11:14 Thứ Hai, 16/09/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL phê duyệt nội dung phong trào thi đua “HS-SV các Trường thuộc Bộ VHTTDL học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013-2015
28 Tháng Mười Một 2013 08:09:00 GMT+7
Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 4131/QĐ-BVHTTDL ngày 25/11 về việc phê duyệt nội dung phong trào thi đua “HS-SV các Trường thuộc Bộ VHTTDL học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013-2015.

Theo đó, phong trào được xây dựng với mục đích, phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; làm sâu sắc hơn nữa nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa trong học sinh sinh viên các Trường thuộc Bộ VHTTDL, thể hiện cụ thể qua các mặt tu dưỡng đạo đức, nhân cách, đẩy mạnh học tập sáng tạo, nghiên cứu khoa học, giữ gìn kỷ luật, rèn luyện thân thể, có trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước....

Quyết định nêu rõ 05 nội dung cụ thể của phong trào gồm: Nỗ lực rèn đức, luyện tài, xây dựng phong cách và lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước của học sinh, sinh viên ngành VHTTDL, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Gương mẫu chấp hành và nghiêm chỉnh thực hiện mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Nâng cao hiệu quả và chất lượng học tập, củng cố hành trang kiến thức cho tương lai; Đẩy mạnh rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, thể lực phụng sự Tổ quốc; Tăng cường các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì đất nước, vì tương lai.

Bộ VHTTDL đề nghị Thủ trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp thuộc Bộ VHTTDL căn cứ nội dung thi đua, có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nội dung phong trào thi đua “Học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ VHTTDL học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013-2015.

A.T

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016
        Bullet  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định phê duyệt chương trình phát triển thanh niên của Bộ giai đoạn 2013 - 2020
        Bullet  Thông tư liên tịch quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao
        Bullet  Từ nay đến năm 2020 sẽ có 5 Trung tâm HLTTQG được xây mới
        Bullet  Phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
        Bullet  Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015
        Bullet  Tổng cục TDTT ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ
        Bullet  Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 

opera fix