09:28 Thứ Tư, 23/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Chỉ thị về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
30 Tháng Giêng 2013 15:43:00 GMT+7
Thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg với 7 nội dung cụ thể, trong đó nêu rõ:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương ngay từ đầu năm 2013, gắn với tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2012, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch HCM ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Các hoạt động tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc bằng các hình thức thích hợp, tiết kiệm kết hợp với việc gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước và trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của cơ quan, đơn vị nhân dịp Ngày sinh nhật Bác (19/5/2013) và Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/2013).

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phát hiện, khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích; chú trọng khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân trực tiếp công tác, chiến đấu, lao động, học tập; khen thưởng tập thể có nhiều thành tích; phát hiện nhân tố mới xuất hiện từ các phong trào thi đua để khen thưởng.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phối hợp với các Bộ, Ban, ngành đoàn thể trung ương và UBND thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống thi đua yêu nước một cách thiết thực, trang trọng và tiết kiệm bằng việc tổ chức Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức Hội thảo...

Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương mở chuyên mục giới thiệu các gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu  nước; tổ chức giao lưu các gương điển hình tiên tiến trên Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan trung ương và địa phương.

Trong giai đoạn khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc để khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân. Lời kêu gọi của Bác đã tạo nên sức mạnh tinh thần và vật chất vô cùng to lớn, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn được Đảng, Nhà nước ta phát triển và vận dụng một cách sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng.

Truyền thống thi đua yêu nước của nhân dân ta là động lực tinh thần quý báu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước. Tiếp tục thực hiện tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước trong giai đoạn mới, ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11/6 hàng năm là Ngày truyền thống Thi đua yêu nước.

HKT

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội học sinh ĐNA lần thứ 5 - 2013
        Bullet  Bộ VHTTDL phát động phong trào thi đua năm 2013
        Bullet  Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ VHTTDL
        Bullet  Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao vui tươi lành mạnh đón Xuân Quý Tỵ
        Bullet  Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân
        Bullet  Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần IX sẽ diễn ra sớm hơn 1 năm
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định điều kiện hoạt động của cơ sở Thể thao tổ chức hoạt động Judo
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động TDTT "mừng Đảng, mừng Xuân" Quý Tỵ năm 2013
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông
 

opera fix