16:39 Thứ Ba, 24/09/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
26 Tháng Tám 2014 09:09:00 GMT+7
Nhằm thực hiện Kế hoạch số 13/KH-HĐTĐKT ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, ngày 15/8, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổ chức Hội thi điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL.

Theo Kế hoạch, việc tổ chức Hội thi điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL sẽ tập trung vào các vấn đề sau:

Đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL lần thứ I-2010 đến nay đối với việc thực hiện nhiệm vụ, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới.

Biểu dương thành quả chung của các phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên cả 4 lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, qua đó khơi dậy cổ vũ sức mạnh to lớn của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội của Ngành.

Thông qua Đại hội, Hội nghị khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Theo đó, từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL lần thứ II-2015, các đơn vị trong toàn Ngành cần tập trung phát động phong trào thi đua sâu, rộng; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với chủ đề "Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước"; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Nghị Quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 9, khoá XI về xây dựng và phát triển nền văn hoá và con người Việt Nam phát triển bền vững trong thời kỳ đổi mới; Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, trên cơ sở các bài học kinh nghiệm đã được tổng kết, cần tiến hành việc phổ biến, giới thiệu học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

Dự kiến, thời gian tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ II-2015 sẽ diễn ra trong 1 ngày vào Quý III năm 2015 tại Hà Nội. Đối với các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày vào cuối Quý II/2015.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Ban tổ chức ABG5
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử
        Bullet  Tổng cục TDTT gửi LĐBĐVN về việc chấn chỉnh công tác tổ chức giải vô địch quốc gia 2014
        Bullet  4 mục tiêu hướng đến của Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
        Bullet  Khu liên hợp thể thao vùng Tây Nguyên sẽ được xây dựng tại TP Buôn Ma Thuột
        Bullet  Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ lần thứ IX sẽ diễn ra vào năm 2016
        Bullet  Phê duyệt chương trình Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hoá với chủ đề "Kết nối các di sản thế giới"
        Bullet  Thay thế thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức ABG5
        Bullet  Thông tư số 06/2014/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao
        Bullet  Thông tư số 03/2014/TT-BVHTTDL quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch
 

opera fix