11:09 Thứ Hai, 16/09/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
Sự quan tâm sâu sát đối với người dân (24/02/2006)
24 Tháng Hai 2006 11:14:00 GMT+7
Xây dựng và thực hiện chương trình này phần nào đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, ngành Thể dục Thể thao đến con người Việt Nam. Thực hiện chương trình này, người dân sẽ được quan tâm sâu sát và đồng bộ trên nhiều mặt: chi tiết cho những bữa ăn hằng ngày (thông qua giải pháp dinh dưỡng), trang bị và hướng dẫn thực hiện đến từng người dân những kiến thức về dinh dưỡng, tập luyện thể dục thể thao (thông qua giải pháp thể dục thể thao), giáo dục về lối sống...

Yếu tố con người luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ngay từ những năm mới giành được độc lập - 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định hướng cho chúng ta: "Dân cường thì nước thịnh". Ngày nay, trong các văn kiện của nhiều Đại hội Đảng toàn quốc, Đảng đã giao trách nhiệm cho ngành Y tế, Thể dục Thể thao phải bảo vệ, nâng cao sức khoẻ nhân dân. Trong báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã nêu rõ nhiệm vụ của ngành Thể dục Thể thao: "Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ và tầm vóc người Việt Nam". (trang 108)

Nhờ sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của toàn xã hội, thể lực và tầm vóc người Việt Nam trong những năm gần đây đã phát triển khá hơn trước. Tuy nhiên, thể lực và tầm vóc người Việt Nam so với chuẩn mực của thế giới và so với nhiều nước trong khu vực còn thua kém rõ rệt. Điều đó ít nhiều ảnh hưởng xấu đến quá trình hội nhập trên trường quốc tế.

Trong khi đó, Đảng và Nhà nước ta vẫn còn thiếu các chương trình quốc gia, các chính sách đồng bộ nhằm khai thác và phát triển tiềm năng con người Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trước sự cần thiết của tình hình thực tế, ngành Thể dục Thể thao phối hợp với các Bộ, Ngành đã xây dựng chương trình nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam. Đây là chương trình phù hợp với nhiệm vụ của ngành Thể dục Thể thao, với thực trạng và nguyện vọng người dân. Đồng thời, đó còn là chương trình đầu tiên cấp quốc gia thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ mà ngành Thể dục Thể thao tham gia nhằm phát triển nòi giống con người Việt Nam, nâng cao chất lượng nguồn lực, góp phần hội nhập kinh tế quốc tế và bảo vệ an ninh, quốc phòng.

Theo báo cáo của Viện khoa học Thể dục Thể thao với Bộ trưởng Uỷ ban Thể dục Thể thao, Chương trình nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam đã được hoàn thành và đang trình Chính phủ phê duyệt.

Xây dựng và thực hiện chương trình này phần nào đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, ngành Thể dục Thể thao đến con người Việt Nam. Thực hiện chương trình này, người dân sẽ được quan tâm sâu sát và đồng bộ trên nhiều mặt: chi tiết cho những bữa ăn hằng ngày (thông qua giải pháp dinh dưỡng), trang bị và hướng dẫn thực hiện đến từng người dân những kiến thức về dinh dưỡng, tập luyện thể dục thể thao (thông qua giải pháp thể dục thể thao), giáo dục về lối sống... Theo mục tiêu của chương trình, sau 25 năm, chiều cao trung bình tối thiểu của nam thanh niên Việt Nam sẽ là 1.70m, nữ thanh niên là 1.59m (tăng 6.3cm ở nam và 6.0cm ở nữ so với số liệu khảo sát năm 2001 ở lứa tuổi 20).

Chương trình này được nhiều Bộ, Ban, Ngành và nhân dân ủng hộ, được đánh giá cao cần thiết, thế nhưng, Chương trình nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam vẫn còn chưa được phê duyệt do một số thủ tục. Theo kế hoạch, giai đoạn I được tiến hành từ 2005 đến 2010. Nhưng đến nay, chương trình đó vẫn chưa được triển khai thực hiện. Sau khi Chính phủ phê duyệt, Viện khoa học Thể dục Thể thao phối hợp với các Bộ, Ngành sẽ bắt đầu tiến hành thực hiện.

HX


 

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Chính phủ điện tử(23/02/2006)
        Bullet  Tư duy trong Cờ Vua - lĩnh vực nghiên cứu mới(12/01/2007)
        Bullet  Bước tiến trong việc ứng dụng CNTT trong Quản lý hành chính Nhà nước năm 2005(20/01/2006)
        Bullet  Thành công trong công tác ứng dụng CNTT vào công tác quản lý nhà nước tại Tp.Hồ Chí Minh(16/01/2006)
        Bullet  Thành công trong công tác ứng dụng CNTT vào công tác quản lý nhà nước tại Tp.Hồ Chí Minh(16/01/2006)
        Bullet  Trung tâm tin học Uỷ ban TDTT tổ chức "Hội thảo về khung cơ sở dữ liệu phục vụ tác nghiệp của Uỷ ban TDTT".(03/01/2006)
        Bullet  Báo cáo tổng hợp kết quả cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Trung tâm Tin học Uỷ ban TDTT(15/12/2005)
        Bullet  Cần phải nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ Nhà nước(18/11/2005)
        Bullet  Công nghệ thông tin là ngành mũi nhọn của Việt Nam(21/10/2005)
        Bullet  Báo điện tử: Có công mài sắt có ngày nên kim (Phần 3: Hướng đi cho báo điện tử)(14/10/2005)
 

opera fix