20:49 Thứ Năm, 17/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Ban Tuyên Giáo Trung ương ban hành "Văn bản hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014
15 Tháng Giêng 2014 11:27:00 GMT+7
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành văn bản số 100-HD/BTGTW hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 nhằm tôn vinh và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Theo đó có 4 sự kiện tổ chức kỷ niệm ở quy mô cấp quốc gia gồm: (1) Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014): Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia và diễu binh, diễu hành quần chúng tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ban Tổ chức cấp quốc gia xây dựng Đề án các hoạt động kỷ niệm và chủ trì tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành (2) Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014): Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Thủ đô Hà Nội. Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án tổ chức kỷ niệm và chủ trì tổ chức Lễ kỷ niệm. (3) Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014): Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Thủ đô Hà Nội. Thành phố Hà Nội xây dựng Đề án tổ chức kỷ niệm và chủ trì tổ chức Lễ kỷ niệm. (4) Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/1954 - 20/7/2014): Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Thủ đô Hà Nội. Bộ Ngoại giao xây dựng Đề án tổ chức kỷ niệm và chủ trì tổ chức Lễ kỷ niệm

Các sự kiện tổ chức kỷ niệm ở quy mô cấp tỉnh, thành phố hoặc ban, bộ, ngành gồm: (1) Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2014): Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Trần Phú; những bài học sâu sắc rút ra từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh, Phú Yên và các địa phương khác. (2) Kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2014).

Trong văn bản cũng nêu rõ, Bộ VHTTDL chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, điện ảnh… phục vụ nhân dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến trước đây. Có chính sách, động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật mới về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

A.T

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Đề án “Tăng cường trách nhiệm của nhà nước; phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội thể thao quốc gia” đã được ban hành
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán - Giáp Ngọ 2014
        Bullet  Tái hiện Hội đua ngựa đầu Xuân tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về một số chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao xuất sắc
        Bullet  Tiếp tục phát triển giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2014
        Bullet  Bộ VHTTDL phê duyệt chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn 2030
        Bullet  Thông tư quy định một số nội dung quản lý tổ chức hoạt động thi đấu Xe đạp thể thao
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo
        Bullet  Bộ VHTTDL phê duyệt nội dung phong trào thi đua “HS-SV các Trường thuộc Bộ VHTTDL học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013-2015
 

opera fix