15:59 Thứ Ba, 24/09/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2014
27 Tháng Mười Hai 2013 11:17:00 GMT+7
Nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính trong những năm tới, ngày 25/12, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 4487/QĐ-BVHTTDL ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ VHTTDL.

Quyết định số 4487/QĐ-BVHTTDL được ban hành sẽ giúp cho việc báo cáo kết quả rà soát quy định, thủ tục hành chính được hiệu quả hơn, từ đó giúp cho công tác quản lý, thực hiện các thủ tục hành chính đơn giản hóa trong việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ VHTTDL.

Theo đó, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính theo phân công tại kế hoạch kèm theo Quyết định số 4487/QĐ-BVHTTDL. Kết quả rà soát được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 01 tháng 10 năm 2014 gồm: Các biểu mẫu rà soát, biểu mẫu tính toán chi phí, báo cáo rà soát.

Trong đó, Quyết định nêu rõ: Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính theo phân công tại kế hoạch kèm theo Quyết định này; trả lại và yêu cầu cơ quan, đơn vị rà soát lại nếu kết quả rà soát không đạt mục tiêu đề ra hoặc rà soát hình thức; trường hợp cơ quan, đơn vị được yêu cầu không thực hiện việc rà soát, đánh giá, Vụ Pháp chế báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Rà soát độc lập, huy động sự tham gia của các chuyên gia, tổ chức các hoạt động tham vấn ý kiến của các cá nhân, tổ chức liên quan và các đối tượng chịu sự tác động của quy định về thủ tục hành chính.

Tổng hợp, đánh giá, trình Bộ trưởng quyết định phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính và quy định có liên quan đến thủ tục hành chính không đáp ứng quy định tại Điều 28 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính.

N. H

 

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VHTTDL phê duyệt chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn 2030
        Bullet  Thông tư quy định một số nội dung quản lý tổ chức hoạt động thi đấu Xe đạp thể thao
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo
        Bullet  Bộ VHTTDL phê duyệt nội dung phong trào thi đua “HS-SV các Trường thuộc Bộ VHTTDL học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013-2015
        Bullet  Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016
        Bullet  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định phê duyệt chương trình phát triển thanh niên của Bộ giai đoạn 2013 - 2020
        Bullet  Thông tư liên tịch quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao
        Bullet  Từ nay đến năm 2020 sẽ có 5 Trung tâm HLTTQG được xây mới
 

opera fix