19:47 Thứ Năm, 17/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Đề án “Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đến năm 2020”
19 Tháng Sáu 2015 09:16:00 GMT+7
Ngày 15/6/2015, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2010/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề cương Đề án “Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đến năm 2020”.

Đề án được xây dựng nhằm mục đích góp phần nâng cao vai trò, xác định tầm quan trọng của công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo; làm căn cứ để xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, cụ thể cho từng lĩnh vực của ngành và cho từng cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

Đối tượng hướng đến của Đề án là toàn bộ hoạt động về hợp tác quốc tế trong đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ với những nội dung về liên kết hợp tác với các đối tác quốc tế (bao gồm việc tham gia các chương trình, dự án do nước ngoài tài trợ, cử cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, mời chuyên gia, giảng viên nước ngoài vào giảng dạy, tiếp nhận cán bộ, học sinh, sinh viên nước ngoài vào học tập, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ và công tác liên kết đào tạo với các đối tác nước ngoài…), trong đó đặt trọng tâm vào các nhóm đối tượng đặc biệt có vai trò quyết định và đột phá trong phát triển đội ngũ nhân lực văn hóa, thể thao, du lịch và phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của đất nước.

Để ứng dụng một cách hiệu quả, vệc xây dựng Đề án được dựa trên cơ sở quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước như: Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014  ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời, căn cứ cơ sở thực tiễn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

A.T

 

 

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Thông tư Quy định về giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao và kiểm tra sức khỏe của vận động viên
        Bullet  Thông tư quy định về tiêu chuẩn khen thưởng cho VĐV, HLV đạt thành tích xuất sắc chính thức có hiệu lực từ 15/05/2015
        Bullet  Hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa
        Bullet  Từ 1/7: Nghị định quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường chính thức có hiệu lực
        Bullet  Kế hoạch hành động của Ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP
        Bullet  Nghị quyết số 102/NQ-CP nêu rõ “Thực hiện tốt Chương trình tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc Người Việt Nam”
        Bullet  Tiến tới Hội nghị Tổng kết công tác VHTTDL năm 2014
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
        Bullet  Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Ban tổ chức ABG5
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử
 

opera fix