hành tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và Học viện cảnh sát nhân dân.

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc - Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao những kết quả mà luận án đã đạt được (Ảnh: HH)

Với những kết quả đã hoàn thành, luận án nhận được sự đánh giá cao của các phản biện và khách mời tham dự. Đa phần ghi nhận đây là một công trình nghiên cứu khoa học đảm bảo độ tin cậy và ý nghĩa thực tiễn cao. Luận án bước đầu chứng minh tính hiệu quả của các bài tập mà đề tài đã lựa chọn trong việc nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công đòn tay và chân trong môn Võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án: Luận án đã chỉ ra việc tập luyện kỹ thuật tấn công bằng tay và bằng chân là 02 nội dung quan trọng trong chương trình huấn luyện đối với sinh viên Học viện CSND. Tuy nhiên thực tế cho thấy, số lượng bài tập được sử dụng trong quá trình giảng dạy 02 kỹ thuật này còn hạn chế, chưa có các bài tập bổ trợ phát triển thể lực chuyên môn phù hợp, do vậy đã làm ảnh hưởng tới hiệu quả thực hiện kỹ thuật tấn công đòn tay và chân của sinh viên Học viện CSND.

Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu chuyên môn, thông qua phỏng vấn và bằng phương pháp toán học thống kê, xác định độ tin cậy của kết quả phỏng thông qua phương pháp xác định hệ số Cronbach’s Alpha, đề tài đã lựa chọn được 04 nhóm với 30 bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân gồm:

Nhóm 1: Nhóm bài tập kỹ thuật tấn công đòn tay  (10 bài tập); 

Nhóm 2: Nhóm bài tập kỹ thuật tấn công đòn chân (8 bài tập);

Nhóm 3: Nhóm bài tập phối hợp tay chân (3 bài tập);

Nhóm 4: Nhóm bài tập phát triển thể lực chuyên môn (9 bài tập).

Luận án đã đánh giá được thực trạng, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy huấn luyện môn Võ thuật Công an tuy đã được quan tâm, đầu tư bổ sung hàng năm, nhưng so với mức độ tăng số lượng sinh viên hàng năm, điều kiện cơ sở vật chất cần phải được tiếp tục đầu tư bổ sung cả về số lượng và chủng loại; Thực trạng hiệu quả thực hiện kỹ thuật tấn công đòn tay và chân trong môn Võ thuật Công an của sinh viên Học viện CSND còn hạn chế. Lực đòn đánh và tốc độ ra đòn của đa số sinh viên chỉ đạt ở mức trung bình, thậm chí còn tới 18.07% sinh viên đạt dưới mức trung bình. Do vậy cần thiết phải có biện pháp phù hợp để cải thiện hiệu quả thực hiện kỹ thuật tấn công đòn tay và chân trong môn Võ thuật Công an cho sinh viên Học viện CSND.

Mặc dù được đánh giá cao tuy nhiên đề tài còn những thiếu xót, cần bổ xung sửa chữa như: Phần đặt vấn đề cần viết rõ và cụ thể hơn về tính cấp thiết của của vấn đề nghiên cứu. Phần tổng quan cần bổ xung làm rõ cơ sở pháp lý, lý luận thực tiễn và các công trình nghiên cứu có liên quan. Phần bàn luận cần sâu sắc, khoa học hơn. Sửa chữa lỗi chính tả, in ấn, thuật ngữ chuyên môn, văn phong khoa học. Rà soát lại những trích dẫn, tài liệu tham khảo.

Kết quả, Luận án đã được 7/7 thành viên hội đồng thông qua với 100% số phiếu tán thành của thành viên Hội đồng.

Hữu Hiển

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  NCS Vũ Năng Anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  NCS Bùi Trọng Phương bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  Trường Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế: Khoa học công nghệ góp phần nâng cao thành tích thể thao
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo – tập huấn Khoa học và Công nghệ năm 2018
        Bullet  Hội thảo xây dựng thương hiệu cá nhân cho VĐV đỉnh cao
        Bullet  NCS Trần Thị Tú bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  Công bố tiêu chuẩn mới về chức danh giáo sư, phó giáo sư
        Bullet  NCS Lê Vương Anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
        Bullet  NCS Đỗ Xuân Duyệt bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện
        Bullet  NCS Đỗ Thế Hồng bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện
 

opera fix