21:31 Chủ Nhật, 25/08/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, Thể dục thể thao có hiệu lực từ 30/3/2017
03 Tháng Ba 2017 10:02:00 GMT+7
Ngày 09/02/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT về việc quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao. Theo đó, Thông tư này quy định định mức sử dụng đất đối với đất xây dựng cơ sở văn hóa, đất xây dựng cơ sở y tế, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao và các công trình văn hóa thuộc loại đất sinh hoạt cộng đồng (không bao gồm đất xây dựng các cơ sở này do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý).

Thông tư gồm 3 Chương và 12 Điều, trong đó: Chương I về Quy định chung, Chương II về Định mức sử dụng đất, Chương III về Áp dụng định mức sử dụng đất. Chương II của Thông tư đã quy định cụ thể định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao theo công trình và theo đầu người.

Thông tư chỉ ra rõ Định mức áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện; thẩm định nhu cầu sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng mới hoặc mở rộng quy mô sử dụng đất các công trình văn hóa, y tế giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao và các công trình văn hóa thuộc loại đất sinh hoạt cộng đồng.

Theo đó, đất xây dựng cơ sở văn hóa là đất xây dựng các công trình về văn hóa bao gômg: Trung tâm văn hóa; Cung thiếu nhi hoạch nhà thiếu nhi hoặc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi; cung căn hóa lao động hoặc nhà văn hóa lao động; rạp chiếu phim; rạp xiếc; nhà hát; nhà triển lãm văn học nghệ thuật; nhà bảo tàng; quảng trường; thư viện; nhà văn hóa thôn; hội trường thôn, trụ sở thôn, câu lạc bộ thôn.

Quy định Thông tư cũng đưa ra đối với Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa ở khu vực trung du miền núi phía Bắc ở cấp xã là 0,52-0,57 m2 /người (khu vực Đồng bằng) và 0,34-0,52 m2 / người (khu vực miền núi). Ở khu vực Bắc Trung Bộ định mực đặt ra là 0,18 - 0,27m2 / người ở cấp tỉnh; 0,09-0,13m2 /người đối với cấp huyện ở khu vực Đồng bằng và 0,12-0,17m2/ người đối với cấp huyện ở khu vực Miền núi.

Trong lĩnh vực Thể dục thể thao, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao là đất xây dựng các công trình thể dục thể thao, bao gồm: Sân tập thể thao đơn giản; sân vận động; cơ sở thể dục thể thao; nhà thi đấu và nhà tập luyện đa năng; bể bơi; khu liên hợp thể thao hoặc trung tâm thể thao cấp tỉnh, cấp vùng.Theo đó, Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở th dục thể thao theo công trình (Đơn vị tính: 1.000 m2/công trình) là:

STT

n công trình

Định mức sử dụng đất

Cấp xã

Cấp huyện

Cấp tỉnh

Cấp trung ương

1

Sân tập thể thao đơn giản

0,2 - 1,2

 

 

 

2

Sân vận động

6,0 - 7,0

25,0 - 30,0

45,0 - 50,0

50,0 - 55,0

3

Cơ s thể dục th thao (Theo quy định tại Điều 54 Luật Thdục Thể thao)

0,5 - 0,6

2,0 - 3,0

2,5 - 3,5

 

4

Nhà thi đấu và nhà tập luyện đa năng

0,5 - 0,6

4,5 - 5,0

6,0 - 7,0

 

5

B bơi

0,5 - 0,6

2,5 - 3,0

4,5 - 5,0

 

6

Khu liên hợp thể thao hoặc Trung tâm thể thao cấp tỉnh

 

 

150,0 - 200,0

 

7

Khu liên hợp thể thao hoặc Trung tâm thể thao cấp vùng

 

 

 

400,0 - 500,0

Thông tư cũng quy định rõ Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở th dục th thao theo đu người (Đơn vị tính: m2/người) gồm:

STT

Phân theo vùng

Định mức sử dụng đất

Cấp xã

Cấp huyện

Cấp tỉnh

Đồng bằng

Miền núi

Đồng bằng

Miền núi

1

Trung du miền núi phía Bắc

1,46 - 1,79

1,22 - 1,51

1,65 - 1,82

1,68 - 1,88

1,89 - 1,99

2

Đồng bằng sông Hồng

0,71 - 0,87

0,71 - 0,87

0,87 - 1,03

0,87 - 1,03

0,88 - 1,08

3

Bắc Trung bộ

1,11 - 1,36

1,18 -1,45

1,32 - 1,68

1,35 - 1,62

1,36 - 1,84

4

Duyên Hải Nam Trung bộ

1,00 - 1,24

1,05 - 1,30

1,25 - 1,51

1,35 - 1,60

1,61 - 1,74

5

Tây Nguyên

1,25 - 1,54

1,28 - 1,55

1,55 - 1,78

1,56 - 1,85

1,86 - 1,96

6

Đông Nam bộ

0,63 - 0,80

0,63 - 0,80

0,81 - 0,95

0,81 - 0,95

0,94 - 1,02

7

Đng bng sông Cửu Long

0,70 - 0,89

0,70 - 0,89

0,89 - 1,01

0,89 - 1,01

1,02 - 1,07

Cũng theo Thông tư: Định mức sử dụng đất theo công trình là diện tích đất cần thiết cho một công trình để công trình đó phát huy được đầy đủ công năng sử dụng và sử dụng đất có hiệu quả cho một mục đích cụ thể.

Định mức sử dụng đất theo đầu người là diện tích đất tính bằng m2 cho một người để người đó phát huy được đầy đủ khả năng về một lĩnh vực và sử dụng đất có hiệu quả cho một mục đích cụ thể. Định mức sử dụng đất theo đầu người được quy định theo đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Định mức sử dụng đất theo đầu người được tính theo tổng dân số của mỗi đơn vị hành chính.

K.C


Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế chính thức có hiệu lực từ 31/3/2017
        Bullet  Điều chỉnh quy hoạch Khu Liên hợp Thể thao quốc gia
        Bullet  Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Tổng cục Thể dục Thể thao
        Bullet  Kế hoạch số 5372 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Ngày chạy Olympic năm 2017
        Bullet  Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 của Ban tuyên giáo Trung ương
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành thông tư điều kiện tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf
        Bullet  Điều kiện tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga
        Bullet  Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
        Bullet  Bộ Quốc phòng ban hành chế độ mới đối với HLV, VĐV Quân đội được tập trung tập huấn và thi đấu
        Bullet  Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện kinh doanh hoạt động Thể thao
 

opera fix