15:41 Thứ Tư, 23/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030
15 Tháng Mười Một 2013 17:03:00 GMT+7
Mục tiêu hướng đến năm 2020 của Quy hoạch là hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở được phát triển đồng bộ , từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân ở các vùng, miền, khu vực trong cả nước. Đây là mục tiêu tổng thể của Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 11/11 theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg.

Theo đó, mục tiêu cụ thể mà Quy hoạch hướng đến năm 2020 có 70% số thôn (riêng ở khu vực miền núi là 50%) có Nhà Văn hóa, Khu Thể thao, trong đó được đầu tư trang thiết bị và dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em.

Ở cấp xã, 80% số đơn vị hành chính xã (riêng ở khu vực miền núi là 60%) có Trung tâm Văn hoá-Thể thao, trong đó được đầu tư trang thiết bị và dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em. Những địa phương chưa có đủ điều kiện để xây dựng tại mỗi đơn vị hành chính cấp xã một Trung tâm Văn hóa-Thể thao, có thể xây dựng tại cụm xã (3 đến 5 xã) một Trung tâm Văn hóa-Thể thao.

Với cấp huyện, 90% số đơn vị hành chính cấp huyện có Trung tâm Văn hoá-Thể thao; 30% số đơn vị hành chính cấp huyện có Nhà Thiếu nhi; 10% số đơn vị hành chính cấp huyện có Nhà Văn hóa Lao động. Con số này đối với cấp tỉnh là 100% số đơn vị hành chính cấp tỉnh có Trung tâm Văn hoá; 100% số đơn vị cấp tỉnh có Cung Thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi hoặc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi; 50% số đơn vị cấp tỉnh có Cung Văn hóa Lao động, Nhà Văn hóa Lao động. Xây dựng Trung tâm Văn hóa; Cung Thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi; Cung Văn hóa Lao động, Nhà Văn hóa Lao động cấp Quốc gia; Khu vui chơi giải trí hiện đại tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương là trung tâm các vùng kinh tế trọng điểm và các đô thị loại I khác trong cả nước.

Bên cạnh đó, ở khu chế xuất, khu công nghiệp đạt 100% khu công nghiệp, khu chế xuất có quy hoạch quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, người lao động. Trong đó tối thiểu 30% Khu công nghiệp, Khu chế xuất đã hoạt động xây dựng được Trung tâm Văn hóa-Thể thao phục vụ công nhân, người lao động.

Đối với việc quy hoạch quỹ đất sử dụng, thiết chế văn hoá, thể thao ở cấp thôn quy hoạch quỹ đất sử dụng cho Nhà văn hoá phải đạt tốt thiểu 300m2 ở khu vực đồng bằng và 200m2 ở khu vực miền núi, thành phố, thị xã. Còn đối với cấp tỉnh, quy hoạch đất sử dụng tối thiểu là 5000m2. Các công trình văn hóa, thể thao cơ sở phải được xây dựng ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân; kiến trúc hiện đại, bền vững phù hợp với đặc trưng văn hóa vùng, miền, dân tộc; quy mô xây dựng tương xứng với sự phát triển về kinh tế-xã hội của địa phương; bảo đảm trang thiết bị chuyên dùng đồng bộ, phù hợp và đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí.

Quyết định cũng nêu rõ 4 nhóm giải pháp để thực hiện các mục tiêu của Quy hoạch, trong đó về kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thì ngoài sự đầu tư của nhà nước cần đẩy mạnh các nguồn vốn xã hội hóa; quy hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ hoạt động văn hoá, thể thao ở cơ sở; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, công tác tuyên truyền vận động và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở.

VA

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định phê duyệt chương trình phát triển thanh niên của Bộ giai đoạn 2013 - 2020
        Bullet  Thông tư liên tịch quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao
        Bullet  Từ nay đến năm 2020 sẽ có 5 Trung tâm HLTTQG được xây mới
        Bullet  Phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
        Bullet  Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015
        Bullet  Tổng cục TDTT ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ
        Bullet  Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
        Bullet  Văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án ân đua xe đạp lòng chảo tại Mỹ Đình - Hà Nội
        Bullet  Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Chỉ thị yêu cầu triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030
 

opera fix