18:20 Thứ Hai, 23/09/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Quyết định số 1899/QĐ-BVHTTDL về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ
14 Tháng Sáu 2016 10:15:00 GMT+7
Quyết định phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ VHTTDL có hiệu lực từ ngày 25.5.2016 và thay thế Quyết định số 3636/QĐ-BVHTTDL ngày 23.10.2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Nội dung Quyết định số 1899/QĐ-BVHTTDL phân công cụ thể nhiệm vụ đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ VHTTDL. Cụ thể như sau:

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ được Chính phủ quy định tại Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Chiến lược, quy hoạch, đầu tư phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch, Tài chính; Hợp tác quốc tế; Du lịch; Xây dựng Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Cục Hợp tác quốc tế; Tổng cục Du lịch; Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; các Trung tâm Văn hóa Việt Nam trong ngoài nước.

Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam; Văn hóa cơ sở; Thư viện; Pháp chế; Văn hóa dân tộc; Đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Dự án Trung tâm Triển lãm quốc gia; Hội nhập quốc tế về kinh tế; Công tác cơ chế, chính sách.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thể dục thể thao; Thanh tra; Văn phòng; Thi đua, khen thưởng; Cải cách hành chính; Đảng, Đoàn thể; Quốc phòng - An ninh của Bộ.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Di sản văn hóa, bảo tàng; Đào tạo; Gia đình; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Thứ trưởng Vương Duy Biên: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Bản quyền tác giả; Quản lý Nhà nước về Văn học nghệ thuật; Công nghiệp văn hóa.

A.T

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức tập huấn rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý của Bộ
        Bullet  Hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2016)
        Bullet  Bộ VHTTDL chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin trong thời gian bầu cử
        Bullet  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
        Bullet  Thông tư quy định về điều kiện tập luyện và thi đấu môn Ô tô thể thao địa hình sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/3/2016
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL về việc quản lý, tổ chức lễ hội
        Bullet  BTC ABG 5 thúc đẩy triển khai công tác chuẩn bị cho ABG5
        Bullet  Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016
        Bullet  Thông báo của Văn phòng chính phủ về tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) và Đại hội TDTT toàn quốc
 

opera fix