03:17 Thứ Năm, 17/10/2019
Giáo dục đào tạo
opera fix
    
opera fix
Thái Nguyên nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và thể thao trường học
20 Tháng Tám 2019 16:29:00 GMT+7
Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và thể thao trường học nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao (TDTT) thường xuyên cho học sinh, sinh viên; gắn giáo dục thể chất, thể thao trường học với giáo dục ý chí, đạo đức, lối sống, nhân cách, kỹ năng sống; đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho học sinh, đồng thời góp phần phát hiện, đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao. Đó là những mục tiêu mà Thái Nguyên đặt ra trong Đề án phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Những mục tiêu cụ thể

Theo Đề án, đến năm 2020, Thái Nguyên đặt mục tiêu về giáo dục thể chất có 100% các trường tiểu học, THCS, THPT thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất; 100% các trường học thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả môn học giáo dục thể chất. Trong đó, hoạt động thể thao trường học thì 100% các cơ sở giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ cho học sinh và có ít nhất 85% số học sinh, thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa (2 buổi/1 tuần). Đẩy mạnh các môn thể thao dân tộc, võ cổ truyền, môn bơi vào hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường. Tiếp tục phát triển Hội thể thao học sinh cơ sở, thành lập các câu lạc bộ TDTT, thường niên tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường; 2 năm/lần đối với cấp huyện, cấp tỉnh.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, đến năm 2020 có ít nhất 80% trường mầm non có sân chơi được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em theo quy định. 100% các trường tiểu học, THCS, THPT có sân tập thể dục; có ít nhất 15% trường tiểu học, 30% trường THCS, 50% trường THPT có nhà tập (nhà đa năng); các nhà trường có đủ cơ sở vật chất, dụng cụ để học tập chính khóa môn giáo dục thể chất và hoạt động ngoại khóa. Và 50% trẻ em trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở hiểu biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 100% trường (lớp) mầm non có giáo viên được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em; 100% giáo viên thể dục, thể thao của các trường tiểu học, THCS, THPT được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa thể dục thể thao.

Phấn đấu đến năm 2025, về giáo dục thể chất sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các nhà trường; bảo đảm 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất.  Bảo đảm 100% học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia tập luyện TDTT và đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi. Tiếp tục phát triển Hội thể thao học sinh, các câu lạc bộ TDTT, các môn thể thao hiện đại và các môn thể thao dân tộc, võ cổ truyền, tăng nhanh tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy bơi và học sinh biết bơi.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học tập trung tiếp tục tăng cường và chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học; tăng cường phối hợp để khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện thể dục, thể thao.

Các giải pháp thực hiện

Đẩy mạnh thông tin, truyền thông là một trong những giải pháp quan trọng của Thái Nguyên trong Đề án nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội đối với việc phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học. Xây dựng kế hoạch cụ thể và huy động sự tham gia có hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông; tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề, các chiến dịch, sự kiện truyền thông về giáo dục thể chất và thể thao trường học. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cơ quan, địa phương, cơ sở giáo dục và đào tạo, tổ chức, cá nhân triển khai có hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học.

Một giải pháp tiếp theo là  thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục thể chất, lồng ghép việc thực hiện Đề án này với quá trình triển khai Đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong đó chú trọng  thực hiện mục tiêu, nội dung giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em theo hướng tích hợp với các hoạt động giáo dục. Đổi mới mục tiêu, chương trình môn học giáo dục thể chất bảo đảm cân đối, thống nhất, linh hoạt, có tính kế thừa và phát triển giữa các cấp học; cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho học sinh; hình thành và duy trì thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, gắn với giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện ý chí, phẩm chất phù hợp với đặc điểm thể chất, tâm sinh lý, lứa tuổi và điều kiện cụ thể của học sinh.

Tổ chức giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em dưới nhiều hình thức đa dạng, tích hợp nhiều hoạt động, nhằm tạo cho trẻ em sự hứng thú tham gia. Tổ chức nhiều hoạt động vận động, tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao phù hợp trên cơ sở sự hứng thú, phát huy tính tự giác, khả năng tự học, tự rèn luyện của học sinh. Đưa việc tổ chức tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ thành hoạt động bắt buộc trong nội dung giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Thực hiện kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác giáo dục thể chất đối với từng cấp học và trình độ đào tạo, trong đó chú trọng đánh giá về kỹ năng, năng lực vận động, thái độ, thói quen tập luyện thể dục, thể thao ở trong và ngoài nhà trường của học sinh.

Tập trung phát triển hoạt động thể thao trường học, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học theo hướng đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa phương, nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi và trình độ đào tạo của học sinh. Trong đó tăng cường hỗ trợ và có hình thức, phương pháp triển khai phù hợp đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Củng cố, phát triển hệ thống thi đấu thể thao các cấp phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, vùng miền, trong đó tập trung vào cấp trường, các giải thi đấu thể thao, Hội khỏe Phù Đổng, ngày hội thể thao kết hợp với sinh hoạt, giao lưu văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của học sinh, sinh viên, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh, sinh viên có năng khiếu thể thao bổ sung cho lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao. Phát triển Hội thể thao học sinh, các loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao trong trường học; chú trọng phát triển đa dạng các môn thể thao hiện đại và các môn thể thao dân tộc, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa.

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất (bao gồm cả trang thiết bị, dụng cụ) phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, gắn với triển khai quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao. Từng bước đầu tư xây dựng phòng học giáo dục thể chất, hệ thống sân chơi, trang thiết bị, đồ chơi phát triển vận động cho trẻ em trong các trường mầm non.  Đầu tư xây dựng hệ thống sân tập, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và từng bước đầu tư xây dựng nhà tập đa năng cho các cơ sở giáo dục phổ thông ở những nơi có điều kiện. Khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống sân tập, nhà tập đa năng, bể bơi, mua sắm trang thiết bị trong các cơ sở giáo dục. Từng bước đầu tư xây mới, nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường.

Tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất và việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (công trình thể thao) phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học tại các địa phương. Hỗ trợ các cơ sở giáo dục tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học. Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ sở tập luyện, thi đấu thể thao do ngành thể dục, thể thao quản lý trong công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học tại địa phương. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học còn nhiều khó khăn
        Bullet  100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Vụ và tương đương
        Bullet  Khóa học HLV Futsal cấp 2 AFC
        Bullet  Quảng Bình hướng đến mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 90% số học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa
        Bullet  An Giang với những mục tiêu phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học
        Bullet  Bình Dương đặt mục tiêu đến năm 2020 có 80% cơ sở giáo dục đại học tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam
        Bullet  Thành phố Việt Trì đẩy mạnh phát triển thể thao trường học
        Bullet  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức sự kiện “Truyền thông thời đại công nghệ 4.0”
        Bullet  Trường Đại học TDTT Đà Nẵng tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2019
        Bullet  Nam Định: năm học 2018 – 2019 công tác giáo dục thể chất có nhiều chuyển biến
 

opera fix