01:44 Chủ Nhật, 20/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Tổng cục Thể dục Thể thao
09 Tháng Giêng 2017 15:19:00 GMT+7
Với mục đích phát huy quyền làm chủ, sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia, đóng góp vào hoạt động quản lý của cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chống độc đoán, ngăn chặn và phòng, chống tham những, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, phiền hà sách nhiễu dân, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã ký Quyết định số 1684/QĐ-TCTDTT về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Tổng cục TDTT.

Theo đó, nội dung Quy chế gồm 4 Chương, 27 Điều quy định cụ thể về: trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức; những việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức được biết; những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định; những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra cũng như những vấn đề dân chủ trong việc giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị.

Quy chế cũng đưa ra những quy định cụ thể về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Theo đó, Lãnh đạo Tổng cục phối hợp với Công đoàn Tổng cục tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức của khối cơ quan Tổng cục tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức mỗi năm một lần vào cuối năm. Trong trường hợp khi có một phần ba cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục hoặc Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục yêu cầu hoặc Tổng cục trưởng thấy cần thiết thì triệu tập hội nghị cán bộ, công chức của cơ quan Tổng cục bất thường.

Nội dung của Hội nghị sẽ tập trung vào việc kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của cơ quan, đơn vị; Hội nghị là dịp để Lãnh đạo Tổng cục lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, nội dung quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cũng như trách nhiệm của người trực tiếp giải quyết công việc  với công dân. Đối với những người trực tiếp giải quyết công việc với công dân phải có trách nhiệm nghiên cứu xử lý, giải quyết kịp thời và thuận tiện nhất đối với các công việc của công dân, tổ chức theo quy định của pháp luật; không quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

Việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức phải chấp hành đúng thời gian quy định giải quyết công việc. Trường hợp đòi hỏi phải có thời gian để nghiên cứu giải quyết thì cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thông báo kịp thời cho công dân, tổ chức được biết.

KC

 

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Kế hoạch số 5372 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Ngày chạy Olympic năm 2017
        Bullet  Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 của Ban tuyên giáo Trung ương
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành thông tư điều kiện tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf
        Bullet  Điều kiện tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga
        Bullet  Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
        Bullet  Bộ Quốc phòng ban hành chế độ mới đối với HLV, VĐV Quân đội được tập trung tập huấn và thi đấu
        Bullet  Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện kinh doanh hoạt động Thể thao
        Bullet  Chính phủ yêu cầu xây dựng thiết chế văn hóa thể thao cho công nhân tại các KCN, KCX
        Bullet  Quyết định số 1899/QĐ-BVHTTDL về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức tập huấn rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý của Bộ
 

opera fix