06:49 Thứ Ba, 22/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016
19 Tháng Mười Một 2013 16:23:00 GMT+7
Ngày 13/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2177/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016. Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo sẽ do một Phó Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm.

Phó Trưởng ban thường trực là Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh, Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam cùng Phó Trưởng ban Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà. Giúp việc cho Trưởng ban và các Phó Trưởng ban là 16 Uỷ viên là lãnh đạo một số Bộ, ngành, địa phương.

Cũng theo Quyết định này, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập và phê duyệt kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam. Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo sẽ trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 và chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp cần thiết trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao.

Bộ VHTTDL sẽ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; chủ trì xây dựng, trình Ban Chỉ đạo kế hoạch tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt.

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, nhân sự của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 sẽ do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định. Ban Tổ chức Đại hội sẽ do Bộ trưởng Bộ VHTTDL làm Trưởng ban, trực tiếp thực hiện điều phối, triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016.

V.A

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định phê duyệt chương trình phát triển thanh niên của Bộ giai đoạn 2013 - 2020
        Bullet  Thông tư liên tịch quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao
        Bullet  Từ nay đến năm 2020 sẽ có 5 Trung tâm HLTTQG được xây mới
        Bullet  Phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
        Bullet  Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015
        Bullet  Tổng cục TDTT ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ
        Bullet  Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
        Bullet  Văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án ân đua xe đạp lòng chảo tại Mỹ Đình - Hà Nội
 

opera fix