04:09 Thứ Hai, 14/10/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
NCS Lê Thị Thanh Thuỷ bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
23 Tháng Giêng 2019 00:34:00 GMT+7
Sáng nay 23/1/2019, tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã diễn ra buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lê Thị Thanh Thuỷ với tên đề tài: “Nghiên cứu giải pháp phát triển thể lực cho học sinh trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh”, chuyên ngành Giáo dục học, mã số 9140101.

Tham gia chấm Luận án cho NCS Lê Thị Thanh Thuỷ Ngọc gồm 7 thành viên: PGS.TS Đặng Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng; TS. Trần Trung - Uỷ viên thư ký; GS.TS Nguyễn Xuân Sinh - Phản biện 1; PGS.TS Phạm Đình Bẩm - Phản biện 2; TS. Nguyễn Duy Quyết - Uỷ viên; TS. Nguyễn Đương Bắc - Uỷ viên; PGS.TS Tạ Hữu Hiếu - Uỷ viên.

Nhận thấy, tỉnh Bắc Ninh là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên, xã hội để phát triển thể chất nói chung và thể lực nói riêng cho học sinh. Tuy nhiên, trên thực tế, trình độ thể lực của học sinh THCS Tỉnh Bắc Ninh lại phát triển còn nhiều hạn chế. Việc nghiên cứu giải pháp phát triển thể lực cho học sinh Trung học cơ sở tỉnh Bắc Ninh là cần thiết và cấp bách. Xuất phát từ mục đích trên, NCS Lê Thị Thanh Thuỷ đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu giải pháp phát triển thể lực cho học sinh trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh”.

NCS Lê Thị Thanh Thuỷ với luận án: "Nghiên cứu giải pháp phát triển thể lực
cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh" (Ảnh: HH)

Để giải quyết mục đích trên, đề tài xác định cần thiết phải giải quyết 3 nhiệm vụ cụ thể sau:

Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu thực trạng phát triển thể lực cho học sinh Trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh;

Nhiệm vụ 2: Lựa chọn và xây dựng giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THCS Tỉnh Bắc Ninh;

Nhiệm vụ 3: Ứng dụng và đánh giá hiệu quả các giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THCS Tỉnh Bắc Ninh.

Sau hơn 4 năm tiến hành nghiên cứu tiến hành nghiên cứu  công trình nghiên cứu của NCS Lê Thị Thanh Thủy đã hoàn thành. Luận án được trình bày trong 161 trang đánh máy khổ A4, chưa kể các phần mục lục và tài liệu tham khảo, bao gồm  phần mở đầu và 03 chương, kết luận và kiến nghị. Luận án đã sử dụng 42 bảng, 9 biểu đồ, 1 sơ đồ và 87 tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Đề tài sử dụng 6 phương pháp nghiên cứu. Địa điểm nghiên cứu được tiến hành tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh và các trường THCS tỉnh Bắc Ninh.

Với những kết quả đã hoàn thành, luận án nhận được sự đánh giá cao của các phản biện và khách mời tham dự. Đa phần ghi nhận đây là một công trình nghiên cứu khoa học đảm bảo độ tin cậy và có ý nghĩa thực tiễn cao. Luận án bước đầu đã tiến hành ứng dụng các giải pháp lựa chọn trong thực tế và đánh giá hiệu quả trên sự thay đổi thể lực của học sinh, kết quả thực hiện từng giải pháp cũng như phỏng vấn các cán bộ quản lý và giáo viên các trường thực nghiệm về hiệu quả của các giải pháp. Kết quả cho thấy: Các giải pháp đã lựa chọn và xây dựng của luận án có hiệu quả cao trong việc phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh. Kết quả ứng dụng các giải pháp cũng bước đầu thu được hiệu quả thiết thực. Kết quả thu được tốt nhất ở nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC nội khóa để phát triển thể lực cho học sinh. Các cán bộ quản lý và giáo viên Thể dục tại các trường thực nghiệm đánh giá cao về tính hiệu quả của các giải pháp.

Toàn cảnh buổi bảo vệ luận án (Ảnh: HH)

Những kết quả mới đã đạt được của luận án: Luận án đã xác định được 13 yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh thuộc 3 nhóm yếu tố: Nhóm các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển thể lực cho học sinh trên cơ sở các yếu tố chung ảnh hưởng tới công tác GDTC tại các trường (4 yếu tố); Nhóm các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển thể lực cho học sinh trên cơ sở các yếu tố ảnh hưởng tới công tác GDTC nội khóa (6 yếu tố) và nhóm các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển thể lực cho học sinh trên cơ sở các yếu tố ảnh hưởng tới phong trào thể thao ngoại khóa (3 yếu tố). Trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh.

Luận án đánh giá được thực trạng trình độ thể lực của học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh. Kết quả cho thấy: Ở tất cả các tiêu chí thu được đều cao hơn mức trung bình khi so sánh với người Việt Nam cùng lứa tuổi và giới tính. Trình độ thể lực của học sinh thuộc các khối trường là tương đương nhau, trong quá trình xây dựng giải pháp phát triển thể lực cho học sinh không cần thiết phải xây dựng theo từng khối trường.

Luận án cũng chỉ ra: Việc phát triển thể lực cho học sinh tuy đã được quan tâm và đã có những biện pháp, giải pháp được áp dụng để khắc phục những vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, các biện pháp, giải pháp mới chỉ khắc phục các vấn đề mang tính tình huống, ứng dụng riêng lẻ trong phạm vi từng trường và chưa được nghiên cứu xác định tính hiệu quả của các giải pháp đã áp dụng.

Luận án đã lựa chọn được 12 giải pháp phát triển thể lực cho HS THCS tỉnh Bắc Ninh thuộc 3 nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp hoàn thiện các yếu tố chung ảnh hưởng tới công tác GDTC để phát triển thể lực cho học sinh (4 giải pháp); Nhóm các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC nội khóa để phát triển thể lực cho học sinh (4 giải pháp); Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động thể thao ngoại khóa để phát triển thể lực cho học sinh (4 giải pháp).

Mặc dù được đánh giá cao tuy nhiên đề tài còn những thiếu xót, cần bổ xung sửa chữa. như: Phần đặt vấn đề cần viết rõ và cụ thể hơn về tính cấp thiết của của vấn đề nghiên cứu. Phần tổng quan cần bổ xung làm rõ cơ sở pháp lý, lý luận thực tiễn và các công trình nghiên cứu có liên quan. Phần bàn luận cần sâu sắc, khoa học hơn. Sửa chữa lỗi chính tả, in ấn, thuật ngữ chuyên môn, văn phong khoa học. Rà soát lại những trích dẫn, tài liệu tham khảo.

Kết quả, Luận án đã được 7/7 thành viên hội đồng thông qua với 100% số phiếu tán thành của thành viên Hội đồng.

Hữu Hiển

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Không ngừng đổi mới nội dung chương trình giáo dục thể chất tự chọn cho sinh viên
        Bullet  Trường Đại học TDTT Bắc Ninh: Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2018
        Bullet  NCS Nguyễn Trường Giang bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Hà Mười Anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Vũ Năng Anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  NCS Bùi Trọng Phương bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  Trường Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế: Khoa học công nghệ góp phần nâng cao thành tích thể thao
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo – tập huấn Khoa học và Công nghệ năm 2018
        Bullet  Hội thảo xây dựng thương hiệu cá nhân cho VĐV đỉnh cao
        Bullet  NCS Trần Thị Tú bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
 

opera fix