23:10 Thứ Hai, 21/10/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
NCS Nguyễn Hữu Hùng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
20 Tháng Hai 2019 16:37:00 GMT+7
Sáng nay 20/02/2019, tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã diễn ra buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Hữu Hùng, với tên đề tài: “Đổi mới chương trình môn âm nhạc vũ đạo cho sinh viên trường đại học TDTT Bắc Ninh”, chuyên ngành giáo dục thể chất, mã số 62140103.

Tham gia chấm Luận án cho NCS Nguyễn Hữu Hùng gồm 7 thành viên: GS.TS Nguyễn Đại Dương - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Văn Phúc - Ủy viên thư ký; PGS.TS Phạm Đình Bẩm - Phản biện 1; PGS.TS Phạm Ngọc Viễn - Phản biện 2; PGS.TS Đặng Thị Hồng Nhung - Phản biện 3; PGS.TS Ngô Trang Hưng - Ủy viên; TS. Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên.

NCS Nguyễn Hữu Hùng tự tin trình bày luận án trước Hội đồng (Ảnh: HH)

Tại Hội đồng, trình bày về mục đích nghiên cứu của đề tài, NCS Nguyễn Hữu Hùng nhấn mạnh: Kết quả đánh giá chương trình môn Âm nhạc vũ đạo theo hướng tiếp cận CDIO2+ trên một số chỉ tiêu mà đề tài lựa chọn đã tìm ra những hạn chế còn tồn tại của chương trình học cũ; cũng như mức độ ảnh hưởng môn học Âm nhạc vũ đạo qua thực tiễn công tác của SV trường ĐH TDTT Bắc Ninh với nhà quản lý, người sử dụng lao động. Chính vì vậy việc tiến tới đổi mới chương trình môn Âm nhạc vũ đạo phù hợp với điều kiện, đối tượng và đặc thù chuyên môn ngành nghề mà SV được ĐT là vấn đề hết sức cần thiết.

Sau hơn 4 năm tiến hành nghiên cứu (từ 2012 - 2016) công trình nghiên cứu của NCS Nguyễn Hữu Hùng đã hoàn thành. Luận án được trình bày trong 146 trang đánh máy khổ A4, chưa kể các phần mục lục và tài liệu tham khảo, bao gồm  phần mở đầu và 03 chương, kết luận và kiến nghị. Luận án đã sử dụng 39 biểu bảng, 9 biểu đồ và 130 tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Đề tài sử dụng 7 phương pháp nghiên cứu. Địa điểm nghiên cứu được tiến hành tại: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Trên cơ sở phân tích, tổng hợp lý luận và thực tiễn, luận án tiến hành xác định tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chương trình môn Âm nhạc vũ đạo, luận án tiến hành lựa chọn đổi mới chương trình, xây dựng và ứng dụng thực nghiệm CTM ÂNVĐ đã đổi mới cho SV Trường ĐH TDTT Bắc Ninh theo hướng tích cực hóa và đáp ứng nhu cầu xã hội. Kết quả nghiên cứu sẽ trực tiếp góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo giáo viên cũng như chất lượng đào tạo cụ thể của 04 ngành ĐT GDTC, HLTT, YH TDTT và QL TDTT tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh, tạo nền tảng cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới chương trình môn học, giúp giáo viên giảng dạy và sinh viên tham gia nhiệm vụ học tập có chuẩn những vốn kiến thức cần thiết cho việc dạy và học.

Với những kết quả đã hoàn thành, luận án nhận được sự đánh giá cao của các phản biện và khách mời tham dự. Đa phần ghi nhận đây là một công trình nghiên cứu khoa học đảm bảo độ tin cậy và ý nghĩa thực tiễn cao. Từ việc xác định các yêu cầu của nội dung mục tiêu chương trình môn ÂNVĐ cho SV trường Đại học TDTT Bắc Ninh theo quan điểm Smart. Luận án đã xác định được mục tiêu môn học theo hướng tiếp cận CDIO2+, đáp ứng chuẩn đầu ra CTM ÂNVĐ đảm bảo phù hợp với 02 nhóm đối tượng và 02 chương trình đã đổi mới trên đối tượng nghiên cứu.

Luận án cũng đã chỉ ra các vấn đề còn tồn qua công tác giảng dạy, học tập CTM ÂNVĐ như: Nội dung CT khung của một môn học ÂNVĐ hiện đang được áp dụng cho tất cả các dối tượng tham gia học tập; Chương trình chi tiết của môn học chưa phân định các yếu tố cần thiết và không cần thiết, các phương pháp, phương tiện hiện đang được vận dụng trong suốt quá trình giảng dạy còn nghèo nàn, đặc biệt các tiêu chí đánh giá CT còn nhiều tồn tại nhiều bất cập chưa đảm bảo tính khách quan, thống nhất.

Bên cạnh đó, luận án đã lựa chọn và đưa vào đánh giá 117 tiêu chí minh chứng cấp III, của 29 tiêu chí cấp II thuộc 3 bộ tiêu chuẩn chung trên các mặt nội dung cụ thể: CĐR đổi mới CTM ÂNVĐ gắn với nhiệm vụ của giảng viên tham gia giảng dạy, nhiệm vụ của SV tham gia học tập; Nhà quản lý, người sử dụng lao động đánh giá cựu SV về năng lực đáp ứng nhu cầu thực tiễn đòi hỏi của xã hội và đánh giá năng lực tính đặc thù của SV ngành TDTT với CTM ÂNVĐ đã được trang bị.

Luận án nhận được sự đánh giá cao của các thành viên trong Hội đồng (Ảnh: HH)

Những kết quả mới đã đạt được của luận án: Luận án đã tiến hành đổi mới CTMH theo hướng tiếp cận mô hình CDIO2+ trên các mặt; (1) Đổi mới mục tiêu CTM ÂNVĐ với 05 yêu cầu xây dựng mục tiêu Smart, 07 nội dung yêu cầu đảm bảo mục tiêu ĐT CTMH từ đó xác định mục tiêu môn học trên các vấn đề kiến thức, kỹ năng, thái độ. (2) Đổi mới CTM ÂNVĐ cho SV Trường ĐH TDTT Bắc Ninh theo hướng tiếp cận CĐR mô hình CDIO2+ (gồm 59 nội dung của CĐR); (3,4) Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy CTM ÂNVĐ; (5) Đổi mới phương tiện học tập CTM ÂNVĐ theo hướng tiếp cận CNTT, trong đó có thiết kế bài giảng điện tử tương tác giữa người dạy và người học; thành lập trang Web miễn phí phục vụ nhiệm vụ học tập, tăng cường tư liệu tham khảo chuyên môn cho môn học; (6) Đổi mới tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá thi và kiểm tra CTM ÂNVĐ cho SV Trường ĐH TDTT Bắc Ninh đảm bảo phù hợp đối tượng và chương của từng nhóm ngành ĐT; (7) Đổi mới thông qua việc tăng cường nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy học tập cho SV Trường ĐH TDTT Bắc Ninh.

Việc nghiên cứu đổi mới CTM ÂNVĐ cho SV trường ĐH TDTT Bắc Ninh đã cho thấy tính hiệu quả của việc phân chia từ 1 chương trình cũ áp dụng cho tất cả các đối tượng, thành  2 chương trình mới, cho 2 nhóm đối tượng tham gia học tập CTM ÂNVĐ thuộc 2 nhóm ngành (nhóm 1: ngành GDTC và nhóm 2 gồm HLTT, QL TDTT và YH TDTT), đã mang lại hiệu quả trong suốt quả trình giảng dạy học tập, cũng như phản ánh đúng nhu cầu đỏi hỏi của người học. 

Các nội dung đổi mới CNMH ÂNVĐ đã khẳng định tính cấp bách của quá trình nghiên cứu giải quyết các nhiệm vụ đặt ra, qua đó giúp cho CTM ÂNVĐ thêm đa dạng, có giá trị tương tác cao phù hợp với xu thế ĐT mở, giáo dục từ xa tiên tiến trong giai đoạn hội nhập GD&ĐT toàn cầu.

Luận án đã xác định được hiệu quả đổi mới CTM ÂNVĐ cho SV Trường đại học TDTT Bắc Ninh trên các mặt biểu hiện năng lực thông qua kết quả đánh giá điểm học trình và điểm học phần. Bên cạnh đó hiệu quả CTM ÂNVĐ đổi mới còn bào gồm: Năng lực công tác giảng dạy của giảng viên, nhiệm vụ học tập của SV; Nhận thức năng lực của cựu SV sau khi ra trường; Nhận định của nhà quản lý CTM  học, người sử dụng lao động, khẳng định tính khả thi trên 02 nhóm đối tượng đánh giá với giá trị nhịp tăng trưởng trung bình từ giữa NTN cao hơn hẳn so với NĐC từ 27.8% so với 44.4%, và tổng thể đổi mới CTM ÂNVĐ cho SV Trường ĐH TDTT cũng được đánh giá theo thang bậc Bloom’s ở mức 5 - 6 tương ứng với mức năng lực đánh giá, sáng tạo tại thang điểm từ 8.0 điểm đến 9.45 điểm. Đặc biệt kết quả nghiên cứu cũng phản ánh giá trị tương tác hai chiều tích cực từ quá trình đổi mới CTM ÂNVĐ mang lại cho SV chuyên ngành Thể dục ở một số nội dung học tập chuyên môn.

Từ những kết quả nghiên cứu đã đạt được của Luận án, có thể thấy rằng đề tài Luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Hữu Hùng  tuy còn có những khiếm khuyết. Nhưng kết quả nghiên cứu đạt được của Luận án mang tính cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn. Các thiếu sót của Luận án sẽ chỉnh sửa, bổ sung. Nội dung và hình thức của Luận án đã đảm bảo theo đúng yêu cầu của một Luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành GDTC.

Với 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng nghiên cứu khoa học đã chính thức thông qua đề tài của NCS Nguyễn Hữu Hùng và đề nghị trường Đại học TDTT Bắc Ninh công nhận học vị tiến sĩ Khoa học giáo dục chuyên ngành Giáo dục thể chất, mã số 62140103 cho NCS sau khi đã chỉnh sửa.

Hữu Hiển

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  NCS Phạm Đức Viễn bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
        Bullet  NCS Nguyễn Ngọc Khôi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
        Bullet  NCS Lê Thị Thanh Thuỷ bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  Không ngừng đổi mới nội dung chương trình giáo dục thể chất tự chọn cho sinh viên
        Bullet  Trường Đại học TDTT Bắc Ninh: Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2018
        Bullet  NCS Nguyễn Trường Giang bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Hà Mười Anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
        Bullet  NCS Vũ Năng Anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  NCS Bùi Trọng Phương bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  Trường Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế: Khoa học công nghệ góp phần nâng cao thành tích thể thao
 

opera fix