08:10 Thứ Sáu, 20/09/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
NCS Nguyễn Trường Giang bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
28 Tháng Mười Hai 2018 20:58:00 GMT+7
Chiều nay 28/12/2018, tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã diễn ra buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Trường Giang, với tên đề tài: “Nghiên cứu chương trình tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông cho SV đại học khối các trường kỹ thuật thành phố Thái Nguyên”, chuyên ngành Giáo dục học mã số 9140101.

Tới dự buổi bảo vệ luận án của NCS Nguyễn Trường Giang có PGS.TS Nguyễn Kim Xuân - Cán bộ hướng dẫn 1; PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn - Cán Bộ hướng dẫn 2; PGS.TS. Đỗ Hữu Trường - Phó Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Bắc Ninh cùng các nhà khoa học, gia đình và bạn bè của NCS Nguyễn Trường Giang.

Tham chấm Luận án cho NCS Nguyễn Trường Giang gồm 7 thành viên: PGS.TS Nguyễn Văn Phúc - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Đinh Quang Ngọc - Uỷ viên thư ký; PGS.TS Vũ Chung Thủy - Phản biện 1; PGS.TS Phạm Ngọc Viễn - Phản biện 2; TS. Ngô Ích Quân - Uỷ viên; TS. Nguyễn Văn Đức - Uỷ viên; PGS.TS Hà Quang Tiến - Uỷ viên.

NCS Nguyễn Trường Giang tự tin trình bày luận án trước Hội đồng (Ảnh: HH)

Tại Hội đồng, trình bày về tính cấp thiết của việc cần thiết phải nghiên cứu chương trình tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông cho SV đại học khối các trường kỹ thuật thành phố Thái Nguyên, NCS Nguyễn Trường Giang cho biết: Hiện nay, Bộ GD &ĐT đã định hướng cho phép vận dụng linh hoạt, tùy thuộc vào điều kiện của từng cơ sở đào tạo mà người đứng đầu có thể tổ chức lựa chọn nội dung dạy học cho phù hợp, trong đó bao gồm cả chương trình thể thao ngoại khóa. Vì vậy, trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đào tạo Việt Nam; thực tiễn hoạt động ngoại khóa tại các trường kỹ thuật của Thái Nguyên hầu như còn bỏ ngỏ, chưa có sự nghiên cứu phù hợp. Xuất phát từ những lý do trên, NCS Nguyễn Trường Giang đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu chương trình tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông cho SV đại học khối các trường kỹ thuật thành phố Thái Nguyên”.

Sau hơn 4 năm tiến hành nghiên cứu. luận án cứu của NCS Nguyễn Trường Giang đã hoàn thành. Luận án được trình bày trên 155 trang khổ A4, chưa kể các phần mục lục và tài liệu tham khảo,bao gồm các phần: Mở đầu; 3 Chương, Kết luận và Kiến nghị. Luận án có sử dụng 40 bảng, 05 biểu đồ và 01 sơ đồ để trình bày kết quả nghiên cứu, 158 tài liệu tham khảo trong và ngoài nước. Ngoài ra còn có 11 phụ lục được sử dụng để thu thập kết quả và trình bày kết quả nghiên cứu. Địa điểm nghiên cứu được tiến hành tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và Trường Đại học Thái Nguyên.

Với những kết quả đã hoàn thành, luận án nhận được sự đánh giá cao của các phản biện và khách mời tham dự. Đa phần ghi nhận đây là một công trình nghiên cứu khoa học đảm bảo độ tin cậy và ý nghĩa thực tiễn cao.

Đánh giá về tính khả thi và chất lượng của luận án, PGS.TS Vũ Chung Thuỷ cho biết: Luận án đã đánh giá được thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa môn Cầu lông, với các điểm đáng chú ý như: Thực trạng mức độ và nội dung tham gia tập luyện; Thực trạng hình thức và tổ chức tập luyện; nhu cầu tập luyện; Các yếu tố ảnh hưởng công tác hoạt động ngoại khóa như: Nhận thức của sinh viên về vai trò, tác dụng và cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, đội ngũ giáo viên và HDV; Số lượng CLB, chương trình tập luyện và những nguyên nhân cản trở,…Có thể nhận thấy, NCS đã lựa chọn phương pháp tiếp cận khoa học, đánh giá khá đầy đủ và chi tiết các nội dung phản ánh công tác TDTT NK. Đây là những cơ sở khoa học thực tiễn quan trọng trong việc lựa chọn và xây dựng chương trình tập luyện NK cho SV. 

Đặc biệt, việc khảo sát bộ câu hỏi phỏng vấn và lựa chọn các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá hiệu quả thực nghiệm chương trình là những đóng góp khá mới về mặt phương pháp luận trong đánh giá chương trình.

Toàn cảnh buổi bảo vệ luận án (Ảnh: HH)

Những đóng góp mới của luận án: Luận án đã lựa chọn được 7 tiêu chuẩn với 35 tiêu chí để xây dựng chương trình ngoại khoá môn CL cho SV; luận án đã xây dựng được 2 chương trình ngoại khoá môn CL tương ứng với 2 học phần với cấu trúc phù hợp với quy định hiện hành. Kết quả thực nghiệm kiểm chứng đã cho thấy hiệu quả của 2 chương trình ngoại khoá môn CL qua 2 nhóm tiêu chuẩn đánh giá được lựa chọn gồm: Nhóm các tiêu chuẩn đáp ứng mục tiêu TDTT trường học và nhón đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội.

Luận án đã khảo sát, đánh giá được thực trạng công tác TDTT ngoại khóa và ngoại khóa môn Cầu lông. Bước đầu đã lựa chọn, xây dựng được 2 chương trình ngoại khoá môn CL phù hợp với điều kiện và sở thích của sinh viên.

Mặc dù được đánh giá cao tuy nhiên đề tài còn những thiếu xót, cần bổ xung sửa chữa. như: Phần đặt vấn đề cần viết rõ và cụ thể hơn về tính cấp thiết của của vấn đề nghiên cứu. Phần tổng quan cần bổ xung làm rõ cơ sở pháp lý, lý luận thực tiễn và các công trình nghiên cứu có liên quan. Các tiêu chuẩn và tiêu chí sử dụng để đánh giá thực trạng hiệu quả chương trình CL ngoại khóa và chương trình thực nghiệm chưa hoàn toàn thống nhất. Phần bàn luận cần sâu sắc, khoa học hơn. Sửa chữa lỗi chính tả, in ấn, thuật ngữ chuyên môn, văn phong khoa học. Rà soát lại những trích dẫn, tài liệu tham khảo.

Kết quả, Luận án đã được 7/7 thành viên hội đồng thông qua với 100% số phiếu tán thành của thành viên Hội đồng.

Hữu Hiển

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  NCS Hà Mười Anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Vũ Năng Anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  NCS Bùi Trọng Phương bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  Trường Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế: Khoa học công nghệ góp phần nâng cao thành tích thể thao
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo – tập huấn Khoa học và Công nghệ năm 2018
        Bullet  Hội thảo xây dựng thương hiệu cá nhân cho VĐV đỉnh cao
        Bullet  NCS Trần Thị Tú bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  Công bố tiêu chuẩn mới về chức danh giáo sư, phó giáo sư
        Bullet  NCS Lê Vương Anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
        Bullet  NCS Đỗ Xuân Duyệt bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện
 

opera fix