04:39 Thứ Hai, 14/10/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
Tổng cục TDTT xác định các nhiệm vụ, giải pháp phục vụ xây dựng chính phủ điện tử
31 Tháng Năm 2019 15:13:00 GMT+7
Từ những năm 2000, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, xác định đây là động lực góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới tạo khả năng đi tắt, đón đầu để thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tổng cục TDTT chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành nghiêm túc thực hiện chương trình Chính phủ điện tử (Ảnh:TA )

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng làm nền tảng trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử. Hành lang pháp lý trong ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử đã dần được thiết lập.

Để tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đạt được, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, của Bộ VHTTDL, ngành TDTT xác định các nhiệm vụ, giải pháp phục vụ xây dựng chính phủ điện tử. Cụ thể:

Rà soát thực trạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin.

Đẩy mạnh việc triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành liên thông 4 cấp hành chính của Bộ VHTTDL.

Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Tổng cục TDTT.

Nâng cấp, hoàn thiện các dịch vụ hành chính công mức độ 3,4 trong lĩnh vực TDTT.

Thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ chữ ký số và các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục TDTT.

Rà soát, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành TDTT phục vụ việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu các cơ quan hành chính nhà nước.

Xây dựng hệ thống mạng WAN kết nối giữa Tổng cục TDTT và các đơn vị trực thuộc.

Nâng cấp các hệ thống thông tin dùng chung của Tổng cục TDTT nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành của Tổng cục TDTT trong tình hình mới.

Theo đó, từ đầu năm 2019, Tổng cục TDTT đã và đang hoàn thiện việc rà soát thực trạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc: Khảo sát, đánh giá hiện trạng các hệ thống thông tin hiện có của Tổng cục TDTT (trang thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, hệ thống thông tin quản lý…); Khảo sát đánh giá hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm tích hợp dữ liệu (máy chủ, phần mềm hệ thống, trang thiết bị đảm bảo an toàn an ninh thông tin, đường truyền…); Trên cơ sở kết quả khảo sát, xác định các vấn đề trọng tâm ưu tiên và giải pháp cần thực hiện nhằm triển khai xây dựng Chính phủ điện tử tại Tổng cục TDTT.

Từng bước đẩy mạnh việc triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành liên thông 4 cấp hành chính của Bộ VHTTDL. Đã phối hợp với trung tâm CNTT của Bộ, Văn phòng tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành liên thông 4 cấp hành chính cho các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT; Tổ chức đăng ký bổ sung và triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành tại tất cả các đơn vị trực thuộc; Thực hiện việc quản lý, giải quyết công việc, phân công nhiệm vụ tới cấp chuyên viên trên hệ thống đồng thời chuyển dần việc sử dụng văn bản giấy sang văn bản điện tử trong trao đổi công việc giữa các đơn vị liên quan…

Để đảm bảo lộ trình thực hiện việc xây dựng Chính phủ điện tử, Tổng cục TDTT đã giao Văn phòng, Trung tâm Thông tin TDTT, Vụ Kế hoạch Tài chính và các Vụ đơn vị trực thuộc bám sát Quyết định đề ra và tổ chức thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công. Trong đó, Trung tâm Thông tin TDTT với đơn vị chịu trách nhiệm về CNTT sẽ nhận phần lớn nhiệm vụ trong việc thực hiện Kế hoạch này từ nay đến năm 2020./.

Thùy Anh

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Tổng cục TDTT đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ xây dựng chính phủ điện tử
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức gặp gỡ giao lưu các nhà khoa học nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
        Bullet  Hội thảo khoa học tuyển sinh và đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch năm học 2019 – 2020
        Bullet  NCS Bùi Trọng Phương bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
        Bullet  Tổng cục TDTT thúc đẩy việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong các thủ tục hành chính
        Bullet  NCS Nguyễn Hữu Hùng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
        Bullet  NCS Phạm Đức Viễn bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
        Bullet  NCS Nguyễn Ngọc Khôi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
        Bullet  NCS Lê Thị Thanh Thuỷ bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở
        Bullet  Không ngừng đổi mới nội dung chương trình giáo dục thể chất tự chọn cho sinh viên
 

opera fix