04:42 Thứ Sáu, 18/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 của Ban tuyên giáo Trung ương
09 Tháng Giêng 2017 08:02:00 GMT+7
Ngày 5/1/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có văn bản số 21-HD/BTGTW ban hành Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 như: Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017) và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017); Kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2017)...

Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 đảm bảo mục đích, yêu cầu: Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo khí thế cách mạng, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn cần lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Văn bản cũng hướng dẫn cụ thể nội dung, hình thức tuyên truyền kỷ niệm đối với từng sự kiện cụ thể đối với từng Ngày lễ lớn trong năm như: Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017) và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017); Kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2017)...

Về hình thức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 được tổ chức bằng các hình thức theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ gồm lễ kỷ niệm và các hình thức tuyên truyền khác như: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa; Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “xóa đói giảm nghèo”; “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...; các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”; “đền ơn đáp nghĩa”; Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá, các nhà bảo tàng, triển lãm; Tổ chức các hội nghị, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương điển hình nhân tố mới; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó quan tâm tuyên truyền đến các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên; Xây dựng phim tài liệu, phóng sự, biên soạn xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền về những ngày lễ lớn gắn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người để tuyên truyền; Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước.

Đối với Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần, văn bản có hướng dẫn cụ thể nội dung tuyên truyền cụ thể và hình thức kỷ niệm đối với Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/2/1907-09/2/1917); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017).

Kỷ niệm các ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương: văn bản hướng dẫn nêu rõ chỉ tổ chức lễ kỷ niệm ở quy mô cấp tỉnh hoặc cấp ban, bộ, ngành đối với năm tròn ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Đối với các năm khác tổ chức các hình thức tuyên truyền, giáo dục thích hợp; Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm. Phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim Tài liệu, trình chiếu vào dịp kỷ niệm.

Đối với Các ngày lễ quốc tế như: Kỷ niệm 147 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2017); Kỷ niệm 197 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2017) văn bản cũng có hướng dẫn riêng về nội dung tuyên truyền giáo dục và hình thức kỷ niệm. Đối với các ngày kỷ niệm như: Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017), 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), 100 năm Ngày sinh đồng chí Văn Tiến Dũng (02/5/1917- 02/5/2017) và một số ngày kỷ niệm khác; Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn riêng.

Văn bản cũng nêu rõ công tác tổ chức thực hiện đối với các bộ, ban, ngành như: Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội:Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Ngoại giao; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân; Uỷ ban Toàn quốc các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học, Nghệ thuật các tỉnh, thành phố; Hội Nhà báo Việt Nam; Các báo, đài Trung ương và địa phương.... trong đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, điện ảnh… phục vụ nhân dân, quan tâm nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến. Có chính sách động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật mới về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Văn bản hướng dẫn cũng nêu rõ 12 khẩu hiệu tuyên truyền trong năm 2017 gồm:

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Đinh Dậu 2017!

2. Nhiệt liệt chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017)!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017!

4. Nhiệt liệt chào mừng 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)!

5. Nhiệt liệt chào mừng 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2017)!

6. Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017) !

7. Nhiệt liệt chào mừng 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)!

8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

A.T

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành thông tư điều kiện tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf
        Bullet  Điều kiện tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga
        Bullet  Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
        Bullet  Bộ Quốc phòng ban hành chế độ mới đối với HLV, VĐV Quân đội được tập trung tập huấn và thi đấu
        Bullet  Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện kinh doanh hoạt động Thể thao
        Bullet  Chính phủ yêu cầu xây dựng thiết chế văn hóa thể thao cho công nhân tại các KCN, KCX
        Bullet  Quyết định số 1899/QĐ-BVHTTDL về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức tập huấn rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý của Bộ
        Bullet  Hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2016)
        Bullet  Bộ VHTTDL chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin trong thời gian bầu cử
 

opera fix