11:19 Thứ Sáu, 18/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Thay thế thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức ABG5
04 Tháng Bảy 2014 15:39:00 GMT+7
Nhằm thuận tiện trong việc tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ V tại Việt Nam (ABG5), mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 432/TTg-KGVX ngày 4/4/2014, phân công Bộ trưởng Bộ VHTTDL làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 13/11/2013 chỉ rõ Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia là 1 Phó Thủ tướng, tuy nhiên xét về điều kiện thuận lợi để tổ chức ABG 5, Thủ tướng Chính phủ đồng ý ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức ABG 5 năm 2016 tại Việt Nam. Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo ABG5 thực hiện theo Quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 13/11/2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5.

Đại hội thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 (ABG 5-2016) dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày vào tháng 6/2016 tại 3 địa điểm gồm, Nha Trang - Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Thuận. Trong đó, Nhà Trang -  Khánh Hòa là địa điểm tổ chức chính.

Theo Quyết định số 2177/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập và phê duyệt kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hành, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp cần thiết trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao.

N.H

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Thông tư số 06/2014/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao
        Bullet  Thông tư số 03/2014/TT-BVHTTDL quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định thành lập BTC Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 795/QĐ-TTg
        Bullet  Ủy ban VH, GD, TN&NĐ của Quốc hội: “Đẩy nhanh tiến độ xem xét phê duyệt Đề án tổng thể chuẩn bị tổ chức Asiad 18 vào năm 2019”
        Bullet  Bộ VHTTDL triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam
        Bullet  Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao
        Bullet  Chính phủ ban hành Nghị định mới về chế độ nhuận bút
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành văn bản báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg
 

opera fix