05:33 Thứ Hai, 23/09/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm và hình thức khen thưởng cao
03 Tháng Tám 2010 10:56:00 GMT+7
Chỉ thị quy định rõ về tổ chức các ngày kỷ niệm, trong đó nêu rõ các ngày nào là ngày kỷ niệm trong nước, ngày nào là ngày kỷ niệm quốc tế, kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của lãnh tụ, danh nhân, nhân vật lịch sử, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, Nhà nước; đồng thời quy định tần suất tổ chức các ngày kỷ niệm này.

Trong những năm qua, việc tổ chức các ngày kỷ niệm, trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương thực hiện trang trọng, nghiêm túc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc, của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời ghi nhớ, tôn vinh công lao của các anh hùng, liệt sỹ, các bậc tiền nhân có công với nước, thể hiện tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Điều đó còn góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, xậy dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, việc tổ chức các ngày kỷ niệm, trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị thiếu thống nhất, chưa khoa học, còn hình thức, phô trương và lãng phí. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng chưa đạt hiệu quả cao, chưa thật quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, văn hoá của nhân dân. Thời gian qua, một thực tế là tần suất tổ chức lễ kỷ niệm quá dày, một số hoạt động kỷ niệm chưa phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, làm giảm tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của sự kiện.

Trước tình hình đó, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao.

Chỉ thị quy định rõ về tổ chức các ngày kỷ niệm, trong đó nêu rõ các ngày nào là ngày kỷ niệm trong nước, ngày nào là ngày kỷ niệm quốc tế, kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của lãnh tụ, danh nhân, nhân vật lịch sử, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, Nhà nước; đồng thời quy định tần suất tổ chức các ngày kỷ niệm này. Trong đó, ngày thành lập, ngày truyền thống các ban, bộ, ngành; đơn vị, quận, huyện trực thuộc sự quản lý trực tiếp của các ban, bộ, ngành là ngày kỷ niệm trong nước, được tổ chức kỷ niệm năm chẵn gắn với các ngày lễ lớn và các ngày kỷ niệm khác.

Hàng năm, vào dịp các ngày kỷ niệm tuy không tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm nhưng phải tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về các sự kiện đó trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động tuyên truyền ở địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan đến sự kiện kỷ niệm.

Còn đối với lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thương cao sẽ không tổ chức riêng mà kết hợp tổ chức cùng với các ngày lễ kỷ niệm như ngày thành lập, ngày truyền thống của ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời cuãng không tổ chức diễu hành hoặc tổ chức đón rước hay tặng quà và chiêu đãi cũng như giảm bớt việc huy động quần chúng tham gia, khách mời đến dự lễ kỷ niệm. Việc mới khách nước ngoài tham dự các hoạt động kỷ niệm phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

Ngọc Khánh

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Quy định về quản lý hoạt động chuyên môn của Hội cổ động viên thể thao
        Bullet  Hội nghị phổ biến Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
        Bullet  Bộ VH,TT&DL chỉ đạo thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và NĐ 16/2010/NĐ-CP
        Bullet  Tình hình xây dựng các đề án và văn bản quản lý nhà nước về TDTT
        Bullet  Bộ VH,TT&DL tăng cường các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em
        Bullet  Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước với hoạt động báo chí
        Bullet  Ngành VH,TT&DL cùng thực hiện phòng chống lụt bão 2010
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010
        Bullet  Nghị định mới về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội: Thuận lợi cho quá trình chuyển giao các hoạt động tác nghiệp cho các liên đoàn, hiệp hội thể thao
        Bullet  Bộ VH,TT&DL hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2010"
 

opera fix