00:53 Thứ Hai, 26/08/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bộ VH,TT&DL đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
18 Tháng Năm 2010 16:36:00 GMT+7
Nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 - 2011 với những hình thức và nội dung phù hợp với từng đối tượng, đồng thời đảm bảo kịp thời, thường xuyên, liên tục, nhất là đối với các văn bản của ngành được ban hành trong năm 2010 - 2011, Bộ VH,TT&DL đã ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ VH,TT&DL năm 2010 - 2011 (theo Quyết định số 1473/QĐ-BVHTTDL).

Một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình đề ra là phổ biến những văn bản tới người dân khi tham gia các hoạt động VH,TT&DL, gồm: Luật Du lịch, Luật Thể dục, thể thao, Luật Di sản văn hoá, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Điện ảnh, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng như lễ hội, triển lãm, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá.

Đồng thời, Chương trình có nhiệm vụ phổ biến các chính sách, pháp luật chung của Nhà nước tới cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ như các quy định về an toàn giao thông, thực hiện dân chủ ở cơ sở, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy định về sử dụng tài sản công, các quy định đối với cán bộ, công chức; quy định về bồi thường thiệt hại nhà nước; phổ biến những quy định của pháp luật về các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý của ngành.

Các hoạt động nằm trong chương trình phổ biến, giáo dục bao gồm 9 nội dung lớn: Tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật theo chuyên đề, biên soạn và xuất bản sách "Hỏi, đáp pháp luật" về các lĩnh vực; biên soạn nội dung và tổ chức in, phát hành các tờ rơi, tờ gấp để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về các vấn đề có liên quan khi tham gia các hoạt động tại các lễ hội, di tích lịch sử văn hoá, khách sạn, công ty lữ hành, điểm du lịch, khu du lịch, lễ hội, khu vui chơi giải trí; tổ chức các cuộc thi sáng tác tranh cổ động, kịch bản có nội dung tuyên truyền các quy định của pháp luật; tổ chức triển khai việc xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật ở tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; Tổ chức truyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong chấp hành pháp luật, đấu tranh bài trừ mê tín dị đoan, các hủ tục, bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội và các loại văn hoá phẩm bạo lực, đồi truỵ, các hiện tượng không lành mạnh trong lối sống và sinh hoạt văn hoá; Nâng cao hơn nữa chất lượng các tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tại Bản tin văn hoá, thể thao, du lịch do Văn phòng Bộ phát hành; Tổ chức các buổi hội thảo, toạ đàm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong đó, để phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật sẽ được tổ chức dưới nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật ban hành có liên quan đến lĩnh vực văn hoá, gia đình, TDTT và du lịch; Tổ chức các chuyên trang, chuyên mục phổ biến văn bản mới, hỏi đáp pháp luật về văn hoá, gia đình, TDTT và du lịch trên các phương tiện báo chí của ngành; Tổ chức phổ biến trực quan (gắn biển trích dẫn quy định của pháp luật hoặc thông qua hệ thống loa truyền thanh) tại các ký túc xá các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm, trường, cơ sở huấn luyện, cơ sở đào tạo, các bảo tàng, triển lãm, các điểm du lịch, vui chơi, lễ hội.

Chương trình này sẽ là cơ sở góp phần mạnh mẽ, hiệu quả, tạo chuyển biến cơ bản về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao hiểu biết và năng lực quản lý nhà nước bằng pháp luật cho cán bộ, công chức ngành VH,TT&DL. Đồng thời, sẽ nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật cho các viên chức, nhân viên, văn nghệ sỹ, VĐV, HLV, HDV, thuyết minh viên, học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm, trường, cơ sở huấn luyện, cơ sở đào tạo thuộc Bộ VH,TT&DL cũng như nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho mọi người dân khi tham gia các hoạt động VH,TT&DL cho các đối tượng ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Linh Giang

 

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Công chức không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm sẽ thôi việc
        Bullet  Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý biên chế công chức
        Bullet  Bộ VH,TT&DL tích cực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ
        Bullet  Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan nhà nước ưu tiên mua hàng sản xuất trong nước
        Bullet  Bộ VH,TT&DL ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động VH,TT&DL
        Bullet  Sơn La với công tác pháp chế
        Bullet  Tổng cục TDTT với việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc “không hút thuốc lá”
        Bullet  Hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân Golf
        Bullet  Bộ VH,TT&DL tích cực thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
        Bullet  Một số tiêu chí về thể thao trong đề án "Phát triển văn hoá nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020"
 

opera fix