12:37 Chủ Nhật, 15/09/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bộ VH,TT&DL ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động VH,TT&DL
05 Tháng Ba 2010 08:58:00 GMT+7
Bộ VH,TT&DL vừa ban hành Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quy chế này áp dụng đối với Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục-Thể thao, Trung tâm Văn hóa-Thể thao không áp dụng đối với thư viện và các tổ chức sự nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Thông tư, các tổ chức sự nghiệp trên thực hiện chức năng: Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo tổ chức sự nghiệp gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc, Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc của các tổ chức sự nghiệp đó theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị sự nghiệp sẽ gồm 4 tổ chuyên môn, nghiệp vụ: Tổ hành chính-tổng hợp, Tổ văn hóa-văn nghệ, Tổ thể dục-thể thao và Đội tuyên truyền lưu động. Trong đó, Tổ TDTT sẽ thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tập luyện, thi đấu thể dục-thể thao, hướng dẫn phong trào thể dục-thể thao cho cơ sở.

Thông tư cũng đã nêu rõ "Tổ chức sự nghiệp được quy hoạch xây dựng ở khu vực trung tâm, đông dân cư, thuận lợi giao thông; khi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa cần đảm bảo có những yêu cầu về cơ sở vật chất", gồm: Trụ sở làm việc; Hội trường đa năng; Khu hoạt động chức năng phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ; Khu dịch vụ, vui chơi giải trí; Phương tiện chuyên dùng. Trên cơ sở căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và quy mô tổ chức của tổ chức sự nghiệp, UBND cấp tỉnh và cấp huyện sẽ quyết định việc đầu tư cơ sở vật chất theo các quy chuẩn chuyên môn và theo thẩm quyền.

Các tổ chức sự nghiệp trên sẽ thực hiện theo 10 nhiệm vụ và quyền hạn, được thể hiện chi tiết trong Thông tư. Ngoài ra, Thông tư còn nêu rõ về kinh phí hoạt động, quan hệ công tác, tổ chức thực hiện.

Quy chế này là cơ sở để UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện tổ chức thực hiện những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2010 và bãi bỏ Quyết định số 49/2005/QĐ-BVHTT ngày 13/ 9/2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thông tin cấp huyện.

Ngọc Khánh

 

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Sơn La với công tác pháp chế
        Bullet  Tổng cục TDTT với việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc “không hút thuốc lá”
        Bullet  Hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân Golf
        Bullet  Bộ VH,TT&DL tích cực thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
        Bullet  Một số tiêu chí về thể thao trong đề án "Phát triển văn hoá nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020"
        Bullet  Một số kết quả trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước
        Bullet  Công tác ban hành văn bản về quản lý nhà nước của Sở VH,TT&DL Bình Phước
        Bullet  Bình Thuận với công tác cải cách hành chính
        Bullet  Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ VH,TT&DL
        Bullet  Bộ VH,TT&DL ban hành quy chuẩn Trung tâm Văn hoá, Thể thao xã
 

opera fix