13:00 Thứ Sáu, 18/10/2019
Giáo dục đào tạo
opera fix
    
opera fix
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2020 có 80% trường trung cấp, cao đẳng tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam
04 Tháng Mười 2019 09:46:00 GMT+7
Trong những năm qua, công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, thành phố có 20/62 trường THCS, 18/22 trường THPT (công lập) triển khai dạy thí điểm “Chương trình dạy học môn Thể dục theo năng lực của học sinh và điều kiện của nhà trường”.

Theo đó, các trường đã cho học sinh tự chọn môn thể thao phù hợp năng lực của bản thân để học như: bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bơi, võ thuật, thể dục nhịp điệu, điền kinh, đá cầu. Triển khai “Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trong trường học giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, đến nay, Sở GD-ĐT đã xây dựng nhiều nhà tập đa năng, sân tập thể thao ngoài trời phục vụ các môn bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, bể bơi cho 21 trường học.

Chỉ tính riêng trong năm 2018, ngành giáo dục đã trang bị thiết bị thể dục thể thao cho 100% các trường phổ thông với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng. Bên cạnh tổ chức cho học hinh học thể dục theo môn thể thao tự chọn, ngành Giáo dục thành phố cũng rất quyết liệt thực hiện phổ cập bơi lội và chống đuối nước cho học sinh với số lượng bể bơi rộng khắp từ nguồn đầu tư của ngân sách và nguồn xã hội hóa giáo dục. UBND thành phố Đà Nẵng đã đầu tư lắp đặt mới thêm 20 bể bơi mới. Với 57 bể bơi đã được đầu tư, cấp kinh phí hoạt động trước đó, cùng với 3 bể bơi tại các trường THCS, THPT và các bể bơi tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, trong mùa hè 2018 này, Đà Nẵng ước tính có khoảng 28.000 Học sinh được học bơi và các kỹ năng chống đuối nước. UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt và triển khai đầu tư xây dựng 21 sân thể thao tại các trường học trên địa bàn trong năm học 2017 - 2018 (uy mô các sân sẽ tùy theo diện tích của mỗi trường).

Mục tiêu đến năm 2020

UBND thành phố Đà Nẵng đặt ra mục đến năm 2020, 100% trường trung cấp, cao đẳng thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục, đào tạo; 100% trường trung cấp, cao đẳng thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả môn học giáo dục thể chất. Về hoạt động thể thao trường học,  phấn đấu 80% trường trung cấp, cao đẳng tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam; có ít nhất 85% số học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa, trong đó 80% đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi; phấn đấu 80% trường trung cấp, cao đẳng có câu lạc bộ các môn thể thao dành cho học sinh, sinh viên và được duy trì hoạt động thường xuyên; phấn đấu 100% trường trung cấp, cao đẳng hàng năm tổ chức các giải thi đấu thể thao học sinh, sinh viên cấp cơ sở; khuyến khích tổ chức học sinh, sinh viên tham gia các giải thi đấu thể thao học sinh, sinh viên cấp cơ sở, cấp thành phố và cấp toàn quốc.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học đến năm 2020 phấn đấu 80% trường trung cấp, cao đẳng có sân tập; phấn đấu 85% trường trung cấp, 90% trường cao đẳng có nhà tập (nhà đa năng) được trang bị đạt tiêu chuẩn quy định; phấn đấu 100% công trình thể thao của các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn được ngành giáo dục và ngành thể dục, thể thao phối hợp khai thác và sử dụng có hiệu quả. Có ít nhất 90% trường trung cấp, cao đẳng có đủ giáo viên, giảng viên  bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ đào tạo theo quy định; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ trọng tài thể thao nghiệp dư từ đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục thể thao của cơ sở. Hằng năm tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật thông tin, kỹ thuật, kỹ năng các môn thể dục thể thao hiện đại, các phương pháp giảng dạy tiên tiến, phát huy hiệu quả cao nhất cho công tác giảng dạy.

Định hướng đến năm 2025, đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các nhà trường, bảo đảm 100% trường trung cấp, cao đẳng thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất. Bảo đảm 100% học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao và đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi;  Đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học, phát triển câu lạc bộ các môn thể thao; tăng nhanh số trường trung cấp, trường cao đẳng tổ chức dạy võ thuật cổ truyền Việt Nam cho học sinh, sinh viên so với năm 2020; Hoàn thiện hệ thống thi đấu thể thao, trong đó chú trọng ở cấp cơ sở, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học sẽ tiếp tục tăng cường công tác đầu tư và chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học; Tăng cường phối hợp để khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện thể dục, thể thao do ngành thể dục, thể thao và ngành giáo dục quản lý. Phấn đấu 100% trường trung cấp, cao đẳng có đủ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao và bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ đào tạo theo quy định; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ trọng tài thể dục, thể thao nghiệp dư đảm bảo phục vụ các cấp độ hoạt động thể dục thể thao của học sinh, sinh viên; Hằng năm tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật thông tin, kỹ thuật, kỹ năng các môn thể dục thể thao hiện đại, các phương pháp giảng dạy tiên tiến, phát huy hiệu quả cao nhất cho công tác giảng dạy.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Một trong những nhiệm vụ và giải pháp mà Đà Nẵng tập trung đó là tăng cường công tác truyền thông tuyên truyền và nâng cao nhận thức, xây dựng kế hoạch và huy động sự tham gia có hiệu quả các phương tiện thông tin, truyền thông ở các cấp và địa phương trong việc phát hành các ấn phẩm, tài liệu truyền thông; tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề, các sự kiện truyền thông về giáo dục thể chất và thể thao trường học; Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cơ quan, địa phương, các tổ chức và các cá nhân triển khai có hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thực hiện đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục thể chất; đổi mới mục tiêu, chương trình môn học giáo dục thể chất bảo đảm cân đối, thống nhất, linh hoạt, có tính kế thừa và phát triển giữa các cấp đào tạo; cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho học sinh, sinh viên; hình thành và duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, gắn với giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện ý chí, phẩm chất phù hợp với đặc điểm thể chất, tâm sinh lý, lứa tuổi và điều kiện cụ thể của học sinh, sinh viên; Hoàn thiện chương trình môn học giáo dục thể chất trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm hài hòa giữa kiến thức cơ bản và nội dung tự chọn, khuyến khích các môn thể thao truyền thống như võ cổ truyền, trò chơi dân gian, đáp ứng nhu cầu đa dạng và tạo động lực cho học sinh, sinh viên tự rèn luyện thân thể.

Về phương pháp dạy và học, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục thể chất sẽ tập trung tổ chức giáo dục phát triển thể chất cho học sinh, sinh viên dưới nhiều hình thức đa dạng, tích hợp nhiều hoạt động, nhằm tạo cho các em nhiều hứng thú tham gia; Tổ chức nhiều hoạt động tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện và phát triển của địa phương, phát huy tính tự giác, khả năng tự học, tự rèn luyện của học sinh, sinh viên. Thực hiện kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác giáo dục thể chất đối với từng cấp trình độ đào tạo, trong đó chú trọng đánh giá về kỹ năng, năng lực vận động, thái độ, thói quen tập luyện thể dục, thể thao ở trong và ngoài nhà trường của học sinh, sinh viên.

Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể từng địa phương, đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi và trình độ đào tạo của học sinh, sinh viên; Nâng cao chất lượng hệ thống thi đấu thể thao các cấp trong đó tập trung vào cấp trường; các giải thi đấu thể thao, hội thi, ngày hội thể thao kết hợp với sinh hoạt giao lưu văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của học sinh, sinh viên, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh, sinh viên có năng khiếu thể thao bổ sung cho lực lượng vận động viên thể thao của thành phố; Phát triển các loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao trong các trường trung cấp, cao đẳng; chú trọng đa dạng các môn thể thao, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa; Từng bước tổ chức việc dạy và học võ thuật cổ truyền Việt Nam trong các trường, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng trường, từng cấp trình độ đào tạo.

Cùng với đó tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học với việc xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất (thiết bị, dụng cụ) phục vụ - giáo dục thể chất và thể thao trường học, gắn với triển khai quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao; Đầu tư xây dựng hệ thống sân tập, nhà tập đa năng, bể bơi, mua sắm trang thiết bị trong các trường trung cấp, cao đẳng; Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ sở tập luyện, thi đấu thể thao do ngành thể dục, thể thao quản lý trong công tác triển khai các hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trường học của các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố; Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo đủ số lượng và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao tại các trường trung cấp, cao đẳng; Tổ chức thường xuyên có hiệu quả các hoạt động, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao trong các trường trung cấp, cao đẳng; Tăng cường năng lực, trách nhiệm đào tạo của trường trong việc tham gia đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao.

Bên cạnh đó, thực hiện các nội dung liên quan đến đổi mới giáo dục thể chất và thể thao trường học quy định tại Luật thể dục, thể thao và các văn bản khác liên quan; hệ thống tiêu chí đánh giá công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học trong các trường trung cấp, cao đẳng; Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, trong đó chú trọng chế độ, chính sách đối với giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao; cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục công lập; khuyến khích thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị và tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa; Triển khai hình thức đối tác công - tư (PPP) trong đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học trong các trường trung cấp, cao đẳng; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường trung cấp, cao đẳng ngoài công lập trong quá trình thực hiện kế hoạch. 

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Phú Yên từng bước đưa việc dạy và học võ thuật cổ truyền Việt Nam vào trong các nhà trường
        Bullet  24 học viên tham dự Khóa học HLV chứng chỉ "C" AFC
        Bullet  Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2020 có 100% cơ sở giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ, trong đó có ít nhất 50% cơ sở tổ chức dạy bơi cho học sinh
        Bullet  Bắc Kạn đẩy mạnh phát triển thể thao trường học đến năm 2020
        Bullet  Kiên Giang đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học
        Bullet  Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2020 có 99% tổng số học sinh phổ thông được đánh giá đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể
        Bullet  Đăk Lăk triển khai Đề án phát triển giáo dục thể chất đến năm 2025
        Bullet  TDTT Bến Tre với công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học
        Bullet  Lâm Đồng xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2019-2020
        Bullet  Tp.HCM với kế hoạch tuyển chọn tài năng, năng khiếu trong lĩnh vực TDTT
 

opera fix