21:11 Thứ Tư, 23/10/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
Những dự án phát triển Công nghệ thông tin(12/09/2005)
12 Tháng Chín 2005 09:18:00 GMT+7
Công nghệ thông tin là yếu tố phát triển trong tất cả các lĩnh vực Kinh tế, chính trị, khoa học xã hội. Chúng ta đang đứng trước những thách thức và vận hội của mọi tri thức trong đó Công nghệ thông tin là nòng cốt. Công nghệ thông tin và ứng dụng của nó đã có những tác động mạnh tới nến kinh tế toàn cầu, thúc đẩy sự gia tăng kinh tế một cách mạnh mẽ và mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ của cách mạng CNTT.

Những năm gần đây, nước ta đã có nhiều sự kiện Công nghệ thông tin từ cấp lãnh đạo cao nhất và đã được cụ thể hoá bằng các Chỉ thị, Nghị quyết. Cụ thể là Chỉ thị 58/CT-TW ngày 17/10/2002 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Nghị quyết 07/NQ-CP về xây dựng phát triển và phát triển Công nghiệp phần mềm 2000 - 2005, Nghị định 55 về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet...Công nghệ thông tin trở thành một trong những yếu tố quan trọng của sự nghiệp phát triển Kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Mục tiêu đề ra là đến năm 2010, CNTT nước ta đạt trình độ trung bình khá trong khu vực Đông Nam Á và đến năm 2020 Việt Nam trở thành một trong những nước tiên tiến về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong khu vực. Cơ cấu kinh tế xã hội trở thành nước có trình độ tiên tiến về phát triển kinh tế tri thức và xã hội thông tin, góp phần quan trọng thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Quan trọng nhất là xây dựng Việt Nam điện tử - phát triển công dân điện tử, Chính phủ điện tử.

Bộ Bưu chính viễn thông đã đề ra chiến lược "bốn dự án ưu tiên, năm chương trình và chín giải pháp".

Bốn dự án là Xây dựng nền tảng cho phát triển xã hội điện tử, phát triển điện tử, xây dựng - phát triển hệ thống mạng trọng điểm - tăng cường năng lực truy cập Inteanet và tăng cường quản lý CNTT Quốc gia. Năm chương trình đó là đẩy mạnh ứng dụng E-Việt Nam, phát triển Công nghiệp, phát triển hạ tầng viễn thông và Internet phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện môi trường. Chín giải pháp được chia thành 3 nhóm cụ thể: Nhóm 1 tăng cường năng lực với với 3 giải pháp là nhận thức, thực hiện và quản lý. Nhóm 2 phát triển nguồn lực gồm tài lực, nhân lực và trí lực. Nhóm 3 hoàn thiện môi trường gồm pháp lý, liên kết, hợp tác và thị trường

Thực hiện được dự án và mục tiêu đề ra ở trên, Việt Nam trong tương lai sẽ trở thành một trong những nước có nền Công nghệ thông tin phát triển vững mạnh ngang tầm với các nước trên thế giới.

Thu Hương
 

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Chính phủ điện tử: Phần I: Đề án 112 - bước đệm xây dựng Chính phủ điện tử Việt Nam (09/09/2005)
        Bullet  CNTT với công tác quản lý văn bản Hành chính nhà nước(07/09/2005)
        Bullet  Internet Việt Nam: Bước chuyển ngoạn mục (01/09/2005)
        Bullet  Một Đề tài cấp thiết của Ngành
        Bullet  Luật công nghệ thông tin một trong những yếu tố quyết định sự phát triển CNTT Việt Nam. (15/08/2005)
        Bullet  Chế độ ăn uống tốt nhất đối với VĐV.(08/08/2005)
        Bullet  Bệnh viện nhân dân 115, TP.HCM: Thành lập khoa y học thể thao.(04/08/2005)
        Bullet  Những thảo dược có ích trong thể thao(29/07/2005)
        Bullet  "Phải phát triển nhanh báo điện tử ở Việt Nam"(26/07/2005)
        Bullet  Báo điện tử - điểm sáng của cuộc cách mạng thông tin.(08/07/2005)
 

opera fix