03:51 Thứ Sáu, 18/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Nghị quyết số 102/NQ-CP nêu rõ “Thực hiện tốt Chương trình tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc Người Việt Nam”
21 Tháng Giêng 2015 16:18:00 GMT+7
Thực hiện tốt Chương trình tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam là một trong những giải pháp quan trọng đã được đặt ra tại Nghị quyết số 102 /NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TƯ ngày 9.6.2014 của Hội nghị lần thứ chín BCH TƯ Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nghị quyết đã nêu rõ 4 nhóm nhiệm vụ cụ thể để Nghị quyết số 33-NQ/TƯ đi vào thực tiễn gồm: Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 33/NQ-TƯ một cách sâu rộng tới toàn xã hội; Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; Hoàn thiện về cơ chế, chính sách và tăng cường giám sát thực hiện.

Một trong những giải pháp quan trọng được nêu rõ trong Nghị quyết đó là Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, theo các giá trị chuẩn mực, trong đó trọng tâm là nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Để con người Việt Nam phát triển toàn diện, cùng với một loạt các giải pháp như xây dựng và đưa vào thực tiễn hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam; Giáo dục nhân cách, đạo đức, lý tưởng, lối sống trong gia đình, nhà trường và xã hộị; Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của kinh tế tri thức và xã hội học tập... việc thực hiện tốt Chương trình tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam là một nội dung quan trọng trong các giải pháp thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết nêu rõ, “thực hiện tốt Chương trình tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam; gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống; phát động phong trào tập luyện thể thao nhằm phát triển thể chất, tăng tuổi thọ người Việt Nam và lành mạnh hóa lối sống của nhân dân”.

Tính đến nay, Chương trình tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam đã bước vào năm thứ 5 triển khai thực hiện (bắt đầu từ 2011-2030). Dù còn nhiều khó khăn, bất cập nhưng các chương trình trong Đề án tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam đã được triển khai thực hiện nghiêm túc với những nội dung, hoạt động cụ thể và chưa tổng kết, đánh giá, nhưng có thể khẳng định bước đầu đã có những kết quả nhất định.

Việc đưa nội dung “Thực hiện tốt Chương trình tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam” trở thành nội dung quan trọng trong các giải pháp nhằm phát triển con người Việt Nam một cách toàn diện như Nghị quyết số 102 NQ-CP đã ban hành đã góp phần củng cố, khẳng định rõ vai trò tầm quan trọng của Chương trình, trong đó giáo dục thể chất đối là một mắt xích quan trọng không thể tách rời cùng với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống... của con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

VD

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Tiến tới Hội nghị Tổng kết công tác VHTTDL năm 2014
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
        Bullet  Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Ban tổ chức ABG5
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử
        Bullet  Tổng cục TDTT gửi LĐBĐVN về việc chấn chỉnh công tác tổ chức giải vô địch quốc gia 2014
        Bullet  4 mục tiêu hướng đến của Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
        Bullet  Khu liên hợp thể thao vùng Tây Nguyên sẽ được xây dựng tại TP Buôn Ma Thuột
        Bullet  Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ lần thứ IX sẽ diễn ra vào năm 2016
        Bullet  Phê duyệt chương trình Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hoá với chủ đề "Kết nối các di sản thế giới"
        Bullet  Thay thế thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức ABG5
 

opera fix