03:09 Thứ Tư, 18/09/2019
Giáo dục đào tạo
opera fix
    
opera fix
Tuyển sinh đi học SĐH tại Trung Quốc năm 2005 - 2006
29 Tháng Ba 2005 09:46:00 GMT+7

 UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số /UBTDTT- TC                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Hà nội, ngày 26 tháng 01 năm 2005

 

V/v: Tuyển sinh đi học SĐH tại  Trung Quốc năm 2005 – 2006

 

 Kính gửi : - Viện Khoa học Thể dục Thể thao

- Trường Đại học Thể dục Thể thao I

- Trường Đại học Thể dục Thể thao II

- Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Đà Nẵng

- Trung tâm HLTT Quốc gia I

Hàng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo thường có chỉ tiêu đi học Sau đại học tại Trung Quốc. Năm 2005, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ dự tuyển đi học phải nộp về Vụ Hợp tác quốc tế trước ngày 01 tháng 4 năm 2005.

Hồ sơ dự tuyển gồm :

1. Đơn xin đi học; giấy khám sức khỏe;

2. Bằng sao tốt nghiệp đại học (nếu xin đi học NCS thạc sỹ hoặc TTS);

3. Bằng sao thạc sỹ (nếu xin đi học NCS tiến sỹ);

4. Đề cương nghiên cứu;

5. Thư giới thiệu của 02 người là giáo sư, phó giáo sư;

6. Ngoại ngữ tiếng Trung (giấy chứng nhận trình độ C trở lên do Trường ĐHNN Hà Nội hoặc ĐHSP TP Hồ Chí Minh cấp).

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Uỷ ban Thể dục Thể thao và xin chỉ tiêu đi học, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị lãnh đạo Viện Khoa học Thể dục Thể thao và các trường Đại học Thể dục Thể thao I, Đại học Thể dục Thể thao II, Cao đẳng Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Trung tâm HLTT Quốc gia I xem xét, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức của đơn vị có đủ điều kiện được đăng ký tham gia dự tuyển.

Hồ sơ dự tuyển xin gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ ban Thể dục Thể thao trước ngày 15 tháng 02 năm 2005 để Vụ tổng hợp báo cáo lãnh đạo Uỷ ban Thể dục Thể thao và gửi hồ sơ đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điện thoại liên hệ: 04.7330020.

Nơi nhận
- Như trên; KT.

- Bộ GD&ĐT Phó vụ trưởng

- Lưu VT, TCCB
 

 

 TL. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ


TS. Lê Đức Chương
(Đã ký)
 


 

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Lễ trao bằng tốt nghiệp khoá 19 Đại học tại chức Khánh Hoà
        Bullet  Hội khoá Đại học 15
        Bullet  Hội nghị khoa học nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học TDTT I
        Bullet  Chương trình hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập trường Đại học TDTT I
        Bullet  Xu thế phát triển môn võ Taekwondo những năm gần đây trên thế giới và tại Việt Nam
        Bullet  Đại học Thể dục Thể thao I hướng tới Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường (1959-2004)
        Bullet  Khai giảng lớp chuyên khoa y học thể thao đầu tiên
        Bullet  Thành tựu thể dục thể thao học đường và phương hướng phát triển đến năm 2010: Quan điểm và mục tiêu phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2010
 

opera fix