08:26 Thứ Ba, 22/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL ban hành Quyết định phê duyệt chương trình phát triển thanh niên của Bộ giai đoạn 2013 - 2020
04 Tháng Mười Một 2013 08:20:00 GMT+7
Theo Quyết định số 3866/QĐ-BVHTTDL ban hành ngày 01/11 về phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên của Bộ VHTTDL giai đoạn 2013 - 2020, chương trình sẽ được tiến hành thực hiện theo hai giai đoạn: giai đoạn 1 từ 2013 - 2015 và giai đoạn 2 từ 2016 - 2020.

Mục tiêu mà chương trình hướng tới đó là xây dựng thế hệ thanh niên trong toàn ngành phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân, có ước mơ hoài bão và lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó là chủ trương xây dựng đội ngũ thanh niên toàn ngành có trình độ chuyên môn vững vàng, ứng xử có văn hóa, có sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ xã hội. Trên cơ sở đó hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển của Bộ VHTTDL.

Chỉ tiêu mà Chương trình hướng tới đó là hàng năm, phấn đấu 100% thanh niên Bộ được tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Phấn đấu 100% cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ có Nghị quyết hoặc Chương trình công tác thanh niên của cơ quan, đơn vị. Phấn đấu đạt 50% trở lên Bí thư các Đoàn ở cơ sở tham gia cấp ủy Đảng cùng cấp; tăng tỷ lệ đảng viên trẻ tham gia cấp ủy hoặc giữ cương vị lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị.

Từ 50% trở lên đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên. Phấn đấu từ 85% trở lên tổ chức Đoàn vững mạnh hàng năm. Phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên Bộ thường xuyên rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại phù hợp với đặc thù công việc. Phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên Bộ không vi phạm luật pháp, không vướng vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm luật hôn nhân gia đình, không bạo lực gia đình. Phấn đấu 100% cơ sở Đoàn phát động và duy trì phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở và những nơi công cộng. Lãnh đạo các đơn vị hàng năm bố trí nguồn kinh phí thường xuyên cho các hoạt động của Thanh niên.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu nêu trên, chương trình cũng đưa ra các giải pháp cụ thể như: nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng về phát triển thanh niên; tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên; Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên; Xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống cho thanh niên; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên; Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thanh niên; Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên.

A.T

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Thông tư liên tịch quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao
        Bullet  Từ nay đến năm 2020 sẽ có 5 Trung tâm HLTTQG được xây mới
        Bullet  Phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
        Bullet  Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015
        Bullet  Tổng cục TDTT ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ
        Bullet  Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
        Bullet  Văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án ân đua xe đạp lòng chảo tại Mỹ Đình - Hà Nội
        Bullet  Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Chỉ thị yêu cầu triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến và triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030
        Bullet  Thành lập Tạp chí Khoa học và Đào tạo TDTT trực thuộc Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh
 

opera fix