11:05 Thứ Ba, 23/07/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL phát động phong trào thi đua năm 2014
16 Tháng Giêng 2014 09:44:00 GMT+7
Năm 2014 là năm có ý nghĩa quyết định trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành nhu cầu thiết yếu của mỗi cán bộ, đảng viên trong Ngành... Bộ VHTTDL đã phát động "phong trào thu đua năm 2014" tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành

Phong trào thi đua năm 2014 của Bộ VHTTDL có chủ đề: “Trách nhiệm, kỷ cương, tiết kiệm, hiệu quả” với 10 nội dung cụ thể như: tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị...;

Tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị Quyết; Chỉ thị của Quốc hội, Chính phủ; Nghị Quyết 08/NQ-TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”; Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2020, các Chiến lược phát triển Thể thao, Du lịch, Gia đình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Đề cao tinh thần và ý thức trách nhiệm, phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả và chất lượng công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành; Tổ chức tốt và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cấp khu vực, quốc gia và quốc tế, đảm bảo tiết kiệm, đổi mới về phương thức, nâng cao chất lượng chuyên môn...;

Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước đang được triển khai trong cả nước và toàn Ngành, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;

Tăng cường phối hợp với các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương trong quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; huy động tối đa sự ủng hộ và tham gia của cán bộ, nhân dân đối với các phong trào thi đua, các sự kiện và hoạt động của Ngành;

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khối, Cụm thi đua Ngành VHTTDL; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành gương mẫu chấp hành, thực hiện và tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống tệ nạn xã hội, triệt để tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực thực hiện các giải pháp lớn của Nhà nước về an toàn giao thông quốc gia, nâng cao ý thức chấp hành và thực hiện tiêu chí văn hóa giao thông, văn hóa nơi công sở.

Để thực hiện tốt các nội dung thi đua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành đề cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ, đưa sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch phát triển bền vững, đáp ứng sự mong đợi và tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thông qua việc phát động các nội dung thi đua, nhằm làm sâu sắc hơn nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành về ý nghĩa và vai trò của thi đua yêu nước; giữ vững truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân. Phong trào thi đua còn góp phần quan trọng trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thống nhất giữa ý chí và hành động, đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu năm 2014 của Ngành VHTTDL, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Năm 2014, ngành VHTTDL đặt mục tiêu hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác, trong đó đặc biệt chú trọng phấn đấu đạt một số chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể sau:

- Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả Danh mục các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014 theo Quyết định số 4610/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2013 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 4603/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- 16.783.000 trên tổng số 21.516.714 gia đình trong cả nước đạt chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 78%;

- 75.540 trên tổng số 118.034 làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố trong cả nước đạt chuẩn văn hóa, chiếm 64%.

- 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước đạt chuẩn văn hóa;

- Thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”;

- Tổ chức thành công 20 sự kiện văn hóa đối ngoại lớn ở nước ngoài; phối hợp tổ chức tốt 11 sự kiện văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;

- Giảm thiểu cơ bản tình trạng rắc tiền lẻ tại các di tích và trong lễ hội;

- Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học;

- Hoàn thành ít nhất 10 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chống tham nhũng, lãng phí trong các đơn vị thuộc Bộ; hoàn thành ít nhất 120 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quyền tác giả, quyền liên quan;

- Về Thể dục thể thao: Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trên toàn quốc đạt 27,5%; số gia đình tập luyện thể dục thể thao đạt 18,4% tổng số hộ;

- Về Du lịch: Thực hiện tốt phương châm “An toàn, thân thiện, chất lượng”, phấn đấu đón 8,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 37,5 lượt khách du lịch nội địa, thu nhập từ khách du lịch đạt 250.000 tỉ đồng.

VD (theo Quyết định Số: 27/QĐ-BVHTTDL)

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Ban Tuyên Giáo Trung ương ban hành "Văn bản hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014
        Bullet  Đề án “Tăng cường trách nhiệm của nhà nước; phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội thể thao quốc gia” đã được ban hành
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán - Giáp Ngọ 2014
        Bullet  Tái hiện Hội đua ngựa đầu Xuân tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về một số chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao xuất sắc
        Bullet  Tiếp tục phát triển giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2014
        Bullet  Bộ VHTTDL phê duyệt chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn 2030
        Bullet  Thông tư quy định một số nội dung quản lý tổ chức hoạt động thi đấu Xe đạp thể thao
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo
 

opera fix