13:27 Thứ Sáu, 18/10/2019
Giáo dục đào tạo
opera fix
    
opera fix
Bắc Kạn đẩy mạnh phát triển thể thao trường học đến năm 2020
23 Tháng Chín 2019 15:26:00 GMT+7
Thể thao trường học có ý nghĩa quan trọng và rất thiết thực cho cuộc sống, góp phần nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý chí và lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ Việt Nam. Hơn nữa, thể thao trường học – giáo dục thể chất còn góp phần tích cực tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là môi trường thuận lợi và giàu tiềm năng để phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao cho đất nước. Xác định phát triển thể thao trường học - giáo dục thể chất là một trong những mục tiêu quan trọng, tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học đến năm 2020, trong đó đưa ra những mục tiêu cụ thể và những giáp pháp, nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

Những mục tiêu đề ra

Để đẩy mạnh phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, tỉnh Bắc Kạn đã đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2020, phấn đấu 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục của từng cấp học; Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả môn học giáo dục thể chất. Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ; 20% cơ sở tổ chức dạy bơi cho học sinh; 40% trường mầm non, 40% cơ sở giáo dục phổ thông, 60% cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ cổ truyền Việt Nam; Có ít nhất 85% số học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa, trong đó 80% đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi. Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có câu lạc bộ các môn thể thao dành cho học sinh, sinh viên và được duy trì hoạt động thường xuyên.
Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, có ít nhất 60% trường mầm non có sân chơi, phòng học giáo dục thể chất được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em theo quy định; Có ít nhất 80% trường tiểu học, trường trung học cơ sở và 90% trường trung học phổ thông có sân tập; có ít nhất 30% trường tiểu học, 30% trường trung học cơ sở, 50% trường trung học phổ thông có nhà tập (nhà đa năng) được trang bị đạt tiêu chuẩn quy định; Có ít nhất 90% cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có ít nhất 85% trường trung cấp, 90% trường cao đẳng có nhà tập (nhà đa năng) được trang bị đạt tiêu chuẩn quy định;  Phấn đấu 100% công trình thể thao trên địa bàn được Ngành Giáo dục và Ngành Thể dục, Thể thao phối hợp khai thác sử dụng hiệu quả.

Bên cạnh đó, phấn đấu 100% trường (lớp) mầm non có đủ giáo viên theo quy định và được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kĩ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em; Có ít nhất 95% trường tiểu học có đủ giáo viên đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ đào tạo theo quy định, được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kĩ năng về giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa; Phấn đấu 100% trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông cò nhiều cấp học có đủ giáo viên thể dục, thể thao, trong đó có ít nhất 90% số giáo viên đạt tiêu chuẩn và trình độ đào tạo theo quy định, được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kĩ năng về giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa; Có ít nhất 90% cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao và đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ đào tạo theo quy định.

Với những mục tiêu đề ra đến năm 2020, Bắc Kạn cũng định hướng đến năm 2025, về giáo dục thể chất, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các nhà trường, bảo đảm 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất. Trong khi đó, về hoạt động thể thao trường học sẽ đảm bảo 100% học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao và đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi;  Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học, phát triển câu lạc bộ các môn thể thao; tăng nhanh tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy bơi, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tổ chức dạy võ thuật cổ truyền Việt Nam cho học sinh, sinh viên so với năm 2020; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thi đấu thể thao, trong đó chú trọng ở cấp cơ sở, thu hút động đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Cơ sở vật chất,trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học tiếp tục được tăng cường và chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học; Tăng cường phối hợp để khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện thể dục, thể thao do Ngành Thể dục, Thể thao và Ngành Giáo dục quản lý. Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao đạt tiêu chuẩn và trình độ đào tạo để đảm bảo 100% các cơ sở giáo dục phổ thông có đủ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao theo quy định.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội đối với việc phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được đề ra trong kế hoạch phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tỉnh Bắc Cạn. Tỉnh Bắc Cạn sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể và huy động sự tham gia có hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông ở địa phương trong việc phát hành các ấn phẩm, tài liệu truyền thông; tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề, các chiến dịch, sự kiện truyền thông về giáo dục thể chất và thể thao trường học. Đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các cơ quan, địa phương, cơ sở giáo dục và đào tạo, tổ chức và cá nhân triển khai có hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học.

Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục thể chất. Lồng ghép thực hiện triển khai Kế hoạch này với quá trình triển khai đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông, trong đó chú trọng thực hiện mục tiêu, nội dung giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em theo hướng tích hợp với các hoạt động giáo dục khác trong chương trình giáo dục mầm non; Đổi mới mục tiêu, chương trình môn học giáo dục thể chất đảm bảo cân đối, thống nhất, linh hoạt, có tính kế thừa và phát triển giữa các cấp học; cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho học sinh; hình thành và duy trì thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, gắn với giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện ý chí, phẩm chất phù hợp với đặc điểm thể chất, tâm sinh lý, lứa tuổi và điều kiện cụ thể của học sinh; Hoàn thiện chương trình môn học giáo dục thể chất trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo hài hòa giữa kiến thức cơ bản và nội dung tự chọn, khuyến khích các môn thể thao truyền thống như võ cổ truyền, trò chơi dân gian, đáp ứng nhu cầu đa dạng và tạo động lực cho học sinh, sinh viên tự rèn luyện thân thể.

Tổ chức giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em dưới nhiều hình thức đa dạng, tích hợp nhiều hoạt động, nhằm tạo cho trẻ em sự hứng thú tham gia; Tổ chức nhiều hoạt động vận động, tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao phù hợp trên cơ sở sự hứng thú, phát huy tính tực giác, khả năng tự học, tự rèn luyện của học sinh, sinh viên; Tiếp tục duy trì tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ thành hoạt động bắt buộc trong nội dung giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Thực hiện kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác giáo dục thể chất đối với từng cấp học và trình độ đào tạo, trong đó chú trọng đánh giá về kỹ năng, năng lực vận động, thái độ, thói quen tập luyện thể dục, thể thao ở trong và ngoài nhà trường của học sinh, sinh viên.

Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học theo hướng đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa phương, nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi và trình độ đào tạo của học sinh, sinh viên. Trong đó tăng cường hỗ trợ và có hình thức, phương pháp triển khai phù hợp đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Củng cố, phát triển hệ thống thi đấu thể thao các cấp phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, trong đó tập trung vào cấp trường; các giải thi đấu thể thao, các đại hội thể thao, hội thi, ngày hội thể thao kết hợp với các sinh hoạt, giao lưu văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của học sinh, sinh viên, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh, sinh viên có năng khiếu thể thao bổ sung cho lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao. Phát triển các loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao trường học; chú trọng phát triển đa dạng các môn thể thao, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa. Tổ chức phổ cập dạy và học bơi trong các cơ sở giáo dục phổ thông và từng bước triển khai trong các cơ sở giáo dục mầm non, chú trọng các địa phương có nhiều sông, hồ, suối, ... Từng bước tổ chức việc dạy và học võ thuật cổ truyền Việt Nam trong các nhà trường phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng cấp học và trình độ đào tạo.

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất (bao gồm cả trang thiết bị, dụng cụ) phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, gắn với triển khai quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao của tỉnh. Từng bước đầu tư xây dựng phòng học giáo dục thể chất, hệ thống sân chơi, trang thiết bị, đồ chơi phát triển vận động cho trẻ em trong các trường mầm non. Đầu tư xây dựng hệ thống sân tập, trang thiết bị, dụng cụ luyện tập và từng bước đầu tư xây dựng nhà đa năng cho các cơ sở giáo dục phổ thông ở những nơi có điều kiện. Khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống sân tập, nhà tập đa năng, bể bơi, mua sắm trang thiết bị trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất và việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (công trình thể thao) phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học tại các địa phương. Hỗ trợ các cơ sở giáo dục tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học. Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ sở luyện tập, thi đấu thể thao do Ngành Thể dục, Thể thao quản lý trong công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học tại địa phương.

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm đủ số lượng và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp dạy và học cho đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao trong nhà trường. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thực sự thuận lợi cho phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, trong đó chú trọng chế độ, chính sách đối với giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao; cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục công lập; chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai, khuyến khích thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị, hỗ trợ đào tạo và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa. Tăng cường các hoạt động hợp tác với các tỉnh, thành phố có phong trào giáo dục thể chất và thể thao trường học phát triển; tham gia các hoạt động thể dục thể thao học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và các hoạt động thể thao của học sinh, sinh viên trên toàn quốc.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Kiên Giang đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học
        Bullet  Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2020 có 99% tổng số học sinh phổ thông được đánh giá đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể
        Bullet  Đăk Lăk triển khai Đề án phát triển giáo dục thể chất đến năm 2025
        Bullet  TDTT Bến Tre với công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học
        Bullet  Lâm Đồng xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2019-2020
        Bullet  Tp.HCM với kế hoạch tuyển chọn tài năng, năng khiếu trong lĩnh vực TDTT
        Bullet  Đồng Tháp đẩy mạnh phát triển giao dục thể chất và thể thao trường học
        Bullet  Đăk Nông đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia tập luyện TDTT vào năm 2025
        Bullet  Thái Nguyên nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và thể thao trường học
        Bullet  Công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học còn nhiều khó khăn
 

opera fix