17:27 Thứ Năm, 19/09/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Một số tiêu chí về thể thao trong đề án "Phát triển văn hoá nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020"
07 Tháng Giêng 2010 15:46:00 GMT+7
Ngày 5/1/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Phát triển văn hoá nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020". Trong đó, các mục tiêu của việc phát triển văn hoá nông thôn luôn gắn liền với các tiêu chí về thể thao.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2015 sẽ có 50% người dân ở nông thôn tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hoá, thể thao, trong đó có 25% dân số nông thôn luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên; 70% nhà văn hoá và khu thể thao xã và 70% nhà văn hoá khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH,TT&DL; 90% cán bộ văn hoá, thể thao ở nông thôn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ.                    

Riêng đối với vùng miền núi, hải đảo, biên giới, mục tiêu cần đạt đến là 30% người dân ở nông thôn tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hoá, thể thao, trong đó 15% dân số nông thôn luyện tập TDTT thường xuyên; 50% nhà văn hoá và khu thể thao xã và 50% nhà văn hoá, khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH,TT&DL; 80% cán bộ văn hoá, thể thao ở nông thôn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ.

Đề án bao gồm 4 nội dung chính, gồm: Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa; nâng cao chất lượng làng văn hóa; thực hiện tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã; hoàn thiện hệ thống thiết chế và hoạt động văn hóa, thể thao ở nông thôn.

Trong nội dung thực hiện tiêu chí văn hóa nông thôn mới cấp xã, đề án cũng đã đề ra các tiêu chi như: Nhà văn hoá và khu thể thao xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH,TT&DL; 100% thôn có nhà văn hoá và khu thể thao đạt quy định của Bộ VH,TT&DL...;

Để hoàn thiện hệ thống thiết chế và hoạt động văn hoá, thể thao ở nông thôn, phải đảm bảo các nội dung: Hoàn thiện trung tâm văn hoá, thể thao xã (Từng bước xây dựng các thiết chế: Đài truyền thanh, thư viện, phòng thông tin, các CLB, trung tâm học tập cộng đồng, nhà tập luyện và thi đấu thể thao, sân tập ngoài trời thuộc trung tâm văn hoá, thể thao xã; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khai thác, quản lý và phát huy hiệu quả trung tâm văn hoá, thể thao xã...); Xây dựng nhà văn hoá, khu thể thao cấp thôn (phát triển nhà văn hoá, khu thể thao ở cấp thôn gắn với phong trào xây dựng làng (thôn, ấp, bản) văn hoá; Xây dựng hạt nhân văn hoá, thể thao làm nòng cốt để duy trì thường xuyên các hoạt động của nhà văn hoá, khu thể thao cấp thông); Tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, thể thao ở nông thôn (Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao ở nông thôn: liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng, hội thi các môn thể thao ở nông thôn...)

Một trong các giải pháp thực hiện mà đề án đưa ra là tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hoá và tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí trên địa bàn nông thôn theo quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường; Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hoá, thể thao ở cơ sở...

HKiên

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Một số kết quả trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước
        Bullet  Công tác ban hành văn bản về quản lý nhà nước của Sở VH,TT&DL Bình Phước
        Bullet  Bình Thuận với công tác cải cách hành chính
        Bullet  Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ VH,TT&DL
        Bullet  Bộ VH,TT&DL ban hành quy chuẩn Trung tâm Văn hoá, Thể thao xã
        Bullet  Bộ VH,TT&DL hướng dẫn khen thưởng năm 2009
        Bullet  Cơ quan hành chính nhà nước hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000
        Bullet  Bộ VH,TT&DL chỉ đạo tổ chức hoạt động ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy.
        Bullet  Sở VH,TT&DL phối hợp trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
        Bullet  Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra VH,TT&DL
 

opera fix