03:20 Thứ Sáu, 18/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL ban hành Quyết định thành lập BTC Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam
13 Tháng Sáu 2014 09:31:00 GMT+7
Theo đó, ngày 09/6/2014, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1793/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5, năm 2016 tại Việt Nam do Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm Trưởng Ban.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn có các Phó trưởng ban gồm: ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao làm Phó Trưởng Ban thường trực; các Phó Trưởng ban gồm: ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; ông Lê Xuân Thân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Huỳnh Đức Thơ – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; ông Hoàng Vĩnh Giang – Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam và 26 thành viên.

Ban Tổ chức ABG5 hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức ABG5 tại Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án chuẩn bị và tổ chức Đại hội ABG5; Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; Điều phối hoạt động của các Bộ, ngành và địa phương liên quan trong công tác chuẩn bị và tổ chức ABG5.

Quyết định cũng nêu rõ các bộ phận chuyên trách và bộ phận thường trực của Ban tổ chức ABG5 gồm: bộ phận chuyên trách: Trung tâm Điều hành Đại hội; Tiểu ban Lễ tân, Khánh tiết; Tiểu ban Khai mạc và Bế mạc; Tiểu ban Tài chính, Cơ sở vật chất, Vận động tài trợ; Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật; Tiểu ban An ninh; Tiểu ban Giao thông, Hậu cần, Dịch vụ công cộng; Tiểu ban Y tế và kiểm tra Doping; Tiểu ban Thông tin-Truyền thông. Bộ phận thường trực là Trung tâm Điều hành ABG5, đặt trụ sở tại Tổng cục Thể dục thể thao.

Quy chế làm việc của Ban Tổ chức, số lượng thành viên, nhiệm vụ của Trung tâm Điều hành và các Tiểu ban do Trưởng Ban Tổ chức quy định. Trưởng Ban Tổ chức ABG5 sử dụng con dấu của Bộ VHTTDL; Thường trực Ban Tổ chức ABG5 sử dụng con dấu của Tổng cục.

A.T

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 795/QĐ-TTg
        Bullet  Ủy ban VH, GD, TN&NĐ của Quốc hội: “Đẩy nhanh tiến độ xem xét phê duyệt Đề án tổng thể chuẩn bị tổ chức Asiad 18 vào năm 2019”
        Bullet  Bộ VHTTDL triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam
        Bullet  Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao
        Bullet  Chính phủ ban hành Nghị định mới về chế độ nhuận bút
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành văn bản báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg
        Bullet  Chính phủ yêu cầu Bộ VHTTDL đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016
        Bullet  Bộ VHTTDL thành lập Tổ công tác thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Chỉ thị về việc tăng cường xây dựng và thực hiện chính sách Văn hoá, Gia đình, Thể thao và Du lịch
 

opera fix