11:44 Thứ Hai, 21/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành thể thao
21 Tháng Ba 2013 16:44:00 GMT+7
Đề án nêu rõ mục tiêu phấn đấu cụ thể đến năm 2015 có trên 70% cán bộ thể thao; đến năm 2020 trên 90% số cán bộ thể thao có đủ trình độ nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế của các tổ chức thể thao quốc tế. Đến năm 2015 có 70% tổ chức liên đoàn, hiệp hội thể thao của Việt Nam tham gia bộ máy điều hành các tổ chức thể thao quốc tế và đến năm 2020 có trên 90% các liên đoàn, hiệp hội thể thao Việt Nam tham gia bộ máy điều hành các tổ chức thể thao quốc tế.

Nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành thể thao là một nhiệm vụ cần thiết nhất là trong giai đoạn thể thao Việt Nam đang từng bước phát triển và khẳng định mình trên trường thế giới. Việc tổ chức các sự kiện thể thao tầm khu vực, châu lục và quốc tế đòi hỏi các cán bộ ngành thể thao cần không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn.

Đứng trước thực tế đó, ngành VHTTDL đã xây dựng Đề án “Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và tham gia bộ máy điều hành các tổ chức thể thao quốc tế”. Đề án này đã được phê duyệt tại Quyết định số 598/QĐ-BVHTTDL ngày 04/2/2013.

Theo đó, Đề án sẽ là căn cứ tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ đang công tác trong ngành Thể dục thể thao từ Trung ương cho đến các địa phương. Để đội ngũ này có đủ trình độ tham gia vào các tổ chức thể thao quốc tế, tổ chức và điều hành các giải quốc tế; tăng cường giao tiếp, quan hệ quốc tế hội nhập thể thao thế giới, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và khả năng cập nhật nhanh chóng thành tựu khoa học thể thao thế giới. Đồng thời định hướng bổ sung nguồn cán bộ thể dục thể thao vừa giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, vừa thông thạo về ngoại ngữ, có năng lực cạnh tranh thích ứng với nhu cầu hội nhập quốc tế phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đề án cũng nêu rõ mục tiêu phấn đấu cụ thể đến năm 2015 có trên 70% cán bộ thể thao; đến năm 2020 trên 90% số cán bộ thể thao có đủ trình độ nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế của các tổ chức thể thao quốc tế. Đến năm 2015 có 70% tổ chức liên đoàn, hiệp hội thể thao của Việt Nam tham gia bộ máy điều hành các tổ chức thể thao quốc tế và đến năm 2020 có trên 90% các liên đoàn, hiệp hội thể thao Việt Nam tham gia bộ máy điều hành các tổ chức thể thao quốc tế.

A.T

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VHTTDL đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép tổ chức 03 giải thể thao quốc tế trong năm 2013
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020
        Bullet  Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014
        Bullet  Kết quả thực hiện công tác tổ chức Lễ hội Xuân Quý Tỵ 2013 của Bộ VHTTDL
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2013
        Bullet  Chỉ thị về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
        Bullet  Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội học sinh ĐNA lần thứ 5 - 2013
        Bullet  Bộ VHTTDL phát động phong trào thi đua năm 2013
        Bullet  Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ VHTTDL
 

opera fix