06:01 Thứ Năm, 24/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015
30 Tháng Bảy 2013 15:40:00 GMT+7
Ngày 24/7, Bộ VHTTDL đã ban hành Văn bản số 2737/BVHTTDL-VP về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015 gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở VHTTDL về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015.

Văn bản của Bộ VHTTDL nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, ngày 19/7/2012, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ VHTTDL giai đoạn 2013-2015.

Bộ VHTTDL đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở VHTTDL căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính và Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

Cụ thể, đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: Chủ động đưa nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị để thực hiện.

Các cơ quan báo chí thuộc Bộ: Có kế hoạch cụ thể về thông tin tuyên truyền cải cách hành chính. Xây dựng và duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính của Bộ; tăng cường các tin, bài nghiên cứu, trao đổi về cải cách hành chính. Mở các diễn đàn để người dân và tổ chức phản ánh về tình hình thực hiện cải cách hành chính của các địa phương, đơn vị.

Các Sở VHTTDL: Bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính. Việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung của cơ quan, đơn vị là một trong những tiêu chí xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

Văn bản của Bộ VHTTDL cũng nêu rõ, định kỳ 6 tháng, năm, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở VHTTDL báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính gửi Văn phòng (qua Phòng kiểm soát thủ tục hành chính) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

A.T

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Tổng cục TDTT ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ
        Bullet  Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
        Bullet  Văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án ân đua xe đạp lòng chảo tại Mỹ Đình - Hà Nội
        Bullet  Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Chỉ thị yêu cầu triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến và triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030
        Bullet  Thành lập Tạp chí Khoa học và Đào tạo TDTT trực thuộc Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh
        Bullet  Khu Liên hợp thể thao quốc gia cần tiến hành rà soát, thống kê diện tích đất xen kẹt để tìm đối tác liên doanh, liên kết
        Bullet  Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5
        Bullet  Nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành thể thao
        Bullet  Bộ VHTTDL đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép tổ chức 03 giải thể thao quốc tế trong năm 2013
 

opera fix