05:39 Thứ Hai, 23/09/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL thành lập Tổ công tác thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
10 Tháng Hai 2014 08:59:00 GMT+7
Ngày 23/01, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Tổ công tác và Tổ Thư ký của Bộ VHTTDL thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 896 và xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập Tổ công tác và Tổ Thư ký của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2014 - 2020.

Tổ công tác gồm 15 thành viên, do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái làm Tổ trưởng; Ông Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Tổ phó Thường trực. Tổ Thư ký gồm 16 thành viên do bà Lê Thị Hà, chuyên viên Vụ Pháp chế làm Tổ trưởng; bà Ngô Thị Ngọc Oanh, chuyên viên chính Vụ Pháp chế làm Tổ phó.

Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã được phê duyệt; Tham gia ý kiến đối với các sản phẩm của Đề án 896 các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định; Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 896; Chỉ đạo việc khai thác các nguồn lực khác theo quy định (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 896.

A.T

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Chỉ thị về việc tăng cường xây dựng và thực hiện chính sách Văn hoá, Gia đình, Thể thao và Du lịch
        Bullet  Bộ VHTTDL phát động phong trào thi đua năm 2014
        Bullet  Ban Tuyên Giáo Trung ương ban hành "Văn bản hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014
        Bullet  Đề án “Tăng cường trách nhiệm của nhà nước; phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội thể thao quốc gia” đã được ban hành
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán - Giáp Ngọ 2014
        Bullet  Tái hiện Hội đua ngựa đầu Xuân tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về một số chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao xuất sắc
        Bullet  Tiếp tục phát triển giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2014
        Bullet  Bộ VHTTDL phê duyệt chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn 2030
 

opera fix