15:59 Thứ Hai, 16/09/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
03 Tháng Ba 2014 08:57:00 GMT+7
Ngày 21/2/2014, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên đã ký ban hành Quyết định số 342/QĐ-BVHTTDL về việc quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức... và các thông tin liên quan tới Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin điện tử) tại địa chỉ http://www.bvhttdl.gov.vn là điểm truy cập duy nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên Internet, liên kết tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng, nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ; là kênh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; cung cấp, trao đổi thông tin giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Internet gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cổng thông tin điện tử có nhiệm vụ đăng tải 11 nội dung chủ yếu sau:

- Thông tin giới thiệu chung về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị trực thuộc (tóm lược quá trình hình thành và phát triển, các thành tựu đạt được; các chủ trương định hướng phát triển của ngành; tổ chức bộ máy quản lý, điều hành; thông tin liên hệ: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan, đơn vị để liên hệ và tiếp nhận thông tin; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ được phân công của lãnh đạo Bộ).

- Các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và các văn bản quản lý hành chính có liên quan.

- Tin tức, sự kiện nổi bật về các hoạt động của Bộ và các đơn vị trực thuộc trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

- Thông tin chỉ đạo, điều hành bao gồm: hệ thống văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

- Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

- Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

- Thông tin liên quan đến các dự án đã, đang và sẽ thực hiện của Bộ và các đơn vị trực thuộc.

- Thông tin về các hội nghị, hội thảo tập huấn của Bộ.

- Thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn, phát ngôn chính thức của lãnh đạo Bộ và trả lời công dân theo thẩm quyền về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

- Danh mục các dịch vụ hành chính công và các biểu mẫu điện tử. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với cơ quan nhà nước khi thực hiện các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng. Thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá để thu hút người dân tham gia giao dịch với Bộ và các đơn vị trực thuộc trên môi trường mạng.

- Các thông tin cần thiết khác.

Cùng với đó, Bộ VHTTDL cũng ban hành Quyết định thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL do ông Phan Đình Tân - Chánh Văn phòng Bộ giữ chức Trưởng ban; 3 Phó trưởng ban gồm: ông Đàm Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao - Phó trưởng ban; ông Nguyễn Thành Vượng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Du lịch - Phó trưởng ban; bà Vũ Ngọc Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Phó trưởng ban.

A.T

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành văn bản báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg
        Bullet  Chính phủ yêu cầu Bộ VHTTDL đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016
        Bullet  Bộ VHTTDL thành lập Tổ công tác thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Chỉ thị về việc tăng cường xây dựng và thực hiện chính sách Văn hoá, Gia đình, Thể thao và Du lịch
        Bullet  Bộ VHTTDL phát động phong trào thi đua năm 2014
        Bullet  Ban Tuyên Giáo Trung ương ban hành "Văn bản hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014
        Bullet  Đề án “Tăng cường trách nhiệm của nhà nước; phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội thể thao quốc gia” đã được ban hành
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán - Giáp Ngọ 2014
        Bullet  Tái hiện Hội đua ngựa đầu Xuân tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về một số chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao xuất sắc
 

opera fix