03:25 Thứ Hai, 14/10/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
NCS Nguyễn Ngọc Khôi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
24 Tháng Giêng 2019 13:44:00 GMT+7
Sáng nay 24/01/2019, tại trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã diễn ra buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Ngọc Khôi với tên đề tài: “Xây dựng nội dung dạy ngoại khóa môn Taekwondo nhằm phát triển thể chất cho học sinh trung học cơ sở thành phố Hà Nội” chuyên ngành Giáo dục thể chất, mã số 62140103.

Tham gia chấm luận án cho NCS Nguyễn Ngọc Khôi gồm 7 thành viên: GS.TS Nguyễn Đại Dương – Chủ tịch Hội đồng; TS. Trần Trung – Uỷ viên thư ký; GS.TS Lâm Quang Thành – Phản biện 1; PGS.TS Đặng Thị Hồng Nhung – Phản biện 2; PGS.TS Nguyễn Kim Xuân – Phản biện 3; TS. Trần Đức Phấn – Uỷ viên; TS. Lê Anh Thơ – Uỷ viên.

NCS Nguyễn Ngọc Khôi tự tin trình bày luận án (Ảnh: HH)

“Trong những năm qua công tác giáo dục thể chất trong các trường học đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, cũng như nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Do nhiều nguyên nhân như: học sinh chưa nhận thức được toàn diện về mục đích ý nghĩa của môn học, chất lượng giờ học TDTT còn thấp, tác dụng chưa rõ tới thể chất học sinh. Ngoài ra, giờ học ngoại khóa ở trường học hiện nay hầu như chưa thực hiện được hết những chức năng vốn có của nó”. NCS Nguyễn Ngọc Khôi trình bày về tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài.

Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục thể chất với học sinh và thực trạng những hạn chế về mặt thể chất của học sinh các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội, NCS Nguyễn Ngọc Khôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Xây dựng nội dung dạy ngoại khóa môn Taekwondo nhằm phát triển thể chất cho học sinh trung học cơ sở thành phố Hà Nội”.

Trên cơ sở nghiên cứu tổng hợp, đánh giá thực trạng của công tác giáo dục thể chất trong các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội. NCS đã xác định 3 nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể cần nghiên cứu:

Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng công tác GDTC và thực trạng hoạt động ngoại khóa của các câu lạc bộ võ Taekwondo cho học sinh các trường THCS thành phố Hà Nội;

Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu xây dựng nội dung dạy ngoại khoá môn Taekwondo nhằm phát triển thể chất cho học sinh THCS thành phố Hà Nội;

Nhiệm vụ 3: Ứng dụng và đánh giá hiệu quả của các nội dung dạy ngoại khóa môn Taekwondo đối với sự phát triển thể chất của học sinh THCS thành phố Hà Nội.

Luận án nhận được sự đánh giá cao của các thành viên trong hội đồng (Ảnh: HH)

Sau hơn 6 năm tiến hành nghiên cứu (từ 2011 - 2017) công trình nghiên cứu của NCS Nguyễn Ngọc Khôi đã hoàn thành. Luận án được trình bày trong 179 trang đánh máy khổ A4, chưa kể các phần mục lục và tài liệu tham khảo, bao gồm phần mở đầu và 03 chương, kết luận và kiến nghị; Luận án đã sử dụng 41 biểu bảng, 11 biểu đồ và 98 tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; Luận án sử dụng 8 phương pháp nghiên cứu.

Với những kết quả đã hoàn thành, đề tài nhận được sự đánh giá cao của các phản biện và khách mời tham dự. Đa phần ghi nhận đây là một công trình nghiên cứu khoa học đảm bảo độ tin cậy và ý nghĩa thực tiễn cao. Đề tài bước đầu ứng dụng nội dung và hình thức giảng dạy ngoại khóa môn Taekwondo đã xây dựng của luận án trong giảng dạy ngoại khóa môn Taekwondo cho học sinh THCS thành phố Hà Nội và đánh giá hiệu quả. Kết quả, chương trình đã xây dựng của luận án đã có hiệu quả cao trong việc phát triển thể chất cho học sinh THCS thành phố Hà Nội.

Những kết quả mới đã đạt được của luận án: Luận án đã đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất và thực trạng hoạt động ngoại khóa của các câu lạc bộ võ Taekwondo cho học sinh các trường THCS thành phố Hà Nội; Luận án đã lựa chọn được 11chỉ tiêu và test đủ tiêu chuẩn trong đánh giá thể chất cho học sinh THCS thành phố Hà Nội, bao gồm: Đánh giá hình thái cơ thể (2 chỉ tiêu), Đánh giá chức năng sinh lý (2 chỉ tiêu), Đánh giá chức năng tâm lý (3 test) và Đánh giá trình độ thể lực (4 test), trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng thể chất của học sinh THCS thành phố Hà Nội. Kết quả cho thấy, mức độ phát triển thể chất của học sinh THCS thành phố Hà Nội nằm trong giới hạn phát triển bình thường của người Việt Nam và ở mức độ tốt khi so sánh với tiêu chuẩn thể chất của người Việt Nam năm 2001 và có cao hơn so với kết quả nghiên cứu thể chất học sinh khu vực miền Bắc năm 2014.

Qua nghiên cứu xây dựng nội dung dạy ngoại khóa môn Taekwondo nhằm phát triển thể chất cho học sinh THCS thành phố Hà Nội Luận án đã lựa chọn được 8 nội dung giảng dạy ngoại khóa cho học sinh THCS thành phố Hà Nội gồm: Giảng dạy kỹ thuật Taekwondo; Giảng dạy quyền pháp Taekwondo; Giảng dạy đối luyện Taekwondo; Giảng dạy thi đấu Taekwondo; Giảng dạy chiến thuật Taekwondo; Trang bị các kiến thức lý thuyết về môn võ Taekwondo và niềm đam mê thể thao; Phát triển đạo đức, ý chí, nhân cách học sinh; Phát triển trình độ thể lực chung và chuyên môn môn Taekwondo.

Trên cơ sở các nội dung đã lựa chọn, tiến hành xây dựng nội dung giảng dạy chi tiết cho học sinh THCS theo các màu đai tương ứng 4 năm học. Cụ thể đã xác định nội dung và định lượng cụ thể theo 11 chương trình giảng dạy tương ứng với 11 cấp đai; Xây dựng nội dung chi tiết theo từng buổi học theo các màu đai, tương ứng với 11 chương trình giảng dạy ngoại khóa cho học sinh THCS thành phố Hà Nội.

Mặc dù được đánh giá cao tuy nhiên đề tài còn những thiếu xót, cần bổ xung sửa chữa. như: Phần đặt vấn đề cần viết rõ và cụ thể hơn về tính cấp thiết của của vấn đề nghiên cứu. Phần tổng quan cần bổ xung làm rõ cơ sở pháp lý, lý luận thực tiễn và các công trình nghiên cứu có liên quan. Phần bàn luận cần sâu sắc, khoa học hơn. Sửa chữa lỗi chính tả, in ấn, thuật ngữ chuyên môn, văn phong khoa học. Rà soát lại những trích dẫn, tài liệu tham khảo.

Với 07/07 (đạt 100%) các thành viên Hội đồng đã thông qua luận án của NCS và đề nghị trường Đại học TDTT Bắc Ninh công nhận học vị Tiến sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành Giáo dục thể chất, mã số 62140103 cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Khôi sau khi đã chỉnh sửa.

Hữu Hiển

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  NCS Lê Thị Thanh Thuỷ bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  Không ngừng đổi mới nội dung chương trình giáo dục thể chất tự chọn cho sinh viên
        Bullet  Trường Đại học TDTT Bắc Ninh: Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2018
        Bullet  NCS Nguyễn Trường Giang bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Hà Mười Anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Vũ Năng Anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  NCS Bùi Trọng Phương bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  Trường Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế: Khoa học công nghệ góp phần nâng cao thành tích thể thao
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo – tập huấn Khoa học và Công nghệ năm 2018
        Bullet  Hội thảo xây dựng thương hiệu cá nhân cho VĐV đỉnh cao
 

opera fix