03:44 Thứ Sáu, 18/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Tiến tới Hội nghị Tổng kết công tác VHTTDL năm 2014
09 Tháng Mười Hai 2014 21:45:00 GMT+7
Để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015, Bộ VHTTDL đã ban hành kế hoạch số 4375/KH-BVHTTDL trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm, nội dung của các hoạt động sẽ triển khai tại Hội nghị.

Hội nghị sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến diễn ra 01 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 19/01/2015 tại 03 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh nhằm tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác của Ngành năm 2014; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện năm 2015; thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả và hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2014, nguyên nhân, giải pháp khắc phục nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Ngành trong năm 2015.

Đối tượng tham gia Hội nghị được chỉ rõ là đại diện Sở VHTTDL các tỉnh/thành trong cả nước, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông.

Và để chuẩn bị nội dung tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015, Bộ VHTTDL cũng đã có Công văn số 3996/BVHTTDL-VP gửi các Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc Bộ; các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ; Sở VHTTDL các tỉnh/thành trong đó quy định rõ:

Đối với các Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc Bộ: Tiến hành tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 lĩnh vực hoạt động Ngành được giao theo dõi, quản lý. Thực hiện chế độ báo cáo hành chính đối với Bộ trưởng về tình hình hoạt động năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của lĩnh vực hoạt động Ngành được giao theo dõi, quản lý, lưu ý: phạm vi báo cáo là toàn diện các hoạt động quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành được giao quản lý, theo dõi, từ Trung ương đến địa phương (không bao gồm các hoạt động nội vụ của cơ quan, đơn vị), với 03 trọng tâm (bao gồm: tình hình xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách, công tác điều hành, chỉ đạo vĩ mô; tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ trong lĩnh vực chuyên ngành được giao theo dõi, quản lý; công tác quản lý nhà nước và hoạt động phát triển sự nghiệp lĩnh vực chuyên ngành ở các tỉnh/thành); cấu trúc báo cảo phải đảm bảo các nội dung: những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2014, được phân tích, đánh giá qua các số liệu cơ bản và so sánh với kết quả đạt được năm 2013; những hạn chế, khuyết điểm chính trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014; nhiệm vụ trong tâm năm 2015; giải pháp thực hiện và kiến nghị, đề xuất.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ: Chủ động tiến hành tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 phù hợp với thực tiễn hoạt động của đơn vị; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo với Bộ trưởng và các Tổng cục, Cục, Vụ chuyên ngành theo quy định.

Đối với Sở VHTTDL các tỉnh/thành: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo hành chính với UBND tỉnh/thành và Bộ VHTTDL về tình hình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn; chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị trực thuộc (bảo tàng, đoàn nghệ thuật, thư viện, trung tâm văn hóa-thông tin…) thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo với Giám đốc Sở VHTTDL, đồng thời báo cáo các cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước chuyên ngành của Bộ theo quy định.

A.T

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
        Bullet  Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Ban tổ chức ABG5
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử
        Bullet  Tổng cục TDTT gửi LĐBĐVN về việc chấn chỉnh công tác tổ chức giải vô địch quốc gia 2014
        Bullet  4 mục tiêu hướng đến của Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
        Bullet  Khu liên hợp thể thao vùng Tây Nguyên sẽ được xây dựng tại TP Buôn Ma Thuột
        Bullet  Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ lần thứ IX sẽ diễn ra vào năm 2016
        Bullet  Phê duyệt chương trình Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hoá với chủ đề "Kết nối các di sản thế giới"
        Bullet  Thay thế thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức ABG5
        Bullet  Thông tư số 06/2014/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao
 

opera fix