23:07 Thứ Ba, 22/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Chỉ thị yêu cầu triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030
15 Tháng Năm 2013 08:39:00 GMT+7
Ngày 13/5, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Chỉ thị số 97/CT-BVHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc, khẩn trương và có hiệu quả “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 08/3/2013.

Trong đó yêu cầu Quý II năm 2013, các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức nghiên cứu, quán triệt toàn diện, sâu sắc nội dung của Chiến lược; đặc biệt chú trọng quan điểm phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nêu trong Chiến lược.

Các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam căn cứ Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược đã được Bộ trưởng Bộ VHTTDL phê duyệt, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, các đề án, dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ quy định; bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện Chiến lược giai đoạn đến năm 2016, giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn đến năm 2030 để đưa vào kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị.

Các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Uỷ ban Olympic Việt Nam và các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia xây dựng các chương trình, đề án, dự án trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nội dung sau đây:

Phát triển bóng đá phong trào: Xây dựng, triển khai dự án phát triển bóng đá học đường, bóng đá Futsal, bóng đá bãi biển, bóng đá đường phố, bóng đá cơ sở ở phường, xã, làng, bản, thôn, ấp, khu dân cư, doanh nghiệp, đơn vị vũ trang, tổ chức đoàn thể; Đổi mới, hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo vận động viên bóng đá, hình thành hệ thống tổ chức, đào tạo vận động viên bóng đá tại các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng và thành tích của các đội tuyển bóng đá quốc gia;

Phát triển bóng đá chuyên nghiệp; hoàn thiện và nâng cao chất lượng các giải thi đấu bóng đá chuyên nghiệp; phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động bóng đá; phát triển nguồn nhân lực quản lý, điều hành bóng đá; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao trong quản lý, huấn luyện bóng đá; đổi mới cơ chế và nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý hoạt động bóng đá; mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế về bóng đá.

Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương ban hành các nghị quyết, quyết định, chỉ thị cụ thể để triển khai Chiến lược; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thể dục, thể thao 5 năm và hàng năm phù hợp với “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có trách nhiệm thường xuyên báo cáo Bộ VHTTDL tình hình thực hiện Chiến lược và định kỳ báo cáo tại Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch hàng năm.

Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược báo cáo Bộ trưởng; xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết việc thực hiện Chiến lược vào năm 2016, kế hoạch tổ chức tổng kết vào năm 2020.

A.T
 

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến và triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030
        Bullet  Thành lập Tạp chí Khoa học và Đào tạo TDTT trực thuộc Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh
        Bullet  Khu Liên hợp thể thao quốc gia cần tiến hành rà soát, thống kê diện tích đất xen kẹt để tìm đối tác liên doanh, liên kết
        Bullet  Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5
        Bullet  Nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành thể thao
        Bullet  Bộ VHTTDL đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép tổ chức 03 giải thể thao quốc tế trong năm 2013
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020
        Bullet  Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014
        Bullet  Kết quả thực hiện công tác tổ chức Lễ hội Xuân Quý Tỵ 2013 của Bộ VHTTDL
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2013
 

opera fix