01:53 Thứ Tư, 23/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam
26 Tháng Ba 2014 11:27:00 GMT+7
Ngay sau khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Bộ VHTTDL đã xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp cho các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL.

Kế hoạch được xây dựng dựa trên mục đích nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Từ đó nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp nhằm bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh.

Để công tác tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp đạt được kết quả cao, theo kế hoạch của Bộ VHTTDL về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (ban hành theo Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2014), trong tháng 03, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ VHTTDL. Nội dung của Hội nghị sẽ tập trung giới thiệu, phổ biến các quy định liên quan trực tiếp đến lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, cụ thể là các Điều 5, 14, 18, 40, 41, 60 và các quy định liên quan khác. Hội nghị sẽ được tổ chức trực tuyến ở cả 03 đầu cầu là Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân. Theo đó, từ  tháng 04/2014, các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung của Hiến pháp và quán triệt việc tổ chức thực hiện các quy định của Hiến pháp tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị mình.

Bên cạnh đó, trong năm 2014, 2015, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức các hội thảo khoa học, toạ đàm về các quy định liên quan trực tiếp đến lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại Hiến pháp với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, bình luận khoa học nhằm làm rõ và sâu sắc hơn những điểm mới, tạo cách hiểu thống nhất về nội dung và tinh thần các quy định của Hiến pháp. 

Ngoài ra, các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ cần tổ chức rà soát lại hệ thống pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, lập danh mục các quy định trái Hiến pháp cần phải dừng thi hành, các quy định cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật để cụ thể hoá quy định của Hiến pháp. Công việc này phải hoàn thành trong tháng 6/2014.

V.A

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao
        Bullet  Chính phủ ban hành Nghị định mới về chế độ nhuận bút
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành văn bản báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg
        Bullet  Chính phủ yêu cầu Bộ VHTTDL đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016
        Bullet  Bộ VHTTDL thành lập Tổ công tác thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Chỉ thị về việc tăng cường xây dựng và thực hiện chính sách Văn hoá, Gia đình, Thể thao và Du lịch
        Bullet  Bộ VHTTDL phát động phong trào thi đua năm 2014
        Bullet  Ban Tuyên Giáo Trung ương ban hành "Văn bản hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014
        Bullet  Đề án “Tăng cường trách nhiệm của nhà nước; phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội thể thao quốc gia” đã được ban hành
 

opera fix