11:47 Thứ Hai, 16/09/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan nhà nước ưu tiên mua hàng sản xuất trong nước
11 Tháng Ba 2010 14:29:00 GMT+7
Bộ Tài chính đã gửi công văn tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan trung ương của các đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương thực hiện ưu tiên mua sắm hàng hoá sản xuất trong nước.

Ngày 11/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó Chính phủ yêu cầu cần có chính sách phù hợp để bảo vệ, khuyến khích sản xuất và tiêu dùng hàng trong nước; Bên cạnh đó, cùng với việc phát động thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Bộ Tài chính ban hành công văn số 572/BTC-HCSN về việc thực hiện mua hàng sản xuất trong nước.

Bộ Tài chính đã gửi công văn tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan trung ương của các đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương thực hiện ưu tiên mua sắm hàng hoá được sản xuất trong nước.

Công văn đã nêu rõ: Các cơ quan, đơn vị khi sử dụng nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao (nguồn NSNN, thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị) để mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị, dịch vụ phục hoạt động thường xuyên, sửa chữa, duy tu, nâng cấp tài sản, trụ sở, đầu tư xây dựng ưu tiên sử dụng hàng hoá được sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, trừ trường hợp các loại hàng hoá mà hiện tại trong nước chưa sản xuất được hoặc có nhưng không đảm bảo đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng của dự án đầu tư, nhu cầu sử dụng; hoặc đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng của dự án đầu tư, nhu cầu sử dụng, hoặc đáp ứng được yêu cầu nhưng có giá cả không đảm bảo yếu tố cạnh tranh.

Khi đi lại bằng đường hàng không, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị khi sử dụng nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước ưu tiên sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Việt Nam.

Bộ Tài chính cũng đã hướng dẫn cụ thể những trường hợp không áp dụng việc ưu tiên mua sắm hàng sản xuất trong nước và việc tổ chức mua sắm hàng hoá sản xuất trong nước tại các đơn vị. Trong đó chi tiết tới từng đối tượng là các dự án đầu tư (các chủ đầu tư, cơ quan, bộ phận chủ trì hoạc tham gia thẩm định) và hàng hoá phục vụ hoạt động của đơn vị (về cơ bản như yêu cầu đã nêu ở trên).

Ngoài việc đề nghị ưu tiên mua hàng sản xuất trong nước, Bộ Tài chính còn đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong phạm vi quản lý tổ chức phổ biến, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc, các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tổ chức thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Ban hành các quy định cụ thể để thực hiện trong đơn vị ưu tiên mua sắm hàng hoá được sản xuất trong nước còn hạn chế việc sử dụng các nguồn vay nợ, viện trợ nước ngoài và các nguồn vốn khác để mua sắm hàng hoá nhập khẩu mà trong nước đã sản xuất được; đôn đốc tổ chức thực hiện trong đơn vị và các đơn vị trực thuộc việc ưu tiên mua sắm hàng hoá được sản xuất trong nước, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những trường hợp chưa nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ này......

Ngọc Khánh

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VH,TT&DL ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động VH,TT&DL
        Bullet  Sơn La với công tác pháp chế
        Bullet  Tổng cục TDTT với việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc “không hút thuốc lá”
        Bullet  Hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân Golf
        Bullet  Bộ VH,TT&DL tích cực thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
        Bullet  Một số tiêu chí về thể thao trong đề án "Phát triển văn hoá nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020"
        Bullet  Một số kết quả trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước
        Bullet  Công tác ban hành văn bản về quản lý nhà nước của Sở VH,TT&DL Bình Phước
        Bullet  Bình Thuận với công tác cải cách hành chính
        Bullet  Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ VH,TT&DL
 

opera fix