00:12 Chủ Nhật, 20/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL ban hành Chỉ thị về việc tăng cường xây dựng và thực hiện chính sách Văn hoá, Gia đình, Thể thao và Du lịch
17 Tháng Giêng 2014 11:14:00 GMT+7
Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng và quản lý thực hiện chính sách trong lĩnh vực Văn hoá, Gia đình, Thể thao và Du lịch, ngày 14/01, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-BVHTTDL về việc tăng cường xây dựng và thực hiện chính sách Văn hoá, Gia đình, Thể thao và Du lịch.

Trong những năm gần đây, công tác xây dựng và quản lý thực hiện chính sách của ngành văn hoá, thể thao, du lich, gia đình luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ VHTTDL. Chỉ tính riêng từ năm 2007 đến nay, đã có 05 Luật, 30 Nghị định, 29 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 04 Chiến lược phát triển ngành văn hoá, thể thao, du lịch, gia đình, 14 Quy hoạch đã được triển khai xây dựng và ban hành 175 văn bản quy phạm pháp luật.

Việc ban hành các chính sách này đã tạo hành lang pháp lý vững chắc để tạo động lực phát triển ngành văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của Ngành. Nhiều văn bản quy định về chính sách trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch do Bộ VHTTDL ban hành hoặc được giao chủ trì xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành vẫn bị chậm hoặc thiếu. Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc xây dựng chính sách cũng như thực hiện các chính sách đã ban hành chưa đồng bộ.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang có những chuyển biến sâu sắc cả tích cực và tiêu cực đã tác động đến hoạt động trong văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch, nhiều vấn đề cần giải quyết cấp bách cũng như mang tính định hướng trong thời gian tới về quản lý nhà nước văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch đang đặt ra yêu cầu tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Việt Nam và hội nhập quốc tế.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác xây dựng và thực thi chính sách, Bộ trưởng Bộ VHTTDL yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Xây dựng và thực hiện chính sách văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ.

V.A

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VHTTDL phát động phong trào thi đua năm 2014
        Bullet  Ban Tuyên Giáo Trung ương ban hành "Văn bản hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014
        Bullet  Đề án “Tăng cường trách nhiệm của nhà nước; phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội thể thao quốc gia” đã được ban hành
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán - Giáp Ngọ 2014
        Bullet  Tái hiện Hội đua ngựa đầu Xuân tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về một số chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao xuất sắc
        Bullet  Tiếp tục phát triển giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2014
        Bullet  Bộ VHTTDL phê duyệt chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn 2030
        Bullet  Thông tư quy định một số nội dung quản lý tổ chức hoạt động thi đấu Xe đạp thể thao
 

opera fix