23:14 Thứ Hai, 21/10/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
NCS Phạm Đức Viễn bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
29 Tháng Giêng 2019 10:17:00 GMT+7
Hôm qua (28/1/2019), tại trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã diễn ra buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Đức Viễn với tên đề tài: “Đổi mới nội dung chương trình đào tạo cử nhân ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Tây Bắc”, chuyên ngành Giáo dục học mã số 9140101.

NCS Phạm Đức Viễn tại buổi bảo vệ luận án (Ảnh: HH)
Tham gia chấm Luận án cho NCS Phạm Đức Viễn gồm 7 thành viên: GS.TS Nguyễn Đại Dương - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Đặng Văn Dũng - Uỷ viên thư ký; GS.TS Lưu Quang Hiệp - Phản biện 1; GS.TS Nguyễn Xuân Sinh - Phản biện 2; PGS.TS Đặng Thị Hồng Nhung - Phản biện 3; TS. Nguyễn Đương Bắc - Uỷ viên; TS. Phan Quốc Chiến - Uỷ viên.

Tại hội đồng, trình bày về tính cấp thiết của việc cần thiết phải đổi mới nội dung chương trình đào tạo cử nhân ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Tây Bắc, NCS Phạm Đức Viễn nhấn mạnh: Từ kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đổi mới nội dung Chương trình đào tạo cử nhân ngành GDTC. Kết quả nghiên cứu sẽ trực tiếp góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo cử nhân ngành GDTC và hiệu quả đào tạo chung của Trường Đại học Tây Bắc.

Để giải quyết mục đích nghiên cứu trên, NCS xác định phải giải quyết 3 nhiệm vụ cụ thể sau: 

Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng nội dung CTĐT cử nhân ngành GDTC ở Trường Đại học Tây Bắc;

Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu đổi mới nội dung CTĐT cử nhân ngành GDTC ở Trường Đại học Tây Bắc;

Nhiệm vụ 3: Ứng dụng đánh giá hiệu quả của nội dung CTĐT cử nhân ngành GDTC ở Trường Đại học Tây Bắc.

Sau hơn 4 năm nghiên cứu (Từ 12/2013 - 12/2017), với những kết quả đã hoàn thành, luận án của NCS Phạm Đức Viễn nhận được sự đánh giá cao của các phản biện và khách mời tham dự. Đa phần ghi nhận đây là một công trình nghiên cứu khoa học đảm bảo độ tin cậy và có ý nghĩa thực tiễn cao. Luận án bước đầu ứng dụng nội dung CTĐT cử nhân ngành GDTC tại trường Đại học Tây Bắc trong thực tế và đánh giá hiệu quả. Kết quả, nội dung CTĐT đổi mới đã có hiệu quả cao trong việc đáp ứng nhu cầu của người học và người sử dụng lao động.

Kết quả ứng dụng nội dung CTĐT đổi mới trong thực tiễn đã tỏ rõ tính hiệu quả với việc đào tạo cử nhân ngành GDTC, thể hiện ở việc CTĐT đổi mới đã bộc lộ rõ tính mục tiêu, tăng hiệu quả đào tạo cả khi đánh giá từ các tiêu chí đánh giá và đánh giá từ phía người sử dụng lao động. Điều này cho thấy, nội dung CTĐT đổi mới đã đáp ứng được những yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo trong thời kỳ đổi mới.

GS. TS Nguyễn Đại Dương - Chủ tịch Hội đồng đã giá cao những kết quả mà luận án đạt được (Ảnh: HH)

Những đóng góp mới của Luận án: Trong quá trình nghiên cứu, luận án đã lựa chọn được 11 tiêu chuẩn với 38 tiêu chí đánh giá thực trạng chương trình đào tạo (CTĐT) cử nhân ngành giáo dục thể chất (GDTC) tại Trường Đại học Tây Bắc, trong đó có 3 Tiêu chuẩn đánh giá các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giảng dạy; 5 tiêu chuẩn đánh giá nội dung chương trình và 3 tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả chương trình. Trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng nội dung chương trình đào tạo cử nhân ngành GDTC tại Trường Đại học Tây Bắc. Kết quả cho thấy thực trạng những điều kiện đảm bảo cho quá trình giảng dạy cử nhân ngành GDTC tại trường Đại học Tây Bắc đảm bảo tốt cho việc thực hiện chương trình. Như vậy, có thể xem kết quả đào tạo hiện có chủ yếu chịu sự chi phối, tác động của nội dung chương trình đào tạo mang lại...

Luận án cũng đã hệ thống hóa và lựa chọn các căn cứ lý luận và thực tiễn phù hợp để đổi mới nội dung CTĐT cử nhân ngành GDTC tại Trường Đại học Tây Bắc, đồng thời đặt ra yêu cầu và đề xuất nội dung đổi mới CTĐT cho đối tượng nghiên cứu. Trên cơ sở đó, tiến hành đổi mới nội dung CTĐT cử nhân ngành GDTC tại Trường Đại học Tây Bắc theo hướng khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Luận án cũng chỉ ra: Hiệu quả của CTĐT được đánh giá bằng các tiêu chí phản ánh kết quả tốt nghiệp của sinh viên là tương đối tốt nhưng khi đánh giá từ phía nhà sử dụng lao động thì hầu hết các ý kiến đánh giá mới chỉ đạt được ở mức trung bình trở lên. Kết quả đánh giá của người sử dụng lao động cho thấy các em sinh viên ngành GDTC ra trường công tác đã đáp ứng được một phần nhu cầu xã hội.

Từ những kết quả nghiên cứu đã đạt được của Luận án, có thể thấy rằng đề tài Luận án Tiến sĩ của NCS. Phạm Đức Viễn tuy còn có những khiếm khuyết. Nhưng kết quả nghiên cứu đạt được của Luận án mang tính cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn. Các thiếu sót của Luận án sẽ chỉnh sửa, bổ sung. Nội dung và hình thức của Luận án đã đảm bảo theo đúng yêu cầu của một Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục chuyên ngành giáo dục học.

Với 07/07 (đạt 100%) các thành viên Hội đồng đã thông qua luận án của NCS và đề nghị trường Đại học TDTT Bắc Ninh công nhận học vị Tiến sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành Giáo dục thể chất, mã số 62140103 cho NCS Phạm Đức Viễn sau khi đã chỉnh sửa.

Hữu Hiển

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  NCS Nguyễn Ngọc Khôi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
        Bullet  NCS Lê Thị Thanh Thuỷ bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  Không ngừng đổi mới nội dung chương trình giáo dục thể chất tự chọn cho sinh viên
        Bullet  Trường Đại học TDTT Bắc Ninh: Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2018
        Bullet  NCS Nguyễn Trường Giang bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Hà Mười Anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Vũ Năng Anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  NCS Bùi Trọng Phương bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  Trường Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế: Khoa học công nghệ góp phần nâng cao thành tích thể thao
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo – tập huấn Khoa học và Công nghệ năm 2018
 

opera fix